Octigo partnerem konferencji Management 360

Octigo partnerem konferencji Management 360

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do grona partnerów konferencji Management 360, która odbędzie się w dniach 24-25 października we Wrocławiu! Przesyłamy krótką informację o tym wydarzeniu od organizatora:

“Dzięki udziałowi w interaktywnych warsztatach zdobędziesz umiejętności w zakresie wykorzystania Visual Thinking w środowisku biznesowym, nauczysz się posługiwać się prostymi i zarazem potężnymi narzędziami Product Ownera: (Impact Mapping i Story Mapping, poznasz techniki i narzędzia monitorowania projektów w organizacji, a dzięki serii sprawdzonych i unikalnych ćwiczeń poczujesz na własnej skórze czym jest agile!

Drugi dzień to prelekcje ekspertów!

  • jak budować skuteczny zespół projektowy realizujący najtrudniejsze wyzwania,
  • jaka jest rola PMO w projektach agile,
  • jakie są pułapki zwinnych transformacji,
  • czym Project Manager różni się od producenta,
  • kto ponosi odpowiedzialność za jakość User Experience w projektach,
  • jak kształtować w sobie cechy przywódcze”

Bilety i rejestracja na wydarzenie na stronie: https://management360.pl

Planowanie oparte na produktach (wg PRINCE2)

Planowanie oparte na produktach (wg PRINCE2)

Jedną z technik oferowanych przez PRINCE2 jest tzw. planowanie oparte na produktach (product based planning). Wyobraźmy sobie projekt uruchomienia schroniska młodzieżowego. W projekcie trzeba przede wszystkim wyremontować budynek po dawnej szkole podstawowej i wstawić wyposażenie. Przy podejściu opartym na produktach pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie tego, co chcemy uzyskać na końcu, czyli mówiąc fachowo końcowego produktu.

W naszym przykładzie po krótkiej analizie okazało się, że nie wystarczy dokonać remontu szkoły, trzeba jeszcze uzyskać szereg pozwoleń, zatrudnić personel, uruchomić funkcjonowanie schroniska, no i w końcu spowodować, aby przyszli do nas turyści. Bo to, jak się okazało po rozmowie z inwestorem (czyli sponsorem projektu), jest dla niego głównym celem. Projekt ma pozwolić zarobić pieniądze. I nagle w toku kolejnych rozmów i analiz zakres zaczął nam się rozrastać. Zatem produktem końcowym jest funkcjonujące schroniska, zrealizowana akcja promocyjna i postawiona witryna internetowa z interesującymi treściami.

PRINCE2 proponuje tutaj zastosować prostą technikę zwaną planowaniem opartym na produktach, w której rezultacie powstaje tzw. diagram następstwa produktów. W omawianym projekcie mógłby wyglądać następująco:

Na diagramie następstwa produktów prostokątami oznacza się produkty projektu (dobrą praktyką jest pisać o nich w trybie dokonany, np. zakupiona choinka, a nie choinka), kółkami produkty, które są dostępne niezależnie od projektu, a strzałkami zależności między produktami, czyli co trzeba wykonać po czym.

Jak widać, aby możliwe było otwarcie schroniska potrzeba innych produktów, niż aby zakończyć cały projekt. Z drugiej strony nie ma sensu robić większości rzeczy dopóki nie uzyska się pozwolenia na budowę.

Diagram następstwa produktów ma kilka zadań:

