Poniżej przedstawiamy listę pytań od użytkowników Castra Romana z odpowiedziami

Logistyka i organizacja symulacji

W jakim lokum można przeprowadzić symulację?

Dla jednej grupy wystarczy sala o powierzchni minimum 15 metrów, stół i kilka krzeseł. Dodatkowo komfort może podnieść projektor, ale nie jest to wymóg konieczny. Niektórzy grają w kawiarni i okazuje się, że hałas nie przeszkadza w rozgrywce. Jednak gdyby trener chciał omawiać wyniki, albo zrobić wykład ilustrujący zagadnienia obecne na symulacji, to cisza na sali jest istotnym czynnikiem.

Jakie narzędzia potrzebne są do przygotowania symulacji?

Potrzeba drukarki, nożyczek, trochę papieru, długopisy, jeden flamaster, stół i krzesła dla uczestników.

Ile osób może być w jednej grupie?

Od 5 do 10 w jednej grupie, czyli od 1 do 2 w jednym zespole N, E, S, W, Las.

 Ile czasu potrzeba na jedną rozgrywkę?

Od 2 do 8 godzin. W wariancie gry integracyjnej wystarczy ok. 2-2,5 godziny. W wariancie pełnego szkolenia z wykładem i omówienie potrzeba całego dnia.

Jak zorganizować więcej niż jedną grupę?

Dla każdej grupy potrzebujesz przygotować stół i krzesła oraz wydrukować osobny zestaw materiałów: plansza, karty N, E, S, W, Las, karty ataków, zdarzeń i przeciwdziałań oraz żetony drewna i legionistów. Każda grupa działa niezależnie od pozostałych.

Rozpoczęcie rozgrywki

Jaki minimalny poziom wiedzy muszą mieć uczestnicy?

Powinni umieć dodawać do 100 i czytać. Symulacja prowadzona była dla studentów magisterskich i pracowników korporacji od poziomu specjalisty do menadżera. Testowana była również na dzieciach w wieku ok. 10 lat i dało się w nią zagrać.

Z iloma legionistami zaczynamy grę?

Na start grupa otrzymuje 35 legonistów do podziału. Można część z nich przeznaczyć do zakupu przeciwdziałań, reszta bierze udział w projekcie.

Co jest celem samej rozgrywki?

Celem gry jest zbudować obóz rzymski i obronić się przed barbarzyńcami w ciągu 8 tur. Wygrywa ten zespół, który zbuduje cały obóz. Im więcej legionistów zostanie na końcu przy życiu, tym lepszy rezultat.

Gdzie mamy umieścić karty ataków na początku rozgrywki?

Karty ataków dla każdego z zespołów N, E, S, W losuje się na początku tury i umieszcza w rogach planszy. Najpierw kładzie się je na polach „atak tura +2”, a potem co turę sukcesywnie przesuwa na pole „atak tura +1” i „atak bieżąca tura”. Gdy karta ataku jest na polu „atak bieżąca tura” to znaczy, że atak odbywa się właśnie w tej turze.

W efekcie każdy zespół N, E, S, W po dwóch turach będzie miał po jednej karcie ataku na każdym z pól „atak tura +2”, „atak tura +1”, „atak bieżąca tura”.

Rozgrywanie symulacji

Czy dobrze rozumiem, że alokacja legionistów oznacza, że kładziemy ich na kreskowanych kwadratach, a później używamy (np. zdejmując do ogólnej puli), zaznaczając (np. mazakiem) pola na planszy w swoim sektorze?

Dokładnie tak. Legioniści najpierw są kładzeni na polach alokacji na kartach stanowisk N, E, S, W, Las. A po wykonaniu roboty po pierwsze flamastrem zaznaczmy na planszy i w lesie, co zrobili (skreślając odpowiednie pola), a następnie odkładamy ich do wspólnej puli. Będą znowu mogli być wykorzystaniu w kolejnej turze.

Nie widzę na planszy wyrobiska gliny czy małej przystani – które są wspomniane na planszy lasu?

Mała przystań i wyrobisko gliny znajdują się na karcie Lasu. Natomiast duża przystań jest kładziona na stole dopiero, gdy pojawi się odpowiednie zdarzenie.

Co oznaczają toporki, łopaty i kilofy na polach alokacji?

Te narzędzia oznaczają, że gdy zaalokujemy na nich legionistów, dany zespół będzie mógł wykonać prace określonego rodzaju. Te same toporki, łopaty i kilofy znajdują się na polach budowy na planszy gry oraz na karcie Lasu. Należy pamiętać, że jeden legionista buduje 3 pola danego rodzaju (a po zbudowaniu warsztatu nawet 4).

Co to oznacza, że w wieży mam 4 pola młotków, 4 kilofów, 8 toporków? Jak wielu legionistów muszę zużyć na wybudowanie wieży?

Zakładając, że mamy warsztat potrzeba 2 legionistów na polu alokacji z toporkiem, 1 legionistę na alokacji z młotkiem i 1 z kilofem. Pamiętajmy jednak, że aby zacząć budować pola budowy z młotkiem musimy skończyć dom Kowala, a z kilofem – wyrobiska gliny. Ponadto do pól z młotkiem i kilofem potrzebujemy drewna przyniesionego z lasu.

Po co budować namioty?

Namioty nie dają dodatkowych możliwości w samej grze, ale konieczne są do uznania, że twierdza rzymska została skończona.

Czy liczby (I, II, V) na żetonach legionistów mają jakieś znaczenie?

Tak, mówią one o tym, ilu legionistów reprezentuje dany żeton, czyli V to na przykład pięciu legionistów.

