Szkolenie Kanban

Warsztat może zostać użyty w celu budowania świadomości metody Kanban w zarządzaniu magazynem i produkcją. Może też wspierać program rozwoju organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Warsztat możemy dostosować do layout i specyfiki produkcji we wskazanej organizacji. Poniżej zaprezentowane przykładowe layouty zastosowane u naszych klientów.

Wybrani klienci szkolenia

  magna

Główne zagadnienia

 • Lean Management
 • Mapowanie procesu
 • Czas przejścia, czas taktu, czas cyklu
 • Przezbrajanie procesu
 • Optymalizacja procesu
 • Wpływ strat na produktywność
 • Kanban, SMED

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 1-2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do metody Kanban

Wykład na temat kanban

Wdrożenie metody kanban przez uczestników

Drugi etap produkcji

Ćwiczenie z wyliczenia przepustowości procesu (lead time, takt time, liczba kart kanban na poszczególnych stanowiskach)

Zaproponowanie wdrożenia kanban przez trenera

Trzeci etap produkcji

Wprowadzenie usprawnień przez uczestników

Czwarty etap produkcji (opcjonalny)

Podsumowanie szkolenia

Omówienie rzeczywistego procesu na kolejny dzień

Dzień 2. Symulacja Kanban Game

Wykład na temat sposobu wdrażania kanban

Omówienie rzeczywistego procesu

Stworzenie mapy procesu

Wstępne przećwiczenie realizacji kanban na rzeczywistym procesie

Burza mózgów dotycząca usprawnień procesu

Dyskusja na temat zmian w procesie

Korzyści

 • Poznanie metody Kanban
 • Samodzielnie wdrożenie i przetestowanie kanban na symulowanym procesie
 • Wysoka atrakcyjność szkolenia uzyskana dzięki zastosowaniu symulacji
 • Połowa czasu to interaktywne formy szkolenia – bardzo praktyczne podejście do nauki

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał założenia Kanban
 • rozumiał filozofię zarządzania procesem wg Kanban
 • potrafił stworzyć prostą mapę procesu
 • potrafił ustalić liczbę kartek Kanban
 • rozumiał miejsca problemowe w procesie z perspektywy metody Kanban

Skontaktuj się z nami:

3 + 13 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Share This