  1. Pokazuje ogólną logikę i zakres projektu – już wiemy, że pewnych rzeczy nie ma co zaczynać od razu i że projekt to nie tylko prace budowlane. Widzimy też zależności z innymi projektami oraz zasobami organizacji, w omawianym przykładzie jest to kupiony teren.
  2. Komunikuje owa logikę i zakres interesariuszom projektu – dużo łatwiej rozmawia się z kadrą zarządzającą za pomocą przejrzystego diagramu niż długiej wypunktowanej listy. Ów diagram może zostać użyty również do pokazania zależności między projektami i elementami ich zakresów. Przykładowo przydaje się, gdy planujemy większą zmianę strategiczną, czyli program. Czasem też zarząd rzuci ogólne hasło typu „wdróżmy CRM”, które dopiero musi zostać rozbite na główne produkty i zależności między nimi, aby okazało się, że mamy do czynienia nie z jednym projektem, a pięcioma powiązanymi ze sobą.
  3. Pozwala na zaplanowanie zakresu i przygotowanie tzw. wbs (struktury podziału prac) – o tym napisano w następnym rozdziale. Warto tylko przytoczyć rozróżnienie między produktem a zadaniem: zadanie to wysiłek poświęcony w czasie, aby dostarczyć produkt, produkt zaś to coś, co powstaje w efekcie realizacji jednego lub więcej zadań, coś namacalnego. Poziom komitetu sterującego to decyzje o produktach, a nie o zadaniach, zaś zadania powinny być omawiane niżej – na poziomie kierownika projektu, kierownika zespołu, czy też poszczególnych wykonawców.
Egzamin PMP® się zmienia

Egzamin PMP® się zmienia

Egzamin Project Management Proffesional® jest najbardziej popularnym egzaminem w świecie zarządzania projektami. Choć krajobraz certyfikatów ewoluuje i na popularności zyskują certyfikacje związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, choćby takie, jak Scrum.org, Scrum Alliance, czy związane z frameworkami skalującymi Scruma, jak SAFe, Nexus, DSDM, Large Scale Scrum.

PMI® postanowił pójść za zmianami na rynku i co prawda nie zaproponował (narazie!) frameworka dla organizacji, to położył większy nacisk na agile. Od grudnia 2019 zapowiedział, że egzamin PMP® ulegnie poważnym modyfikacjom, mimo, że PMBOK® Guide 6 nie zmieni się. To znaczy PMBOK® Guide zmieni się, ale o tym na końcu artykułu.

Na witrynie PMI® można znaleźć zapowiedź zmian w PMP®. Jakie to są zmiany? Po pierwsze tylko połowa pytań ma dotyczyć podejścia kaskadowego. Czyli coś, co dwa lata temu zajmował 100% spadnie o połowę. To może być poważne wyzwanie dla kierowników projektów z branź twardych, gdzie zwinności nie uświadczysz. Dodatkowo zmieniono strukturę obszarów wiedzy obecnych na egzaminie i teraz podział nie przebiega według grup procesów (inicjacja, planowanie, etc.) a według ludzi, procesów, środowiska biznesowego, z czego ostatnia kategoria to tylko 8%. Gdy na połowę pytań kaskadowych nałożymy połowę pytań o kompetencje miękkie, okaże się, że pozostaje nam tylko 25% z wszystkich pytań odnoszących się bezpośrednio do PMBOK® Guide. Spora zmiana, prawda?

Wśród kluczowych kompetencji miękkich wymienia się: rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie, wspieranie zespołu, szkolenie ludzi, integrowanie, funkcjonowanie jako lider wspierający (servant), negocjowanie, facylitowanie, przekonywanie, mentoring. I te aspekty zajmą 42% pytań egzaminacyjnych.

W obszarze środowiska biznesowego pojawia się jako nowość kwestia legalności i compliance projektów, a także wspieranie transformacji organizacji. Ostatni temat jest też powtórzony w sekcji procesów jako ustanawianie ładu projektowego, więc na pewno uzyska istotną rangę. Większą wagę prawdopodobnie uzyska zarządzanie korzyściami z perspektywy kierownika projektu. Są to zagadnienia, które niemal w ogóle nie są obecne w PMBOK® Guide 6. Jedynym wyjątkiem, jaki przywołuję w pamięci jest rejestr korzyści jako dokument wejściowy do inicjacji projektu. Resztę trzeba będzie sobie wykombinować z innych źródeł.

