Professional in Business Analysis tak nazywa się najnowszy tytuł, który można zdobyć w PMI. Od 12 maja do 4 sierpnia trwać będzie pilot nowego certyfikatu, w trakcie którego pierwsza grupa kandydatów rozwiąże test. PMI zachęca do wzięcia udziału w pilocie, oferując 20% upustu na koszt egzaminu.

I to się świetnie składa, bo na WSB we Wrocławiu rozpoczęliśmy nabór na studia podyplomowe Zarządzanie wymaganiami – analiza biznesowa.

Warunki wstępne to 4500 godzin (3 lata) jako analityk biznesowy oraz 2000 godzin w zespołach projektowych (obie pule godzin mogą dotyczyć tych samych prac) oraz 35 godzin szkoleń z obszary analiz biznesowych. Mamy rok na podejście do egzaminu. Zaś koszt wynosi 405$ dla członków i 555$ dla nieczłonków PMI, czyli tyle samo, co PMP.

Sam egzamin składa się tradycyjnie z 200 pytań testowych, z czego 175 jest punktowanych, a 25 służy do kalibracji testów i trwa 4 godziny. Jak widać podobnie, co w przypadku PMP i PgMP.

Certyfikat trzeba odnawiać co 3 lata, zbierając 60 PDU, przy czym PDU muszą dotyczyć obszaru analiz biznesowych, oraz płacąc 60$ dla członków i 150$ dla nieczłonków.

Obszary wiedzy zostały podzielone na:

  • Identyfikację potrzeb
  • Planowanie
  • Analizę
  • Monitorowanie i traceability
  • Ocenę

Można zauważyć, że proponuje się nieco inną strukturę niż w przypadku BABOKa. Niestety PMI nie oferuje odpowiednika PMBOK Guide dla tego certyfikatu. Można znaleźć jedynie listę zagadnień, które powinien znać analityk. PMI ponadto stwierdza, że pewne zagadnienia wymienione w PMBOK Guide mogą pojawić się też na egzaminie PBA. Z nowych technik można wymienić: zarządzanie backlogiem, storyboarding, retrospective, user stories (ukłon w kierunku metodyk zwinnych), analiza reguł biznesowych, model danych, diagram stanów, przypadki użycia.

Brakuje mi w zagadnieniach analizy architektury korporacyjnej, narzędzi związanych z mapowaniem procesów, definiowania wymagań z perspektywy jakości (QFD, CtQ) oraz pominiętych narzędzi z UML (sama nazwa UML w ogóle nie pada w tym dokumencie).

Aby łatwiej było się przygotować do egzaminu, PMI zamieścił listę tytułów, z którymi warto zapoznać się.

Na stronie PMI można przeczytać więcej informacji.

Ps.

Tak sobie myślę, że następnym krokiem będzie nadawanie certyfikaty Six Sigma Green Belt i Profesional Lean Coordinator. 😉

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This