Do niespodziewanych sukcesów całego projektu możemy przede wszystkim zaliczyć otrzymanie nagrody za szkolenie roku w konkursie PMI Award 2007. Nagroda z kolei pozwoliła nam uporać się z problemem frekwencji na naszym warsztacie. Po ogłoszeniu wyników tego konkursu w wewnętrznej gazetce miejsca na szkoleniu zarezerwowano do końca roku podczas, gdy wcześniej mieliśmy problemy z zapełnieniem grupy na dwie sesje naprzód.

Ponadto intensywność komunikacji i silne emocje powodowały szybką redukcję barier poznawczych. Zespół składający się z losowo dobranych pracowników, w ciągu kilkunastu minut musiał poznać i rozpocząć współpracę, to zapewniało sprawną integrację wokół projektu. Co uczciwie muszę podkreślić, nie przewidzieliśmy, że szkolenie może wzmocnić integrację ludzi. Poniżej zamieściłem zestawienie głównych wniosków z ankiet przeprowadzonych na grupie ponad 90 osób. Te same ankiety zbieraliśmy przed szkoleniem i bezpośrednio po jego zakończeniu. Ankiety miały formę pytań z odpowiedziami na skali Likerta od 1 do 5.

1. Uczestnicy ocenili wzrost swoich kompetencji średnio o 16% w ciągu jednego dnia.

2. Wzrosła motywacja uczestnicy nie będących kierownikami projektów do samodzielnego poprowadzenia projektu.

3. Nieznacznie jedynie wzrosła świadomość wpływu dobrego zarządzania projektami i właściwej komunikacji na sukces projektu. Przeprowadzę tutaj dalszą analizę w rozbiciu na różne role pełnione w projektach przez uczestników.

4. Atrakcyjność samego szkolenia oceniono wysoko (ok. 4.9 w skali do 5), jednak nadal pozostaje pytanie, czy było to skuteczne narzędzie zmiany kultury organizacyjnej.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This