Koloseum PMP®

pmi award 2007Jedyny w Polsce kurs przygotowujący do certyfikatu PMP® (Project Management Professional) z grą symulacyjną. Kurs zatwierdzony przez PMI® w katalogu R.E.P. pod nazwą OCTIGO-PMP. Szkolenie zostało w 2013 roku zostało uznane przez PMI® za najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami.

Szkolenie jest oparte na najnowszej części PMBOK® Guide 6.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

Koloseum PMP to kurs umożliwiający uzyskanie prestiżowego certyfikatu PMP®, czyli Project Management Professional. W 2013 roku został on uznany za najlepsze szkolenie dotyczące zarządzania projektami PMI. Podstawowym podręcznikiem do kursu jest najnowsza część PMBOK® Guide. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – proponujemy szkolenia opcjonalnie w języku polskim lub angielskim. Wszyscy kursanci otrzymują od nas materiały szkoleniowe w języku angielskim. Proponowany kurs został zatwierdzony przez PMI i w katalogu R.E.P. znajduje się pod nazwą OCTIGO-PMP.

Zarządzanie projektami PMI

W ramach prowadzonego szkolenia uczestnicy dowiadują się, na czym polega efektywne zarządzanie projektami PMI. Na kursie poruszane są najważniejsze zagadnienia z tej tematyki, w tym procesy oraz techniki opisane w PMBOK® Guide. Profesjonalna kadra skupia się nie tylko na wiedzy merytorycznej, ale także na jej praktycznym zastosowaniu. Kursanci dowiadują się, w jaki sposób można wdrożyć konkretne warianty metodyki, aby usprawnić zarządzanie projektami PMI.

Bardzo ważnym punktem szkolenia jest dokładne omówienie zagadnień sytuacyjnych, które mogą znaleźć się na egzaminie. Dzięki temu uczestnicy są doskonale przygotowani do procesu certyfikacji i wiedzą, w jaki sposób zastosować w praktyce zdobyte umiejętności. Pod tym kątem istotne okazują się także symulacje, dodatkowo pomagające w prawidłowym dostosowaniu metod i standardów do konkretnych projektów. Kursanci otrzymują od nas drukowane materiały, które będą przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu. Dzięki nim zarządzanie projektami PMI stanie się znacznie prostszym zadaniem.

Całe szkolenie zostało podzielone na pięć dni, podczas których uczestnicy uczą się planować i zarządzać ryzykiem, zapoznają się ze specyfiką efektywnego gospodarowania czasem, dowiadują się, na czym polega monitorowanie i kontrola realizowanego projektu. Oprócz tego uczą się zarządzania jakością. Zwieńczeniem kursu jest egzamin próbny, który zostaje dokładnie omówiony przez wykładowcę.

Wybrani klienci szkolenia

zarządzanie projektami szkoleniaalcatel lucent ibm   zarządzanie projektami szkolenia

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Techniki  PMBOK® Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP®
 • Praktyczne wdrożenie metodyki opartej na PMBOK Guide
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 5 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie 

Podstawowe terminy z zarządzania projektami

Cwiczenie – projekt-proces-zadanie-program-portfel

Cwiczenie – zawartość project charter

Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami

Procesy inicjacji w PMBOK® Guide

Warsztat inicjacji projektów

Wprowadzenie i omówienie Karty projektu Koloseum

Wprowadzenie w zasady gry Koloseum

Dzień 2. Planowanie i zarządzanie ryzykiem

Filozofia planowania projektu wg PMBOK® Guide

Cwiczenie – sekwencja planowania

Cwiczenie – czynniki środowiskowe / aktywa procesowe

Zaplanowanie zakresu, czasu, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja

Procesy planowania w PMBOK® Guide

Zaplanowanie symulowanego projektu Koloseum

Omówienie technik zarządzania ryzykiem, zasobami ludzkimi, komunikacją

Samodzielne wdrożenie planu zarządzania projektem Koloseum

Dzień 3 – Planowanie, Egzekucja, Zarządzanie czasem, część pierwsza Koloseum

Cwiczenie – techniki i narzędzia

Procesy egzekucji w PMBOK® Guide

Zarządzanie czasem w projekcie

Cwiczenie ścieżki krytycznej

Rozegranie pierwszych 4 rund gry symulacyjnej Koloseum

Omówienie osiągniętych rezultatów

Dzień 4 – Monitorowanie i kontrola, Zamykanie, Zarządzanie kosztem, druga część Koloseum

