Koloseum PMP®

pmi award 2007Jedyny w Polsce kurs przygotowujący do certyfikatu PMP® (Project Management Professional) z grą symulacyjną. Kurs zatwierdzony przez PMI® w katalogu R.E.P. pod nazwą OCTIGO-PMP. Szkolenie zostało w 2013 roku zostało uznane przez PMI® za najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami.

Szkolenie jest oparte na najnowszej części PMBOK® Guide 6.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

Wybrani klienci szkolenia

zarządzanie projektami szkoleniaalcatel lucent ibm   zarządzanie projektami szkolenia

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Techniki  PMBOK® Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP®
 • Praktyczne wdrożenie metodyki opartej na PMBOK Guide
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 5 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie 

Podstawowe terminy z zarządzania projektami

Cwiczenie – projekt-proces-zadanie-program-portfel

Cwiczenie – zawartość project charter

Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami

Procesy inicjacji w PMBOK® Guide

Warsztat inicjacji projektów

Wprowadzenie i omówienie Karty projektu Koloseum

Wprowadzenie w zasady gry Koloseum

Dzień 2. Planowanie i zarządzanie ryzykiem

Filozofia planowania projektu wg PMBOK® Guide

Cwiczenie – sekwencja planowania

Cwiczenie – czynniki środowiskowe / aktywa procesowe

Zaplanowanie zakresu, czasu, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja

Procesy planowania w PMBOK® Guide

Zaplanowanie symulowanego projektu Koloseum

Omówienie technik zarządzania ryzykiem, zasobami ludzkimi, komunikacją

Samodzielne wdrożenie planu zarządzania projektem Koloseum

Dzień 3 – Planowanie, Egzekucja, Zarządzanie czasem, część pierwsza Koloseum

Cwiczenie – techniki i narzędzia

Procesy egzekucji w PMBOK® Guide

Zarządzanie czasem w projekcie

Cwiczenie ścieżki krytycznej

Rozegranie pierwszych 4 rund gry symulacyjnej Koloseum

Omówienie osiągniętych rezultatów

Dzień 4 – Monitorowanie i kontrola, Zamykanie, Zarządzanie kosztem, druga część Koloseum

Cwiczenie – sekwencja procesów

Metoda wartości wypracowanej

Cwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat oparty na komputerowej symulacji

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide

Procesy zamykania w PMBOK® Guide

Cwiczenie – strona 65

Prezentacja wzorcowego planu zarządzania projektem

Wdrożenie wzorcowego w Koloseum usprawnionego planu zarządzania projektem

Rozegranie kolejnych 5 rund gry symulacyjnej Koloseum

Omówienie rezultatów Koloseum

Dzień 5 – Zarządzanie jakością, podsumowanie Koloseum, próbny test

Narzędzia i metody zarządzania jakością w PMBOK® Guide

Proces przygotowywania się do certyfikacji PMP®

Próbny egzamin PMP® 200 pytań (4 godziny)

Omówienie pytań z próbnego egzaminu

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide
 • Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 • Praktyczne doświadczenie wdrażania zaleceń standardu PMBOK® Guide do symulowanego projektu
 • Nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności wykorzystania procesów oraz technik zarządzania projektami
 • Różnorodne techniki i metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia, warsztaty, pytania kontrolne, gra symulacyjna, symulacja komputerowa
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PMP®
 • Uzyskanie 35 godzin kontaktowych i PDU®
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP® i CAPM®,
 • znał strukturę PMBOK® Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • umiał adaptować dobre praktyki do potrzeb konkretnego projektu,
 • potrafił identyfikować procesy projektowe z PMBOK® Guide użyteczne w danej sytuacji projektowej,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK® Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK® Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK® Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP® i CAPM®.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Skontaktuj się z nami:

1 + 7 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Egzamin PMP® się zmienia

Egzamin Project Management Proffesional® jest najbardziej popularnym egzaminem w świecie zarządzania projektami. Choć krajobraz certyfikatów ewoluuje i na popularności zyskują certyfikacje związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, choćby takie, jak Scrum.org, Scrum...

Networking – PMBOK® Guide oparty na dowodach

PMBOK® Guide wymienia kilkaset technik stosowanych w projektach nazywanych dobrymi praktykami. Czy wszystkie z nich faktycznie są dobre? Czy zostały zweryfikowane w miarodajny sposób? Czy wśród nich znajdują się te, które wprost są kontrproduktywne? Poniższym wpisem...

Nowe wzory i terminy w metodzie wartości wypracowanej

Myśleliście, że metoda EVM jest złożona i pełna trudnych do spamiętaina wzorów i skrótów. Teraz będzie jest trudniej, bo pojawiają się nowe pojęcia. Jedną ze słabości metody wartości wypracowanej był fakt, że nie pozwalała na prognozowanie terminu końca projektu....

Nowy PMBOK® Guide 6, czy jest czego się bać?

PMI® regularnie publikuje kolejne wersje swojej sztandarowej pozycji, jaką jest PMBOK® Guide. Oprócz aktualizacji treści znamiennym zjawiskiem jest jej rosnąca objętość. Według moich luźnych szacunków co wersję przybywa około 100 stron. W ostatniej wersji zmniejszono...

Share This