Projekt niezależnie od własnej struktury organizacyjnej „zanurzony” jest w środowisku biznesowym. Należą do niego przede wszystkim organizacja, w której jest wykonywany, osoby zainteresowane projektem spoza organizacji, uwarunkowania prawne, kulturowe, społeczne i wiele innych. Elementem otoczenia są również warunki fizyczne, jak np. pogoda, ukształtowanie terenu, topografia budynku biurowego lub hali produkcyjnej, architektura informacyjna systemów informatycznych.

Otoczenie projektu dzieli się na dwa rodzaje:

  • Bliższe – mamy na nie wpływ, choć samo może wywierać jeszcze większy wpływ na projekt. Przykładowo może to być prezes, procedury firmowe, dostawca, klient, system w organizacji. Tym otoczeniem możemy zarządzać i dla tego otoczenia tworzy się tzw. macierz udziałowców.
  • Dalsze – nie mamy na nie wpływu, np. prawo, urzędy publiczne (ważne przy projektach budowlanych :)), Unia Europejska, a nawet konkurencja. Takie otoczenie możemy jedynie obserwować i starać się przewidywać jego zachowania, natomiast trudno mówić o zarządzaniu nim.
Część elementów otoczenia to ludzie, których charakteryzuje pewne nastawienie do projektu, nazywamy ich udziałowcami lub interesariuszami projektu. Tych o największym wpływie na nasz projekt bierzemy pod uwagę przy okazji analizy udziałowców.

Tym krótkim wpisem kończymy rozdział na temat zarządzania udziałowcami projektu.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This