Cwiczenie – sekwencja procesów

Metoda wartości wypracowanej

Cwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat oparty na komputerowej symulacji

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide

Procesy zamykania w PMBOK® Guide

Cwiczenie – strona 65

Prezentacja wzorcowego planu zarządzania projektem

Wdrożenie wzorcowego w Koloseum usprawnionego planu zarządzania projektem

Rozegranie kolejnych 5 rund gry symulacyjnej Koloseum

Omówienie rezultatów Koloseum

Dzień 5 – Zarządzanie jakością, podsumowanie Koloseum, próbny test

Narzędzia i metody zarządzania jakością w PMBOK® Guide

Proces przygotowywania się do certyfikacji PMP®

Próbny egzamin PMP® 200 pytań (4 godziny)

Omówienie pytań z próbnego egzaminu

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide
 • Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 • Praktyczne doświadczenie wdrażania zaleceń standardu PMBOK® Guide do symulowanego projektu
 • Nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności wykorzystania procesów oraz technik zarządzania projektami
 • Różnorodne techniki i metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia, warsztaty, pytania kontrolne, gra symulacyjna, symulacja komputerowa
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PMP®
 • Uzyskanie 35 godzin kontaktowych i PDU®
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP® i CAPM®,
 • znał strukturę PMBOK® Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • umiał adaptować dobre praktyki do potrzeb konkretnego projektu,
 • potrafił identyfikować procesy projektowe z PMBOK® Guide użyteczne w danej sytuacji projektowej,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK® Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK® Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK® Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP® i CAPM®.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

PMBOK 6 czy PMBOK 7 na egzamin PMP a może oba

Od dwa lat PMI postawił kandydatów do PMP w niezręcznej sytuacji. Opublikowano PMBOK Guide 7 (tu możesz przeczytać jego recenzję), który został tak naprawdę napisany od nowa. Jednocześnie nie anulowano oficjalnie poprzedniej wersji PMBOK 6. Wersja 7 zmieniła się...

Trendy w zarządzaniu projektami

Spójrz proszę na poniższy wykres. Prezentuje trend wyszukiwań dwóch haseł w Google w USA. Zwróciłeś uwagę, jak czerwona linia opada i przecina się z rosnącą linią niebieską? Otóż czerwona linia to hasło "pmbok", a niebieska to "agile waterfall". Wielokrotnie w...

Zwinna metodyka Komisji Europejskiej

Wiedzieliście, że Komisja Europejska rozwija własną metodykę prowadzenia projektów w duchu agile? Okazuje się, że tak. Efektem prac tego zespołu jest stworzenie dwóch książek, które za darmo można pobrać ze stron Unii Europejskiej. Metodykę opracowała organizacja pod...

PMBOK Guide 7 – recenzja

Rok temu napisałem dość ironiczny wpis na temat roboczej wersji PMBOK Guide 7. Możecie go przeczytać tutaj. Teraz do moich rąk trafiła wersja oficjalna i od razu muszę nieco odszczekać moje niektóre zjadliwe komentarze. Podsumowując, PMBOK 7 opowiada o różnych...

Fiszki na Octigo

Zapraszamy do korzystania z naszych fiszek. Stworzyliśmy program do uczenia się z fiszek. Oferuje on trzy funkcje dla zestawu fiszek: przeglądanie, test typu memory, czyli znajdywanie par pasujących fiszek oraz test klasyczny wygenerowany na bazie fiszek. Moźna...

Szkolenie PMP Prep 17-20 maja

Zapraszamy chętnych do Wrocławia na szkolenie PMP Prep, które planujemy przeprowadzić 17-20 maja tego roku. Szkolenie potrwa 4 dni i obejmie wszystkie procesy PMBOK Guide, techniki i terminy potrzebne na egzaminie PMP. Więcej o szkoleniu można poczytać na naszej...

Share This