PMBOK® Guide wymienia kilkaset technik stosowanych w projektach nazywanych dobrymi praktykami. Czy wszystkie z nich faktycznie są dobre? Czy zostały zweryfikowane w miarodajny sposób? Czy wśród nich znajdują się te, które wprost są kontrproduktywne? Poniższym wpisem rozpoczynam cykl artykułów na temat weryfikowalności naukowej praktyk rozpowszechnionych w zarządzaniu projektami. Bo skoro przykładowo tworzenie harmonogramu jest dobrą praktyką, to dlaczego większość projektów z harmonogramami się spóźnia?

Temat tego wpisu będzie technika nazywana networkingiem. W PMBOK® Guide jest wymieniona w ramach procesu Manage Project Knowledge. Stanowi sposób uzyskania wiedzy nieformalnej lub ustalenia, jakie kompetencje znajdują się w otoczeniu projektu. Jednak czy networking może być efektywny?

Trzeba zacząć od tego, że literatura wymienia kilka rodzajów networkingu. Ten, który nas interesuje i o którym wspomina PMBOK® Guide to professional networking. Pozostałe dotyczą innych aspektów: business networking to tworzenie sieci współpracy przez firmy, social networking odnosi się do serwisów społecznościowych i tego, jaki one mają wpływ na ludzi i relacje między nimi, relationship marketing dotyczy działań promocyjnych opartych na osobistych poleceniach, marketingu szeptanym.

Nie byłem w stanie odnaleźć modelu budowania relacji w ramach professional networking. Jednak istnieje kilka koncepcji, teorii i modeli, które wspierają tezę, że networking może działać w praktyce:

 1. Efekt czystej ekspozycji – to zjawisko mówi, że im częściej jesteśmy zderzani z bodźcem, obiektem lub człowiekiem, tym bardziej go lubimy.
 2. Reguła wzajemności – to bardzo silna reguła, która fundamentalnie wpływa na nasze zachowania i buduje społeczności. Mówi ona, że zaoferowanie przysługi zwiększa szanse na odwdzięczenie się.
 3. Dylemat więźnia – analiza dylematu więźnia doprowadziła do wniosku, że jedną z najsilniejszych strategii, budujących najtrwalsze relacje jest wet za wet. To sytuacja, gdy zaczynamy od współpracy, a potem powtarzamy ruchy przeciwnika. Gdy współpracuje, współpracujemy, gdy oszukuje, oszukujemy.
 4. Model małego świata – ów model mówi, że dwóch dowolnych ludzi na Ziemi oddziela tylko 6 stopni relacji. Ponadto szalenie istotne są relacje słabe, czyli ludzie, którzy nas nie znają bezpośrednio, ale którym możemy zostać zarekomendowani przez wspólnych znajomych.

Zatem w psychologii, psychologii społecznej, socjologii można znaleźć poszlaki wskazujące, że networking działa. A skoro działa, to jakie efekty przynosi?

Według badań networking jest skorelowany z:

 • sytuacją społeczno-ekonomiczną człowieka, ludzie lepiej usytuowani częściej networkują,
 • z poczuciem pewności siebie,
 • akceptacją faktu, że w organizacji istnieje polityka i trzeba brać ją pod uwagę.

W końcu możemy odpowiedzieć, jakie korzyści zaobserwowano z networkingu:

 • Networking jest pozytywnie skorelowany z sukcesem zawodowym. I to zarówno w wymiarze subiektywnym, czyli mojej satysfakcji, jak i obiektywnym pensji, liczby awansów, efektywności w pracy.
 • Networking jest pozytywnie skorelowany z mobilnością pracownika.
 • Okazuje się, że rozbieżność zarobków ludzi, którzy networkują i którzy nie rośnie z czasem rozwoju zawodowego na korzyść networkingu.
 • Sprzedawcy wchodzący w relacje z klientami są wyżej oceniani przez przełożonych i uzyskują wyższe zarobki.

Według badań ludzie angażują się w networking z wielu różnych powodów:

 • Dla angażowania się w życie społeczności.
 • Aby zdobyć kontakt do upatrzonej organizacji albo konkretnej osoby.
 • Aby podnieść swoją reputację i rozpoznawalność w branży.
 • Z życzliwości, na prośbę kogoś.
 • Aby spotkać ludzi podobnych do siebie.
 • Aby uzyskać poszukiwaną wiedzę, poradę.
 • Aby nawiązać współpracę.
 • Bo to jest modne aktualnie.

Tyle faktów, podsumujmy zatem.

Werdykt: potwierdzono! Networking jest skuteczny, szczególnie w obszarze rozwoju kariery zawodowej pracownika. Ma korelację z szansami znalezienia nowej pracy, awansem, podwyżką i osobistym poczuciem satysfakcji.

Odnośniki do badań:

Tytułowy obrazek pochodzi z PMBOK® Guide. Powyższy tekst pierwotnie został zaprezentowany w formie wykładu w trakcie kongresu PMI® Polska w 2018 roku.
PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This