Wspomniany wyżej dokument PMP® Exam Content Outline zaczyna się pięknym zdaniem: “Chociaż wiele zagadnień z PMBOK® Guide pokrywa się z PMP®, to istnieją również tematy unikalne dla PMP®. Kandydaci przygotowujący się do egzaminu z pewnością zechcą włączyć PMBOK® Guide do swoich lektur, jednak nie powinni również zapominać o innych źródłach.” 🙂 Drodzy kandydaci, innymi słowy, PMBOK® Guide to nie wszystko.

Wspomniałem, że PMBOK® Guide się zmienia. No więc będzie wersja polska PMBOK® Guide 6. Najprawdopodobniej ukaże się drukiem (i tylko w formie papierowej) na kongres PMI® Polska pod koniec listopada. Aktualnie trwają jeszcze prace redakcyjne. Druga wspaniała wiadomość jest taka, że PMI® Global ogłosił nabór do zespołu redagującego PMBOK® Guide 7. Zgodnie z ogłoszeniem prace nad nową wersją rozpoczną się 8 stycznia 2019 a zakończą 31 sierpnia 2021. Dodawszy kilka miesięcy na druk książki oraz pół roku opóźnienia w modyfikacji pytań pod nowy egzamin, prawdopodobnie PMP® zmieni się zgodnie z PMBOK® Guide 7 w połowie roku 2022. Drodzy kandydaci, macie dwa lata, aby podejść do wersji 6.

Ostatnią zmianą, która właśnie weszła w życie jest przeniesienie egzaminów PMP® z Prometric do PearsonVue, a CAPM® i PMI-ACP® do kanału online.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Najpierw wykopaliśmy rowy – przede wszystkim obrona – relacja z seminarium zarządzania projektami

Najpierw wykopaliśmy rowy – przede wszystkim obrona – relacja z seminarium zarządzania projektami

Koło naukowe Project i IPMA we Wrocławiu zorganizowały warsztaty wykorzystujące naszą symulację Castra Romana.

“W pierwszej rundzie wysłaliśmy wszystkich legionistów po drewno. Planowanie działań na 2-3 rundy do przodu było koniecznością.”

Kilkudziesięciu studentów kilka dni temu uczyło się współpracy w ryzykownym projekcie pod czujnym okiem trenerów z IPMA. Podobno zabawa była przednia.

Castra Romana to nasza gra, którą możecie za darmo wykorzystywać do swoich celów szkoleniowych. Opowiada o budowanie twierdzy rzymskiej i obronie przed hordami barbarzyńców.

Castra Romana do pobrania jest za darmo z naszej strony. Zachęcamy do spróbowania sił.

Tutaj możecie znaleźć link do relacji na stronach IPMA.

PMI Talent Triangle®

PMI Talent Triangle®

Nasz partner PMI® poprosił, abyśmy skrobnęli notkę na temat warsztatów nawiązujących tytułem i programem do modelu kompetencji proponowanego przez PMI®, czyli Talent Triangle®. Co niniejszym z przyjemnością czynimy, bo grono prelegentów zacne. A poniżej możecie przeczytać notkę od organizatorów tych warsztatów.

“PMI Talent Triangle® Workshop wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego, dynamicznego środowiska project management, stawiając na naukę przez doświadczenie, aby dostarczać jeszcze lepsze rezultaty projektów. PMI® TTW zakłada całodzienne praktyczne warsztaty (3 godz./1 warsztat) w trzech nurtach Trójkąta Talentów PMI®: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management) Grupą docelową są członkowie PMI®, Kierownicy Projektów, członkowie zespołów projektowych, pracownicy PMO i wszyscy zainteresowani rozwojem praktycznych umiejętności w zarządzaniu projektami według najlepszych praktyk PMI®. Co wyróżnia PMI® TTW? – praktyczne warsztaty – inspiracją do rozwoju są interaktywne ćwiczenia, – case study oraz praca zespołowa rozwijająca umiejętności kompleksowego zarządzania projektami – dzielenie się wiedzą przez profesjonalistów współpracujących z PMI® PC /członków PMI® – budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń w lokalnym środowisku project management.”

Więcej o wydarzeniu możecie przeczytać tutaj: https://talent-triangle.pmi.org.pl/

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany