Scrum City

Zespół ludzi staje przed wyzwaniem zwinnego zbudowania miasta. Mają na to 5 iteracji. Celem jest zbudować wygodne do mieszkania i piękne miasto dla jak największej liczby obywateli. Wykorzystują do tego podkładki i klocki Lego.

Wybrani klienci symulacji

Główne zagadnienia

 • Filozofia zwinnego zarządzania
 • Wspierające przywództwo (servant leadership)
 • Zasady i role Scrum
 • Planning, Review, Retrospective
 • Product backlog, user stories, definition of done
 • Increment

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 5-15
 • Czas trwania: 2 – 4 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji – Scrum City

Jedno miasto buduje od 5 do 8 osób, więc w przypadku większej grupy buduje się równolegle kilka miast.

Uczestnicy otrzymują informacje o zasadach symulacji, następnie trener przekazuje książeczki z wymaganiami klienta, tzw. product backlog. Uczestnicy estymują złożoność wymagań, tzw. user story. Następnie uzgadniają plan najbliższego sprintu i przystępują do prac.

Co sprint trener przerywa przebieg symulacji i omawia różne techniki Scrum, jak na przykład Planning, Review meeting, Retrospective, czy stosowanie ról scrumowych.

Na koniec symulacji następuje demonstracja miasta i obliczenie finalnego incrementu. Gra może być podsumowana na poziomie punktów, więc możliwe jest zrobienie rankingu wielu grup.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Przeprowadzenie sptintu testowego celem zapoznania z klockami Lego Mindstorms

Przekazania product backlog

Estymacja user story z backlogu

Rozegranie sprintów od 1 do 5 (przekazywanie nowych wymagań, retrospektywy, planningi, odbiory)

Podsumowanie całej symulacji i dyskusja o Scrum

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Atrakcyjne i uczące spotkanie integracyjne (team building)
 • Uświadomienie wartości zwinnego zarządzania projektami
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z podstaw projektów oraz szkolenia Scrum
 • Pokazanie wartości prototypowania i bliskiej współpracy z klientem
 • Praktyczne pokazanie projektu Scrumowego
Share This