Nasze szkolenia

Szkolenia z zarządzania projektami i programami

Park Rozrywki PgMP®

Przygotowanie do egzaminu PgMP®

Czas: 3-5 dni

Grupa: 6-15 osób

Scrum

Zwinne zarządzanie projektami

Czas: 2 dni

Grupa: 6-15 osób

Massawa Leadership

Szkolenie z przywództwa

Czas: 3-4 dni

Grupa: 8-12 osób

Castra Romana

Symulacja współpracy w projekcie

Czas: 1 dzień

Grupa: 8-15 osób

Most

Wprowadzenie do łańcucha krytycznego

Czas: 1-2 dni

Grupa: 8-15 osób

Monte Carlo

Zastosowanie metody Monte Carlo w projektach

Czas: 1-2 dni

Grupa: 6-15 osób

Szkolenia z zarządzania wymaganiami i analizy biznesowej

Podstawy BPMN

Szkolenie z podstaw modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0

Czas: 2 dni

Grupa: 6-15 osób

Focus na klienta

Kreatywne podejście do wymagań

Czas: 1-2 dni

Grupa: 6-15 osób

Floryda

Symulacja analizy wymagań

Czas: 1 dzień

Grupa: 6-15 osób

Test flight

Symulacja wdrożeń systemów IT

Czas: 1 dzień

Grupa: 6-15 osób

Szkolenia z zarządzania procesami

Lean Game

Szkolenie z podstaw lean management

Czas: 1-2 dni

Grupa: 6-15 osób

Kanban Game

Szkolenie z kanban

Czas: 1-2 dni

Grupa: 6-15 osób

Whisky

Symulacja zarządzania procesem

Czas: 2-3 dni

Grupa: 8-15 osób

Kulka i spółka

Symulacja projektu six sigma

Czas: 1-2 dni

Grupa: 6-15 osób

Share This