PMI® udostępnił za darmo ciekawą książkę. Ponad 220 stron na temat technik i metod analizy wymagań biznesowych w rozumieniu wymagań biznesowych, udziałowców, rozwiązania, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, jakościowych, projektowych etc.

Książka w swojej formie przypomina inne standardy PMI® i sprawia wrażenie kolejnego zbioru dobrych praktyk, który ta organizacja zamierza promować na świecie. Zawiera opis takich technik, jak: przypadki użycia, user story, drzewa decyzyjne, mapy procesów, diagramy modelu danych, RACI, diagram rybiej ości, analizę SWOT, retrospektywę, storyboarding, product backlog i wiele innych.

Można się domyślić, że ów Practice Guide stanie się podstawą certyfikacji PBA® oraz może w przyszłości stanowić konkurencję dla BABOKa.

Struktura zakłada podział na takie obszary wiedzy, jak:

  • Needs Assessment
  • Business Analysis Planning
  • Requirements Elicitation and Analysis
  • Traceability and Monitoring
  • Solution Evaluation

Ciekawe jest to, że książka w bardzo niewielkim zakresie opisuje diagramy UML, natomiast więcej miejsca niż BABOK poświęca na techniki zwinne analizy wymagań, w tym na techniki analizy interface’u użytkownika. Pominięto aspekt testowania aplikacji. Pominięto również perspektywę jakościową na analizę biznesową, czyli techniki takie, jak QFD, DOE (jest tylko jeden akapit o prototypowaniu), DFSS, FMEA.

Brakuje również opisu procesów analizy biznesowej w rozumieniu dopuszczalnych sekwencji kroków. Tak, jak to ma miejsce choćby w PMBOK® Guide, czy BABOKu. Zatem nie ma tu żadnych procesów, wejść i wyjść. Standard opisany jest na poziomie zebrania i uporządkowania wybranych technik analizy biznesowej.

Dla przypomnienia PBA® to Professional in Business Analysis. PBA® potwierdza znajomość technik i narzędzi oraz umiejętności analizy biznesowej w projektach.

Warunki wstępne dla PBA®:

  • wyższe wykształcenie
  • 3 lat doświadczenia w analizie biznesowej
  • 4500 godzin doświadczenia w analizie biznesowej
  • 2000 godzin pracy jako członek zespołów projektowych
  • 35 godzin szkolenia z zarządzania projektami

Książkę za darmo można pobrać z tej strony. Według informacji na stronie PMI® oferta jest ograniczona czasowo.
PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This