Templariusze staraniami księcia śląskiego Henryka Brodatego, mają otrzymać ziemię w Oławie celem założenia pierwszej komandorii na terenie Polski.

Henryk Brodaty prowadzi rozmowy z Zakonem Templariuszy na temat sprzedaży im ziemi celem osiedlenia ich na jakiś czas. To może wzmocnić przewagę Henryka nad możnymi oraz poprawić nadszarpnięte relacje z Kościołem. Jednocześnie negocjuje sprzedaż dużej partii kamienia i gliny cechowi murarzy, co mogłoby znacząco podreperować pusty skarbiec książęcy.

Jednocześnie jedynym wykonawcą prac budowlanych może być gildia, która łączy murarzy i kamieniarzy. Gildia jest też częścią ligi hanzeatyckiej, która jest żywo zainteresowana współpracą z Templariuszami w zakresie ochrony karawan kupieckich, szczególnie wzdłuż szlaku Via Regia.

Ta historia stała się kanwą szkolenia z metodyki negocjacji szachowych, opracowanej przez dwóch francuskich naukowców. Metodyki wyjątkowo efektywnej szczególnie w wielostronnych, złożonych procesach negocjacyjnych, w których trudno znaleźć najlepszy kompromis. Negocjacje szachowe pozwalają szybciej zbudować wzajemne zaufanie z partnerem i dojść do rozwiązania win-win.

Szkolenie uczy też roli zarządzania kontraktem w projekcie zgodnie z metodyką PMBOK® Guide.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną szkolenia.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This