Egzamin Project Management Proffesional jest najbardziej popularnym egzaminem w świecie zarządzania projektami. Choć krajobraz certyfikatów ewoluuje i na popularności zyskują certyfikacje związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, choćby takie, jak Scrum.org, Scrum Alliance, czy związane z frameworkami skalującymi Scruma, jak SAFe, Nexus, DSDM, Large Scale Scrum.

PMI postanowił pójść za zmianami na rynku i co prawda nie zaproponował (narazie!) frameworka dla organizacji, to położył większy nacisk na agile. Od grudnia 2019 zapowiedział, że egzamin PMP ulegnie poważnym modyfikacjom, mimo, że PMBOK Guide 6 nie zmieni się. To znaczy PMBOK Guide zmieni się, ale o tym na końcu artykułu.

Na witrynie PMI można znaleźć zapowiedź zmian w PMP. Jakie to są zmiany? Po pierwsze tylko połowa pytań ma dotyczyć podejścia kaskadowego. Czyli coś, co dwa lata temu zajmował 100% spadnie o połowę. To może być poważne wyzwanie dla kierowników projektów z branź twardych, gdzie zwinności nie uświadczysz. Dodatkowo zmieniono strukturę obszarów wiedzy obecnych na egzaminie i teraz podział nie przebiega według grup procesów (inicjacja, planowanie, etc.) a według ludzi, procesów, środowiska biznesowego, z czego ostatnia kategoria to tylko 8%. Gdy na połowę pytań kaskadowych nałożymy połowę pytań o kompetencje miękkie, okaże się, że pozostaje nam tylko 25% z wszystkich pytań odnoszących się bezpośrednio do PMBOK Guide. Spora zmiana, prawda?

Wśród kluczowych kompetencji miękkich wymienia się: rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie, wspieranie zespołu, szkolenie ludzi, integrowanie, funkcjonowanie jako lider wspierający (servant), negocjowanie, facylitowanie, przekonywanie, mentoring. I te aspekty zajmą 42% pytań egzaminacyjnych.

W obszarze środowiska biznesowego pojawia się jako nowość kwestia legalności i compliance projektów, a także wspieranie transformacji organizacji. Ostatni temat jest też powtórzony w sekcji procesów jako ustanawianie ładu projektowego, więc na pewno uzyska istotną rangę. Większą wagę prawdopodobnie uzyska zarządzanie korzyściami z perspektywy kierownika projektu. Są to zagadnienia, które niemal w ogóle nie są obecne w PMBOK Guide 6. Jedynym wyjątkiem, jaki przywołuję w pamięci jest rejestr korzyści jako dokument wejściowy do inicjacji projektu. Resztę trzeba będzie sobie wykombinować z innych źródeł.

Wspomniany wyżej dokument PMP Exam Content Outline zaczyna się pięknym zdaniem: “Chociaż wiele zagadnień z PMBOK Guide pokrywa się z PMP, to istnieją również tematy unikalne dla PMP. Kandydaci przygotowujący się do egzaminu z pewnością zechcą włączyć PMBOK Guide do swoich lektur, jednak nie powinni również zapominać o innych źródłach.” 🙂 Drodzy kandydaci, innymi słowy, PMBOK Guide to nie wszystko.

Wspomniałem, że PMBOK Guide się zmienia. No więc będzie wersja polska PMBOK Guide 6. Najprawdopodobniej ukaże się drukiem (i tylko w formie papierowej) na kongres PMI Polska pod koniec listopada. Aktualnie trwają jeszcze prace redakcyjne. Druga wspaniała wiadomość jest taka, że PMI Global ogłosił nabór do zespołu redagującego PMBOK Guide 7. Zgodnie z ogłoszeniem prace nad nową wersją rozpoczną się 8 stycznia 2019 a zakończą 31 sierpnia 2021. Dodawszy kilka miesięcy na druk książki oraz pół roku opóźnienia w modyfikacji pytań pod nowy egzamin, prawdopodobnie PMP zmieni się zgodnie z PMBOK Guide 7 w połowie roku 2022. Drodzy kandydaci, macie dwa lata, aby podejść do wersji 6.

Ostatnią zmianą, która właśnie weszła w życie jest przeniesienie egzaminów PMP z Prometric do PearsonVue, a CAPM i PMI-ACP do kanału online.

 

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This