Nauka PMBOK® Guide według posiadaczy PMP® zajmuje od 1 do 3 miesięcy (zobacz więcej w naszym raporcie na temat PMP). To ponad 600 stron dziesiątków technik, dobrych praktyk i procesów zarządzania projektami. Ten podręcznik powstaje od 1996 roku i aktualnie korzystamy z piątej edycji. W jego rozwoju brało udział kilkuset kierowników projektów z całego świata. Jednak mimo, że co wersja powiększa się o ok. 100 stron, to postęp wiedzy jest tak wielki, że można znaleźć dziesiątki technik i metod stosowanych w projektach, a nie wymienianych przez tą książkę.

Wśród technik i metod pomijanych przez PMBOK® Guide sporo można znaleźć przede wszystkim z poniższych obszarów:

  • Analiza biznesowa i zarządzanie wymaganiami
  • Metody zwinne zarządzania projektami
  • Techniki zarządzania procesami i jakością
  • Różne role kierownika projektu (scrum master, dwóch kierowników)
  • Techniki miękkie

Niektóre z nich wymieniane są przez ramy kompetencyjne IPMA albo podręcznik do PRINCE2, ale nie wszystkie. Postanowiłem uporządkować je w tabelce, odzwierciedlającej ogólną strukturę PMBOK® Guide, czyli w podziale na obszary wiedzy i grupy procesów.

Initiating Planning Monitoring Executing Closing
Integration Lean canvas,
Business plan,
Analiza systemowa,
Formuła BOT i BOOT
Scope UML,
Product backlog, Sprint backlog, User stories
Product based planning
Scrumban
Time Harmonogramowanie warunkowe, Poker planning Buffer chart, Burndown chart, Velocity chart
Cost Real Option Valuation i tu Amortyzacja, ARR
Quality Value Stream Mapping, Gage R&R, Model Kano, TRIZ, Critical to Quality VA/NVA, Lead time, Cycle time, Takt time Poka Yoke, Kanban, 5S, Muda
Communications Daily standup Retrospective
Human Resource Przywództwo sytuacyjne Communities of Practice
Risks Zależność ryzyka od wiedzy w cyklu życia projektu Rola koordynatora ryzyk
Procurement Metody oceny dostawców BATNA, Negocjacje szachowe
Typowe klauzule umowne

Jak widać trochę tego jest. Jakby dobrze policzyć to nawet krótka charakterystyka tych technik i metod powiększyłaby książkę conajmnej o dodatkowe 100 stron.

Nowa wersja PMBOK® Guide ukaże się pewnie w 2017 lub 2018 roku i prawdopodobnie będzie o kolejne strony grubsza. Zatem kandydaci do PMP® – warto się śpieszyć.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This