Szkolenie Scrum

Szkolenie Scrum przybliża wszystkie zagadnienia związane z metodyką Scrum, a w szczególności na temat artfekatów, ról, rytuałów, reguł, technik i dobrych praktyk. Ponadto prezentuje specyfiką przywództwa wspierającego (servant leadership) oraz filozofię dostarczania zwinnego zgodnie z manifestem agile. Termin ten określa ramy postępowania w kontekście zarządzania projektami i ich realizacji. Ten specyficzny zbiór narzędzi jest przykładem tak zwanych metodyk zwinnych. Obecnie praktyki Scrum są stosowane między innymi w zespołach zajmujących się tworzeniem i doskonaleniem oprogramowania, ale można je także wykorzystywać na wielu innych polach. Szkolenia Scrum cieszą się ogromną popularnością wśród osób nakierowanych na szybką realizację celu. Warto podkreślić, że sama metodyka wiąże się z pewną filozofią, która określa sposoby postępowania w ramach wspomnianych metod zwinnych. Podstawą jest tutaj manifest Agile, dokładnie je określający. Jedną z jego głównych tez jest gotowość na wprowadzanie zmian, ścisła współpraca zespołów oraz troska o satysfakcję klienta, która powinna być wyznacznikiem przy podejmowanych działaniach. Wdrażanie projektów i zarządzanie nimi według Scrum obejmuje pracę zespołu nad poprawą wydajności, który w ustalonych odstępach czasu omawia aktualnie podejmowane działania, decydując się na ich zmianę z myślą o większej efektywności.

Szkolenie Scrum – organizacja

 

Szkolenie Scrum

Nasze szkolenia pomagają zrozumieć specyficzne podejście do zarządzania projektami. Przeprowadzamy je w mało liczebnych grupach (od 6 do 15 osób), co wpływa na ich efektywność. Nasz zespół składa się z doświadczonych praktyków, którzy doskonale orientują się w filozofii Agile i wiedzą, w jaki sposób można wykorzystywać metody zwinne. Szkolenie trwa dwa dni i może odbywać się w języku polskim lub angielskim. W trosce o komfort uczestników oddajemy im do dyspozycji wygodną, kompleksowo urządzoną salę. Na szkoleniu poruszane są główne zagadnienia związane z metodyką Scrum, takie jak specyfika stosowanych technik, role w zespole, artefakty oraz Agile manifesto. Podczas prowadzonych zajęć zostaje określony cykl życia projektu zwinnego. Kursanci poznają najważniejsze narzędzia postępowania Scrum i zostają zaangażowani do ich praktycznego zastosowania.

Dlaczego warto wybrać szkolenia Scrum?

Z myślą o praktycznym zastosowaniu metod zwinnych świetnym wyborem jest właśnie Scrum. Szkolenie organizowane przez naszą firmę obejmuje dokładne wprowadzenie w Scrum oraz elementy planowania i egzekucji w PMBOK Guide dotyczące podejścia zwinnego do projektów. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy dowiadują się, czym się różni podejście zwinne od kaskadowego, jakie są najpopularniejsze techniki zwinne, na czym polega przypisanie roli kierownictwa w danym projekcie i co to jest dostarczanie przyrostowe. Atutem naszych szkoleń jest ich intensywna, silnie angażująca forma. Uczestnicy biorą udział w atrakcyjnej symulacji, która obejmuje zbudowanie zdalnie sterowanego robota. Dzięki interaktywnym formom szkolenia uczą się, jak w praktyce zastosować specyficzną metodykę Scrum. Po ukończonym kursie uczestnicy doskonale rozumieją ideę zwinnego zespołu i znają najważniejsze zasady metodyki zwinnej. Nasz program edukacyjny cieszy się uznaniem kursantów, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na jego efektywność. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wybrani klienci szkolenia

   

Główne zagadnienia

 • Specyfika i cykl życia projektu zwinnego
 • Agile manifesto
 • Techniki i metody Scrum
 • Role Scrum: product owner, scrum master, zespół
 • Artfeakty Scrum

