Szkolenie Kanban

Kanban to jedna z najpopularniejszych metod dotyczących sterowania produkcją. Jej korzenie sięgają lat pięćdziesiątych i wywodzi się z Japonii. Z biegiem czasu wciąż jest modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami rynkowymi, jednak jej podstawy pozostają niezmienne. Ta metoda wykazuje wysoką skuteczność przede wszystkim w zarządzaniu magazynem oraz produkcją. Z łatwością można ją dostosować do specyfiki prowadzonej działalności. Znakiem rozpoznawczym techniki Kanban jest minimum duża dokładność w dostarczaniu produktów przez dostawców, znaczne uelastycznienie procesów produkcji oraz zrezygnowanie z magazynów przedprodukcyjnych i gotowych wyrobów.  Nasza firma przeprowadza szkolenie Kanban z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych zagadnień. Oferujemy dostosowanie warsztatu do charakteru produkcji.

Organizacja szkolenia Kanban

Przeprowadzamy szkolenie Kanban w grupach od 8 do 15 uczestników. Zajęcia mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim. Nasze szkolenie zostało podzielone na dwa dni, podczas których uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami oraz uczą się, w jaki sposób można wykorzystywać metodę Kanban w praktyce. Dokładnie omawiamy między innymi problematykę wpływu strat na produktywność, optymalizacji procesu, mapowania procesu oraz jego przezbrajania. Zaufało nam wielu renomowanych klientów, którzy zdecydowali się na szkolenie Kanban w naszej firmie. Gwarantujemy wysoką efektywność zajęć, dzięki czemu po skończonym kursie uczestnicy są w stanie samodzielnie stosować omawianą metodę w kontekście prowadzonej działalności produkcyjnej. W pierwszym dniu kursanci zapoznają się z technikami Kanban, a na drugi dzień uczestniczą w symulacji i uczą się ich wdrażania.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie Kanban?

Dzięki naszemu szkoleniu Kanban można zapoznać się ze specyfiką tej metody, aby wykorzystywać ją w praktyce. Nasi kursanci nie tylko rozumieją jej podstawowe założenia, ale także potrafią samodzielnie tworzyć mapy procesu oraz ustalać liczbę kartek Kanban. Merytoryczne zajęcia są nakierowane na zrozumienie najczęstszych miejsc problemowych w procesie oraz dostosowanie do nich efektywnych rozwiązań. Proponujemy szkolenie Kanban, które przede wszystkim będzie ciekawe dla kursanta. Dzięki praktycznej symulacji każdy z uczestników może sprawdzić swoje umiejętności i przekonać się, na czym polega skuteczność omawianej metody. Interaktywne formy szkolenia są najlepszym sposobem na usystematyzowanie zdobyte wiedzy i sprawdzenie jej w praktyce. Drugi dzień kończy się burzą mózgów wszystkich uczestników, a wyciągnięte wnioski mają za zadanie usprawnić efektywność całego procesu. Każdy kursant może zgłosić swoje zmiany w kontekście praktycznego zastosowania metody, które zostaną dokładnie omówione przez trenera.

Warsztat może zostać użyty w celu budowania świadomości metody Kanban w zarządzaniu magazynem i produkcją. Może też wspierać program rozwoju organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Warsztat możemy dostosować do layout i specyfiki produkcji we wskazanej organizacji. Poniżej zaprezentowane przykładowe layouty zastosowane u naszych klientów.

 

Wybrani klienci szkolenia

  magna

Główne zagadnienia

 • Lean Management
 • Mapowanie procesu
 • Czas przejścia, czas taktu, czas cyklu
 • Przezbrajanie procesu
 • Optymalizacja procesu
 • Wpływ strat na produktywność
 • Kanban, SMED

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 1-2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do metody Kanban

Wykład na temat kanban

Wdrożenie metody kanban przez uczestników

Drugi etap produkcji

Ćwiczenie z wyliczenia przepustowości procesu (lead time, takt time, liczba kart kanban na poszczególnych stanowiskach)

Zaproponowanie wdrożenia kanban przez trenera

Trzeci etap produkcji

Wprowadzenie usprawnień przez uczestników

Czwarty etap produkcji (opcjonalny)

Podsumowanie szkolenia

Omówienie rzeczywistego procesu na kolejny dzień

Dzień 2. Symulacja Kanban Game

Wykład na temat sposobu wdrażania kanban

Omówienie rzeczywistego procesu

Stworzenie mapy procesu

Wstępne przećwiczenie realizacji kanban na rzeczywistym procesie

Burza mózgów dotycząca usprawnień procesu

Dyskusja na temat zmian w procesie

Korzyści

 • Poznanie metody Kanban
 • Samodzielnie wdrożenie i przetestowanie kanban na symulowanym procesie
 • Wysoka atrakcyjność szkolenia uzyskana dzięki zastosowaniu symulacji
 • Połowa czasu to interaktywne formy szkolenia – bardzo praktyczne podejście do nauki

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał założenia Kanban
 • rozumiał filozofię zarządzania procesem wg Kanban
 • potrafił stworzyć prostą mapę procesu
 • potrafił ustalić liczbę kartek Kanban
 • rozumiał miejsca problemowe w procesie z perspektywy metody Kanban
Share This