PMP® Prep

Szkolenie PMP® Prep szybko i skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu PMP®. W trakcie 4 dni szkolenia uczestnicy skupiają się na poznawaniu PMBOK Guide®, ćwiczeniu najprzydatniejszych zagadnień oraz testowaniu swojej wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez posiadaczy PMP®, którzy z pierwszej ręki mogą przekazać dobre praktyki zdawania tego trudnego egzaminu. Szkolenie jest oparte na najnowszej części PMBOK Guide 6 oraz nawiązuje do Agile Practice Guide, który jest oficjalnym załącznikiem.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

Wybrani klienci szkolenia

systraalk
lincoln electric  mecalux

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Techniki  PMBOK® Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP®
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 4 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie w PMBOK Guide® 

Wprowadzenie

Projekt – program – portfel – ćwiczenie

PMBOK® Guide struktura
Obszary wiedzy PMBOK® Guide
Narzędzia PMBOK® Guide
Skrócony próbny pretest PMP®
Omówienie rezultatów
Ćwiczenie z czynników środowiskowych i aktywów procesowych organizacji
Filozofia planowania projektu wg PMBOK® Guide

Dzień 2. Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

Zaplanowanie zakresu, czasu, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja

Procesy planowania w PMBOK® Guide

Identyfikacja technik i narzędzi w PMBOK® Guide

Zarządzanie czasem w projekcie

Ćwiczenie ścieżki krytycznej

Nauka sekwencji procesów PMBOK® Guide

Procesy egzekucji w PMBOK® Guide

Dzień 3 – Zwinne zarządzanie projektami w PMBOK® Guide

Filozofia zwinnego prowadzenia projektów, manifest agile

Zwinne i klasyczne przywództwo

Cykl życia, dostarczanie zwinne

Metody i techniki planowania, rejestr produktu, historyjki, story pointy

Retrospektywa

Dzień 4 – Monitorowanie i Kontrola oraz Zamykanie w PMBOK® Guide

Metoda wartości wypracowanej

Ćwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat wykorzystujący komputerową symulację

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide

Procesy zamykania w PMBOK® Guide

Proces certyfikacji PMP®

Próbny test PMP® z omówienie odpowiedzi

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide
 • Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PMP®
 • Uzyskanie 28 godzin kontaktowych i PDU
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP i CAPM,
 • znał strukturę PMBOK Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP i CAPM.

Skontaktuj się z nami:

11 + 6 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Share This