Pierwsze, nieoficjalne wnioski z badania wartości PMP®.

W listopadzie uruchomiliśmy pierwsze w Polsce badanie wartości certyfikatu PMP® (Project Management Professional). Zostało ono tak skonstruowane, aby dotrzeć wyłącznie do posiadaczy tego certyfikatu będących Polakami. Przyjęliśmy, że kryterium weryfikacyjnym będzie dla nas profil na Linkedin.

W ciągu kilku tygodni udało się zebrać 50 ankiet, co daje nam miarodajną próbę. Poniżej zamieszczamy pierwsze wnioski płynące z odpowiedzi ankietowanych.

Certyfikat PMP® jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute w formie testu zdawanego w tej samej formie na całym świecie. Wymagany jest spory zakres wiedzy od jego posiadaczy (sam PMBOK® Guide ma ponad 400 stron) oraz znajomość angielskiego, bowiem nie ma testu po polsku. Intencją twórców PMP® jest potwierdzenie, że  jego posiadacz ma praktyczną umiejętność prowadzenia projektów i stosowania metodyki. Stąd warunki wstępne w postaci 3 letniego doświadczenia, 4500 godzin w projektach oraz wiele pytań w teście zadawanych w formie problemowej, typu „Co byś zrobił w takiej sytuacji zgodnie z PMBOK® Guide„.

Wnioski demograficzne z badań

Ankietowani posiadacze certyfikatu zadeklarowali, że pracują przy projektach (nikt nie zaznaczył opcji, że nie) przeważnie od conajmniej 6 lat (73% odpowiedzi). 19% odpowiedziało, że dłużej niż 10 lat.

Natomiast posiadają certyfikat od roku (35%), 2 lat (18%), 3 lat (6%), 4 lat (18%). Lącznie maksymalnie 4 lata PMP® ma 78% ankietowanych. To sugeruje, że na zdobycie tego papieru ludzie decydują się po wielu latach uczestnictwa w projektach, znacznie później niż owe 3 wymagane przez PMI®.

Najszerzej reprezentowane w badaniu sektory gospodarki to IT (47%), telekomunikacja (18%), konsulting (12%), finanse i bankowość (12%).

Wnioski dotyczące postrzegania wartości PMP®

Ankietowani wybierają tą certyfikację zamiast innych, bo przede wszystkim jest ich zdaniem bardziej rozpoznawalna na rynku pracy 82%. Drugim powodem jest atrakcyjność samego standardu PMBOK® Guide – 37% oraz fakt, że firma stosuje go – 37%.

Główną wartością, jaką dało PMP® jest uporządkowanie wiedzy i dzięki temu uniknięcie problemów w projektach – 73%. Ta odpowiedź zdecydowanie wygrała przed awansem – 12% i zmianą pracodawcy – 8%. Okazuje się, że zdaniem ankietowanych znajomość PMBOK® Guide po prostu pomaga w realizacji projektów 🙂 Ten scenariusz wzmacniają dwie kolejne odpowiedzi. Otóż 35% ankietowanych uważa, że mogą się wesprzeć w konfliktach autorytetem metodyki PMBOK® Guide oraz 53% odczuwa w praktyce ułatwienie realizacji projektów. Natomiast dodatkowym efektem był dla wielu wzrost wynagrodzenia – 29%.

Wzrost wynagrodzenia wyniósł co najmniej 10% dla 33% ankietowanych. Jednak 42% nie odnotowało takiej zmiany pensji.

W ciągu tygodnia zamkniemy zbieranie ankiet w styczniu opublikujemy pełny raport na ten temat.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This