PMP® Prep

Szkolenie PMP® Prep szybko i skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu PMP®. W trakcie 3 lub 4 dni szkolenia uczestnicy skupiają się na poznawaniu PMBOK Guide®, ćwiczeniu najprzydatniejszych zagadnień oraz testowaniu swojej wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez posiadaczy PMP®, którzy z pierwszej ręki mogą przekazać dobre praktyki zdawania tego trudnego egzaminu. Szkolenie jest oparte na najnowszej części PMBOK Guide 6.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

Wybrani klienci szkolenia

systraalk
lincoln electric  mecalux

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Techniki  PMBOK® Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP®
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 3-4 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie w PMBOK Guide® 

Wprowadzenie

Projekt – program – portfel – ćwiczenie

PMBOK® Guide struktura
Obszary wiedzy PMBOK® Guide
Narzędzia PMBOK® Guide
Skrócony próbny pretest PMP®
Omówienie rezultatów
Ćwiczenie z czynników środowiskowych i aktywów procesowych organizacji
Filozofia planowania projektu wg PMBOK® Guide

Dzień 2. Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

Zaplanowanie zakresu, czasu, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja

Procesy planowania w PMBOK® Guide

Identyfikacja technik i narzędzi w PMBOK® Guide

Zarządzanie czasem w projekcie

Ćwiczenie ścieżki krytycznej

Nauka sekwencji procesów PMBOK® Guide

Procesy egzekucji w PMBOK® Guide

Dzień 3 – Zwinne zarządzanie projektami w PMBOK® Guide

Filozofia zwinnego prowadzenia projektów, manifest agile

Zwinne i klasyczne przywództwo

Cykl życia, dostarczanie przyrostowe

Metody i techniki planowania, rejestr produktu, historyjki, story pointy

Retrospektywa

Dzień 4 – Monitorowanie i Kontrola oraz Zamykanie w PMBOK® Guide

Metoda wartości wypracowanej

Ćwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat wykorzystujący komputerową symulację

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide

Procesy zamykania w PMBOK® Guide

Proces certyfikacji PMP®

Próbny test PMP® z omówienie odpowiedzi

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide
 • Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PMP®
 • Uzyskanie 21 lub 28 godzin kontaktowych i PDU
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP i CAPM,
 • znał strukturę PMBOK Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBKO Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP i CAPM.

Skontaktuj się z nami:

11 + 9 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Share This