Czy każdy zespół może budować w dowolnym miejscu fortu?

Nie, zespół N buduje i broni tylko swojej ćwiartki fortu rzymskiego, podobnie zespoły E, S i W.

Czy do prac z gliną konieczne jest posiadanie drewna?

Tak. Do prac z gliną (ikona kilofa) potrzebujemy odpowiedniej ilości pni drewna.

Jak ustalić ile drewna z lasu jest rozdzielane miedzy zespoły N, E, S, W?

To właśnie jest sednem tej symulacji. Celem edukacyjnym jest nauczyć uczestników efektywnego dogadywania się w zespole.

Jak rozdziela się legionistów na różne prace?

Zespoły N, E, S, W i Las muszą się dogadać, ilu legionistów zostanie przekazanych komu.

  1. Generalnie co turę część legionistów daje się do lasu a część zostaje w obozie.
  2. Następnie, ci w obozie są rozdzielani między zespoły N, E, S, W.
  3. W końcu każdy zespół N, E, S, W decyduje, ilu legionistów będzie bronić obozu, a ilu będzie budować.
  4. Las zaś decyduje, ilu legionistów będzie wydobywać drewno a ilu budować.

Gdzie jest plan budowy małego portu?

Plan budowy małego portu znajduje się na karcie Las.

Na czym polega wyrąbanie drewna?

Jeden legionista zaalokowany na polu Wyrąb lasu na karcie Las produkuje 3 bale drewna (w momencie posiadania warsztatu 4 bale). Oznacza to, że do obozu przynoszone są żetony reprezentujące 3 lub 4 bale drewna, zaś sam legionista jest odkładany na bok jako zużyty w tej rundzie. 

Czy można wykorzystać legionistów, którzy w danej rundzie wracają z lasu z drewnem, do innych zadań?

Tak. Legioniści z drewnem mogą, gdy pojawią się z balami w obozie, być wykorzystani do dowolnych zadań w obozie, albo pójść z powrotem do lasu.

Jaka jest kolejność głównych kroków w turze?

1. Pojawia się drewno z lasu.

2. Legioniści są alokowani do prac i obrony.

3. Pojawiają się zdarzenia według scenariusza (nie dotyczy symulacji w wersji integracyjnej, najprostszej).

4. Budowany jest obóz zgodnie z zaalokowanymi legionistami i posiadanym drewnem. W lesie jest wydobywane drewno do użycia w kolejnej turze.

5. Rozliczane są ataki barbarzyńców na obóz.

Atak i obrona obozu

Czy w lesie występują ataki?

Nie. Las nie jest atakowany i nie można alokować w nim legionistów do obrony.

W jaki sposób rozkładane są karty ataków?

W pierwszej turze 4 karty ataków brane są z kupki kart ataków i kładzione na czterech polach „atak tura +2” w zespoła N, E, S, W. W kolejnej turze karty ataków przesuwane są na pola „atak tura +1” w każdym z tych zespołów, jednocześnie dokładane są nowe karty ataków na pola „atak tura +2”. W trzeciej turze ponownie karty ataków przesuwane są o jedno pole do przodu. Zatem mamy cztery karty ataków na polach „atak tura bieżąca”. W tym momencie te ataki się odbywają.

Jak odbywają się ataki na obóz?

Zespoły N, E, S, W w określonym momencie tury biorą do ręki kartę ataku z pola „atak bieżąca tura”. Następnie liczą punkty obrony przez zsumowanie punktów ze skończonych elementów fortu w danym zespole plus liczba legionistów zaangażowana do obrony w danym zespole.

Jeżeli ta liczba jest równa lub większa od siły ataku, to mamy zwycięstwo. Karta ataku odkładana jest na spód kupki kart ataku. Jezeli natomiast ta liczba jest mniejsza od siły ataku, to barbarzyńcy wygrali. Liczba legionistów wymieniona na karcie ataku zdejmowana jest z planszy i nie bierze już udziały w dalszej grze.

Skąd mam wiedzieć, które umocnienia należą do którego zespołu?

Obóz podzielony jest na ćwiartki. Każdy narożnik należy do zespołu N, E, S, W. Jeżeli wydrukowaliście plansze na kartach A4, to każdy narożnik składa się z dwóch kartek.

Kiedy tracimy legionistów?

Legioniści zabierani są ze stołu, gdy giną w atakach barbarzyńców.

Czy każdy legionista na polu obrony to 1 punkt obrony?

Tak, położenie jednego legionisty na polu obrony w zespole N lub E, S, W dodaje jeden punkt do obrony. Ale uwaga dotyczy to wyłącznie ataku z danego kierunku, tj. N, E, S, W.

Jak możemy jeszcze zwiększyć obronę?

Dodatkowe punkty obrony daje skończenie elementów obozu takich, jak palisada, rów, wieża itd.

Czy do obliczenia obrony na atak na przykład ćwiartki N biorę pod uwagę tylko legionistów zaalokowanych w zespole N?

Tak, legioniści zaalokowani do obrony E, S, W będą bronili wyłącznie tamtych ćwiartek.

Czy zbrojownia dodaje 20 punktów do obrony na każdą ze stron obozu?

Tak, dzięki zbrojowni niezależnie od tego, skąd nadchodzi atak można sobie dodać 20 punktów do orony.

Jeżeli mamy ostrokół, którego siła obrony wynosi 2 a atak 4, to jaka obrona zatrzyma ten atak?

Potrzebujemy wówczas obrony 2 (2+2=4). Chyba, że dostępne są jeszcze inne elementy umocnień.

Share This