Nasi trenerzy

W naszym zespole znajdują się praktycy specjalizujący się w każdym aspekcie zarządzania procesami i projektami.

Maciej Bielecki

Dyrektor departamentu szkoleń w banku. Trener biznesu i coach. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Współprowadzący zajęcia z Coachingu w firmie MODERATOR. Koordynator procesu Coachingowego w międzynarodowej korporacji. Coach dla managerów średniego i wyższego szczebla. Kierownik działu szkoleń koordynujący rozwój kilku tysięcy pracowników. Odpowiedzialny za wdrażanie i realizowanie projektów rozwojowych w organizacji. Koordynator odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie nowego modelu obsługi klienta w organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, zarządzania projektami biznesowymi oraz projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt potwierdzający posiadanie kompetencji, wydany przez Polish Academy of Six Sigma. Współtwórca programów szkoleniowych i współwdrażający program optymalizacyjny w organizacji. Finalista przez PM Excellence, jako członek zespołu wdrażającego program Six Sigma w organizacji.

Bartłomiej Bylok

Praktyk projektowania i doskonalenia rozwiązań oraz procesów dla polskich i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Zajmuje się analizą biznesową, doskonaleniem procesów oraz tworzeniem architektury korporacyjnej. Współautor materiałów edukacyjnych i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Wymaganiami i Analiza Biznesowa. Współautor oraz trener programu szkoleniowego z metodyk Lean, SixSigma oraz Studium Produktywności jednego z dużych polskich banków. Certyfikowany Analityk Biznesowy.

Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami. Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI® Award w 2007, 2009, 2013, 2016 za najlepsze szkolenie roku. Nagroda za najlepszą prezentację na temat zarządzania projektami PMPIADA 2017 i nagroda publiczności PMPIADA 2017. W korporacjach wpierał wdrażanie programów zarządzania jakością Six Sigma. Instruktor żeglarstwa i nauki pływania. Pasjonat siatkówki i nurek.

Iwona German-Gientkowska

Trener biznesu i coach. Od dziewięciu lat związana z rozwijaniem kompetencji pracowników w korporacjach. Koordynuje działania zespołu w obszarze szkoleń, rekrutacji i utrzymania jakości obsługi Klienta. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Kierownik projektów w obszarze HR. Twórca i koordynator kilkudziesięciu programów szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, treningu dla trenerów, obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania czasem oraz miękkich aspektów zarządzania projektami.

Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku, od 2009 r brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt zarówno dla klientów komercyjnych jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi.  Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego poprzez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt).  Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów w oparciu o Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP®. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych.

Barbara Matkowska, PMP®

Skończyła wrocławską Akademię Ekonomiczną i studia podyplomowe z Zarządzania Projektem. Od sześciu lat jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach w różnych dziedzinach. W 2010 roku zdobyła nagrodę za najlepsze szkolenie na świecie z zarządzania projektami PMI® Award za grę MOST, której jest współautorką. Trener z zakresu zarządzania projektami metodyki PMBOK® Guide i przygotowania do egzaminów certyfikujacych PMI®.

Malva Olszewska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Literatura amerykańska i Metodyka Nauczania, Magister Pedagogii i Poradnictwa z DSWE TWP, studiowała Psychologię i Socjologię na Uniwersytecie w Toronto. Tłumacz konsekutywny i symultaniczny dla międzynarodowej firmy InterNET Service Corporation. Tłumacz i autorka artykułów i opracowań szkoleniowych oraz produktowych dla międzynarodowego miesięcznika Bliżej Biznesu. Dyrektor Metodyczny firmy szkoleniowej odpowiedzialna m.in. za rekrutowanie i szkolenie nowych pracowników, szkolenia miesięczne kadry, hospitację istniejących trenerów i lektorów. Prowadzała szkolenia m.in. z komunikacji, zarządzania ludźmi, motywacją i procesem oceniania pracowników, technikami przygotowywania i przeprowadzana prezentacji, z autoprezentacji, oraz rozwiązywania konfliktów. PR Manager restauracji i klubów we Wrocławiu.

Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT. Najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw w Polsce, a od ponad 10–ciu lat w sektorze finansowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT.

Gabriel Sznajder, PMP®

Prezes PMI® Poland Chapter. Ekspert w obszarze zarządzania inżynierią oprogramowania, z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach z branży elektronicznej i bankowej. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych przez rozproszone interdyscyplinarne zespoły liczące do 180 specjalistów. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP®, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Szkoli i doradza w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI®.

dr Marcin Żmigrodzki, PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt

Wieloletni kierownik projektów, z doświadczeniem dyrektora departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezesa firmy produkcyjnej, właściciela firmy IT. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menadżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI® Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie, i w końcu kierownik studiów magisterskich z zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej i Akademii Leona Koźmińskiego. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET. Autor książki Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Zwinni. Zbrodnia i Scrum oraz Project Management for Beginners.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 

Share This