PMP® Prep

Szkolenie PMP® Prep szybko i skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu PMP®. W trakcie 4 dni szkolenia uczestnicy skupiają się na poznawaniu PMBOK®Guide, ćwiczeniu najprzydatniejszych zagadnień oraz testowaniu swojej wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez posiadaczy PMP®, którzy z pierwszej ręki mogą przekazać dobre praktyki zdawania tego trudnego egzaminu. Szkolenie jest oparte na najnowszej części PMBOK® Guide 6 oraz nawiązuje do Agile Practice Guide®, który jest oficjalnym załącznikiem.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Wybrani klienci szkolenia

systrazarządzanie projektami szkolenie
lincoln electric  zarządzanie projektami szkolenia

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Techniki  PMBOK® Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP®
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 4 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie w PMBOK Guide® 

Wprowadzenie

Projekt – program – portfel – ćwiczenie

PMBOK® Guide struktura
Obszary wiedzy PMBOK® Guide
Narzędzia PMBOK® Guide
Skrócony próbny pretest PMP®
Omówienie rezultatów
Ćwiczenie z czynników środowiskowych i aktywów procesowych organizacji
Filozofia planowania projektu wg PMBOK® Guide

Dzień 2. Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

Zaplanowanie zakresu, czasu, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja

Procesy planowania w PMBOK® Guide

Identyfikacja technik i narzędzi w PMBOK® Guide

Zarządzanie czasem w projekcie

Ćwiczenie ścieżki krytycznej

Nauka sekwencji procesów PMBOK® Guide

Procesy egzekucji w PMBOK® Guide

Dzień 3 – Zwinne zarządzanie projektami w PMBOK® Guide

Filozofia zwinnego prowadzenia projektów, manifest agile

Zwinne i klasyczne przywództwo

Cykl życia, dostarczanie zwinne

Metody i techniki planowania, rejestr produktu, historyjki, story pointy

Retrospektywa

Dzień 4 – Monitorowanie i Kontrola oraz Zamykanie w PMBOK® Guide

Metoda wartości wypracowanej

Ćwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat wykorzystujący komputerową symulację

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide

Procesy zamykania w PMBOK® Guide

Proces certyfikacji PMP®

Próbny test PMP® z omówienie odpowiedzi

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide
 • Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PMP®
 • Uzyskanie 28 godzin kontaktowych i PDU
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP® i CAPM®,
 • znał strukturę PMBOK® Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK® Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK® Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK® Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP® i CAPM®.

Skontaktuj się z nami:

12 + 11 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Egzamin PMP® się zmienia

Egzamin Project Management Proffesional® jest najbardziej popularnym egzaminem w świecie zarządzania projektami. Choć krajobraz certyfikatów ewoluuje i na popularności zyskują certyfikacje związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, choćby takie, jak Scrum.org, Scrum...

Networking – PMBOK® Guide oparty na dowodach

PMBOK® Guide wymienia kilkaset technik stosowanych w projektach nazywanych dobrymi praktykami. Czy wszystkie z nich faktycznie są dobre? Czy zostały zweryfikowane w miarodajny sposób? Czy wśród nich znajdują się te, które wprost są kontrproduktywne? Poniższym wpisem...

Nowe wzory i terminy w metodzie wartości wypracowanej

Myśleliście, że metoda EVM jest złożona i pełna trudnych do spamiętaina wzorów i skrótów. Teraz będzie jest trudniej, bo pojawiają się nowe pojęcia. Jedną ze słabości metody wartości wypracowanej był fakt, że nie pozwalała na prognozowanie terminu końca projektu....

Nowy PMBOK® Guide 6, czy jest czego się bać?

PMI® regularnie publikuje kolejne wersje swojej sztandarowej pozycji, jaką jest PMBOK® Guide. Oprócz aktualizacji treści znamiennym zjawiskiem jest jej rosnąca objętość. Według moich luźnych szacunków co wersję przybywa około 100 stron. W ostatniej wersji zmniejszono...

Share This