System Dot Chart oferuje wiele funkcji, których cel jest jeden. Przyśpieszyć rysowanie mapy procesu.

Potrzebujesz szybko narysować przepływ pracy? Stwórz diagram dot chart. Możesz:

  • Dodawać role w procesie
  • Dodawać zadania w procesie
  • Wstawiać „kółka”, które pokażą, kto zajmuje się, czym
  • Połączyć „kółka” strzałkami, aby uwidocznić logikę
  • Dodawać komentarze do poszczególnych „kółek”
  • Możesz to wszystko edytować, zmieniać i przestawiać
  • Możesz tworzyć mapę w grupie w formule zdalnej. System na bieżąco będzie aktualizował stan mapy.
  • Jeżeli mapa ma służyć do optymalizacji procesu, możemy zapisać problemy, pomysły na usprawnienia i w miarę ich realizacji zmieniać ich status.

Możesz automatycznie skonwertować dot chart na mapę w formacie swimlane. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Mapa wyświetla start, koniec, zdania, tory pływackie, bramki. Możesz następnie wyeksportować mapę do pliku graficznego, PDF, XPDL.

Ponowna edycja dot chart powoduje automatyczną aktualizację swimlane.

Kolejna możliwość to wygenerowanie tabeli RACI. Możemy przypisać „kółka” na dot chart do poszczególnych zakresów odpowiedzialności. Zostanie to pokazane za pomocą kolorów. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk, aby automatycznie wygenerować tabelę RACI.

Następnie możemy zapisać ją w postaci obrazka lub PDF.

Możemy wreszcie zacząć rysowanie mapy od stworzenia tablicy z rolami i ich zadaniami w procesie, a dopiero później zrobienie. Można sobie wyobrazić, że najpierw uczestnicy procesu samodzielnie wypełniają tabelę ról, a potem analityk wspólnie z nimi tworzy dot chart, który na koniec zapisuje w postaci BPMN.

Wejdź na https://dotch.art, aby zacząć korzystać z systemu.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This