Podstawy modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0

Szkolenie z Podstawy modelowanie procesów biznesowych z BPMN przybliża zasady, wzorce i symbole zgodne ze standardem BPMN 2.0. Przekazuje też praktyczne umiejętności wykorzystania popularnych narzędzi do modelowania, jak Adonis, Bizagi i Cawemo.

BPMN to najpopularniejszy na świecie standard zapisu przebiegu procesów biznesowych, a rosnąca liczba ogłoszeń o pracę, które zawierają wymagania jego znajomości, to dodatkowo potwierdza. Jest to podstawowe narzędzie w pracy analityka biznesowego

Główne zagadnienia

 • Zawartość standardu BPMN 2.0.
 • Główne założenia
 • Konstruowanie basenów i torów pływackich w procesie
 • Bramki AND, XOR, OR
 • Czynności i zdarzenia
 • Wprowadzanie podprocesów do modelu
 • Podstawowe reguły poprawności diagramu
 • Transakcje

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do standardu BPMN 2.0

Wprowadzenie do analizy biznesowej

Główne elementy standardu BPMN 2.0.

Prowadzenie warsztatu mapowania procesu biznesowego

Kontekst procesów biznesowych

Wprowadzenie do narzędzi do modelowania procesów biznesowych: Adonis, Cawemo, Bizagi

Struktura mapy procesu: basenu, tory pływackie

Ćwiczenie przygotowania prostego procesu

Bramki stosowane na mapie procesu biznesowego: OR, XOR, AND

Rodzaje zadań w procesie

Koncepcja tokenu w procesie

Ćwiczenie z tworzenia mapy procesu z szeregiem warunków

Rodzaje zdarzeń w BPMN

Podproces w procesie biznesowym

Ćwiczenie mapowania złożonego procesu

Dzień 2. Zaawansowane aspekty modelowania procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Zaawansowane aspekty zdarzeń w procesie: początkowe, końcowe i pośrednie

Błąd, wyjątek, esakalacja, kompensacja i inne

Ćwiczenie mapowania procesu biznesowego

Przepływy komunikatów w procesie

Bramka Complex

Ćwiczenie mapowania procesu złożonego

Wytyczne i dobre praktyki tworzenia modeli procesów biznesowych

Cechy dobrego diagramu procesów

Ćwiczenie podsumowujące

Korzyści

 • Poznanie koncepcji modelowania procesów biznesowych
 • Poznanie elementów notacji BPMN 2.0.
 • Zdobycie wartościowej na rynku pracy kompetencji analityka biznesowego
 • Nabycie umiejętności rozłożenia problemu biznesowego na mniejsze części
 • Zdobycie wiedzy o światowych standardach modelowania biznesu

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał typowe techniki modelowania procesów biznesowych
 • potrafił stworzyć mapę procesu zgodnie ze standardem BPMN 2.0
 • umiał ocenić poprawność modelu procesu
 • rozumiał terminologię z zakresu modelowania procesów
 • potrafił poprowadzić warsztat modelowania procesów
 • znał popularne narzędzia do modelowania procesów, jak Adonis, Cawemo, Bizagi

 

Share This