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do Scrum 

Wprowadzenie do zwinnego zarządzania

Założenia Agile Manifesto

Różnie w podejściu zwinnym i kaskadowym

Struktura zwinnego projektu

Rola kierownictwa w zwinnym projekcie

Prototypowanie, dostarczanie przyrostowe

Techniki zwinne: Komunikacji, Planowania, monitorowania i adaptacji, burndown chart, velocity chart

Szacowanie, poker planning, story points, czas idealny

Artefakty w Scrum

Dzień 2. Ciąg dalszy Scrum, symulacja Scrum Droid

Spotkań i role w Scrum

Reguły Scrum

Retrospektywa

Wprowadzenie w symulację Scrum Droid

Planowanie symulowanego projektu

Rozegranie sprintów od 0 do 5

Omówienie wyników

Korzyści

 • Poznanie metodyki Scrum w praktyce na zwinnym projekcie
 • W trakcie części symulacyjnej uczestnicy budują zdalnie sterowanego robota
 • Intensywna forma – uczestnik jest szybko angażowany w następujące po sobie bloki o różnorodnej formule kształcenia
 • Potwierdzona bardzo wysoka satysfakcja uczestników z uczestnictwa w szkoleniu
 • Połowa czasu to interaktywne formy szkolenia – bardzo praktyczne podejście do nauki
 • Octigo jest autoryzowanym przez Project Management Institute® dostawcą szkoleń PMI® R.E.P. oraz instytucjonalnym członkiem IPMA
 • Doświadczenie pięciokrotnych laureatów nagród PMI® w kategorii produktów edukacyjnych

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał założenia podejścia zwinnego do projektów
 • znał zasady metodyki zwinnej Scrum,
 • rozumiał specyfikę zwinnego zespołu i rolę lidera wspierającego (servant leader),
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki obecne w Scrum.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia SCRUM

Czy Scrum Master wnosi wartość do projektu?

Tytułowa hipoteza postawiona została nieco prowokacyjne, ale czytając dziesiątki publikacji naukowych na temat wpływu różnych stylów przywództwa na wdrażanie innowacji, nie mogłem uciec od wrażenia, że coś jest na rzeczy. Mam wrażenie, że rola Scrum Mastera (SM) albo...

Symulacja Scrum dla młodzieży

Ostatnio podjęliśmy się nowego wyzwania. Stworzenia symulacji adresowanej do młodzieży ze szkół średnich. Symulacja miałaby za zadanie przybliżać w praktyczny sposób współpracę w zgodzie ze Scrum. Jako rekwizyty wybraliśmy klocki i kartki papieru. Zależało nam na tym,...

Druga wersja symulatora Scale Agile

W nowej wersji symulatora Scale Agile wszystkie stany uczestników symulacji zapisują się na serwerze, więc gdy użytkownik odświeży stronę, zerwie mu się połączenie lub pojawi się inny problem techniczny, to może kontynuować grę tam, gdzie ją przerwał. Oprócz tego...

Nowy symulator Scale Agile

Symulator Scale Agile pozwala na granie naraz 2-5 osobowego zespołu. Demonstruje problemy współdzielenia zasobów, wąskich gardeł, podbierania sobie ludzi, priorytetyzowania i reagowania na okazje. Celem graczy jest dostarczyć zadania o jak największej wartości w ciągu...

Agile @ Scale

PMBOK powstał jako encyklopedia zarządzania projektami, korzystając z której firmy muszą zbudować własną metodykę przez właściwą selekcję i adaptację metod. Dwadzieścia lat temu pojawiło się kilkanaście metodyk zwinnych, z których świat zdominował Scrum z elementami...

Trendy w zarządzaniu projektami

Spójrz proszę na poniższy wykres. Prezentuje trend wyszukiwań dwóch haseł w Google w USA. Zwróciłeś uwagę, jak czerwona linia opada i przecina się z rosnącą linią niebieską? Otóż czerwona linia to hasło "pmbok", a niebieska to "agile waterfall". Wielokrotnie w...

Share This