Mayday Mayday – zarządzanie ryzykiem

pmi award 2009 maydayW 2009 roku Project Management Institute po raz drugi nagrodził nas za szkolenie zarządzania projektami. Tym razem było to Mayday Mayday. 

Szkolenie Mayday, Mayday porusza zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach. Adresowane jest do osób o przynajmniej podstawowej wiedzy z prowadzenia projektów. Połączenie teoretyczno-praktyczne różnych form zajęć pozwala na efektywne przekazanie wiedzy i szybkie jej utrwalenie przez praktyczną ilustrację i wpływ na postawy uczestników. W trakcie warsztatu uczestnicy realizują zadanie związane z faktycznymi problemami w ryzykownych projektach. Całość jest symulacją i grą strategiczną odzwierciedlającą pracę z wieloma bardzo ryzykownym projektami równocześnie. Interaktywna praca na warsztacie zapewnia oprócz doskonałej zabawy oraz możliwość obserwacji w praktyce, jakimi prawami rządzi się ryzykowny portfel projektów, również możliwość rozwoju kompetencji merytorycznych.

Wybrani klienci szkolenia

szkolenie zarządzanie projektami
bahlsen
perfecta  volvo

Główne zagadnienia

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie w szczegółowym zakresie
 • Koordynowanie wielu ryzykownych projektów równocześnie
 • Budowanie postawy nastawionej na aktywne szukanie okazji i unikanie zagrożeń
 • Rola wiedzy jako czynnika redukującego niepewność
 • Praktyczne funkcjonowania rejestru ryzyk
 • Komunikacja między komitetem sterującym a kierownikami projektów

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Day 1. Wprowadzenie i Inicjowanie w PMBOK Guide® 

Wykład o metodyce zarządzaniu ryzykiem w projektach
Wprowadzenie do zasad symulacji
Pierwsza połowa symulacji
Podsumowanie pierwszej połowy

Day 2. Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

Wykład na temat technik i strategii zarządzania ryzykiem
Analiza problemów w zarzadzaniu projektami z poprzedniego dnia
Wdrożenie wypracowanych usprawnień w zarządzaniu projektami
Druga połowa symulacji
Zebranie wyników i podsumowanie gry

Korzyści

 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami, np.: zakres, koszt, harmonogram, wykres Gantta, zmiana, sponsor, ryzyko itp.
 • Poznanie środowiska realizacji projektu i wpływu udziałowców
 • Poznanie cyklu życia projektu i wpływu zmian, ryzyk, udziałowców, zysku, kosztu naprojekt w poszczególnych etapach
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce technik zarządzania projektami: rejestr ryzyk, strategie zarządzania ryzykami, wykres Gantta, planowanie bieżące.

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał podstawowe pojęcia związana z zarządzaniem ryzykiem w projektach,
 • znał przebieg procesu zarządzania ryzykiem,
 • potrafił opisać kolejne etapy procesu,
 • znał różnicę między aktywnym i pasywnym podejściem ryzyk w projekcie,
 • rozumiał termin „zarządzanie projektem przez ryzyka i zmiany”,
 • potrafił identyfikować ryzyka i tworzyć ich rejestr,
 • umiał określać wpływ potencjalnego ryzyka na projekt w kontekście pełnionej przez siebie roli,
 • potrafił określić wpływ ryzyka na projekt – analiza jakościowa i ilościowa,
 • potrafił przez zastosowanie metod zarządzania ryzykiem dynamicznie nim
  zarządzać,
 • rozumiał wartość aktywnego zarządzania ryzykiem dla sprawnego przebiegu projektu,
 • czuł konieczność aktywnego skutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie
  o dostrzega wartość aktywnego zarządzania ryzykiem na efektywność projektu,
 • doceniał potrzebę inwestycji zasobów projektu w celu minimalizacji ryzyka,
 • czuł potrzebę skutecznego i efektywnego komunikowania symptomów ryzyk
 • dostrzegał rolę wszystkich osób zaangażowanych w projekt w proces
  zarządzania ryzykiem,
 • dostrzegał słuszność strategii „patrzenia w przód” w projektach.

Skontaktuj się z nami:

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Efektywność symulacji komputerowych w edukacji

Traci Sitzmann przeprowadziła analizę 65 raportów z badań przeprowadzonych na ponad 6000 ludzi w aspekcie efektywności szkoleń opartych na symulacjach komputerowych kontra zwykłych szkoleń. Okazało się, że na przykład 8 badań wykazało, iż uczestnicy szkoleń...

Zarządzanie ryzykiem to nie szamaństwo

Odnoszę wrażenie, że w wielu firmach zarządzanie ryzykiem w projektach ma całkiem dużo wspólnego z szamaństwem. Uruchamiamy projekt i w pewnym momencie jego planowania wypada zadać pytanie "Jakie ryzyka mogą się nam przytrafić?". Następnie sponsor, kierownik projektu,...

PMI Award 2009

Właśnie przypadkiem wykopałem z YouTube film z 2009 roku z rozdania nagród, na którym przez kilka sekund objawia się Paweł. Wówczas dostaliśmy nagrodę za Mayday Mayday. Ceremonia odbyła się w Orlando na Florydzie w trakcie 40 kongresu PMI North America....

Strategie ryzyk na przypadkach z projektu

Twój szef kazał ci wykonać nikomu niepotrzebną prezentację w projekcie. Jedynym jej celem jest zakamuflowanie błędnych decyzji popełnionych przy jego planowaniu. Zamiast spędzić dwa dni nad jej przygotowaniem postanowiłeś popchnąć sam projekt do przodu. Niestety za 30...

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem krok po kroku

Ryzyko to sytuacja przyszła, niepewna, która ma wpływ na projekt. Przyszła oznacza, że jeszcze się nie wydarzyła. Niepewna oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia jest mniejsze niż 1. W przeciwnym wypadku mówimy o zmianie. Poniżej wyjaśniono kilka podstawowych...

Jak powstaje gra szkoleniowa – część 2

Whisky już gotowa, więc najwyższy czas dokończyć artykuł o powstawaniu gry symulacyjnej. Od czasu premiery zrobiliśmy ją dla ludzi z dość odległych sektorów gospodarki, bo dla firm produkcyjnych, finansowych i uczelni. Reakcje i poziom startowy wiedzy oraz...

Share This