Traci Sitzmann przeprowadziła analizę 65 raportów z badań przeprowadzonych na ponad 6000 ludzi w aspekcie efektywności szkoleń opartych na symulacjach komputerowych kontra zwykłych szkoleń. Okazało się, że na przykład 8 badań wykazało, iż uczestnicy szkoleń korzystający z symulacji komputerowej była o 20% sprawniejsza w pracy niż w grupie porównawczej. Uczestnicy szkoleń z symulacjami zanotowali średnio o 11% wyższy poziom wiedzy deklaratywnej, o 14% – wiedzy proceduralnej i o 9% wyższy poziom zapamiętywania materiału. Inne analizy pokazują, że gry symulacyjne okazały się być o 17% efektywniejsze niż wykład i o 5% efektywniejsze niż dyskusja.

Ciekawy wniosek na temat samych symulacji komputerowych wysnuto. Otóż okazało się, że nie ma znaczenia dla skuteczności kształcenia, czy symulacja dostarcza dużą dawkę rozrywki, czy nie. Poziom wiedzy był niezależny od wartości rozrywkowej symulatora.

Potwierdzono za to hipotezę, że im bardziej symulacja komputerowa angażuje uczestników, tym skuteczniejszy przekaz wiedzy. Co więcej w przypadku najmniej angażujących symulacji transfer wiedzy był mniejszy, niż w przypadku grupy porównawczej. Autorka przytacza jeszcze wniosek, że w przypadku najbardziej aktywnych metod szkoleniowych nie opartych na symulacji można również osiągnąć wysoki transfer wiedzy.

Pozytywnie zweryfikowane także hipotezę, że jeżeli uczestnicy mają nieograniczony czasowo dostęp do symulatora i mogą wielokrotnie z niego korzystać uczą się więcej, niż gdyby ograniczyć im dostęp czasowo.

Kolejny interesujący wniosek jest taki, że grupa szkolona wyłącznie za pomocą symulatora komputerowego miała niższą skuteczność nabywania wiedzy, niż grupa, w której symulator był uzupełnieniem innych metod szkoleniowych, w tym tradycyjnych takich, jak wykład. W przypadku, gdy zupełnie w trakcie szkolenia nie było żadnego objaśnienia do symulatora, efektywność symulacji była nawet nieco niższa niż efektywność grupy porównawczej.

Podsumowując te meta badania, można powiedzieć, że kluczem do skutecznego transferu wiedzy jest aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia, czy to za pomocą tradycyjnych metod, czy symulacji. Przewagą symulacji jest to, że można z niej korzystać wielokrotnie nie tylko w trakcie samego szkolenia oraz że pozwala samodzielnie eksplorować dany obszar wiedzy. Natomiast symulacja nie powinna być używana jako jedyna technika na szkoleniu, bo to obniża efektywność.

Źródło: 

Sitzmann T.: A Meta-Analytic Examination of the Instructional Effectiveness of Computer-Based Simulation Games

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This