Mayday Mayday – zarządzanie ryzykiem

pmi award 2009 maydayW 2009 roku Project Management Institute po raz drugi nagrodził nas za szkolenie zarządzania projektami. Tym razem było to Mayday Mayday. 

Szkolenie Mayday, Mayday porusza zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach. Adresowane jest do osób o przynajmniej podstawowej wiedzy z prowadzenia projektów. Połączenie teoretyczno-praktyczne różnych form zajęć pozwala na efektywne przekazanie wiedzy i szybkie jej utrwalenie przez praktyczną ilustrację i wpływ na postawy uczestników. W trakcie warsztatu uczestnicy realizują zadanie związane z faktycznymi problemami w ryzykownych projektach. Całość jest symulacją i grą strategiczną odzwierciedlającą pracę z wieloma bardzo ryzykownym projektami równocześnie. Interaktywna praca na warsztacie zapewnia oprócz doskonałej zabawy oraz możliwość obserwacji w praktyce, jakimi prawami rządzi się ryzykowny portfel projektów, również możliwość rozwoju kompetencji merytorycznych.

Wybrani klienci szkolenia

szkolenie zarządzanie projektami
bahlsen
perfecta  volvo

Główne zagadnienia

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie w szczegółowym zakresie
 • Koordynowanie wielu ryzykownych projektów równocześnie
 • Budowanie postawy nastawionej na aktywne szukanie okazji i unikanie zagrożeń
 • Rola wiedzy jako czynnika redukującego niepewność
 • Praktyczne funkcjonowania rejestru ryzyk
 • Komunikacja między komitetem sterującym a kierownikami projektów

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Day 1. Wprowadzenie i Inicjowanie w PMBOK Guide® 

Wykład o metodyce zarządzaniu ryzykiem w projektach
Wprowadzenie do zasad symulacji
Pierwsza połowa symulacji
Podsumowanie pierwszej połowy

Day 2. Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

Wykład na temat technik i strategii zarządzania ryzykiem
Analiza problemów w zarzadzaniu projektami z poprzedniego dnia
Wdrożenie wypracowanych usprawnień w zarządzaniu projektami
Druga połowa symulacji
Zebranie wyników i podsumowanie gry

Korzyści

 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami, np.: zakres, koszt, harmonogram, wykres Gantta, zmiana, sponsor, ryzyko itp.
 • Poznanie środowiska realizacji projektu i wpływu udziałowców
 • Poznanie cyklu życia projektu i wpływu zmian, ryzyk, udziałowców, zysku, kosztu naprojekt w poszczególnych etapach
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce technik zarządzania projektami: rejestr ryzyk, strategie zarządzania ryzykami, wykres Gantta, planowanie bieżące.

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał podstawowe pojęcia związana z zarządzaniem ryzykiem w projektach,
 • znał przebieg procesu zarządzania ryzykiem,
 • potrafił opisać kolejne etapy procesu,
 • znał różnicę między aktywnym i pasywnym podejściem ryzyk w projekcie,
 • rozumiał termin „zarządzanie projektem przez ryzyka i zmiany”,
 • potrafił identyfikować ryzyka i tworzyć ich rejestr,
 • umiał określać wpływ potencjalnego ryzyka na projekt w kontekście pełnionej przez siebie roli,
 • potrafił określić wpływ ryzyka na projekt – analiza jakościowa i ilościowa,
 • potrafił przez zastosowanie metod zarządzania ryzykiem dynamicznie nim
  zarządzać,
 • rozumiał wartość aktywnego zarządzania ryzykiem dla sprawnego przebiegu projektu,
 • czuł konieczność aktywnego skutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie
  o dostrzega wartość aktywnego zarządzania ryzykiem na efektywność projektu,
 • doceniał potrzebę inwestycji zasobów projektu w celu minimalizacji ryzyka,
 • czuł potrzebę skutecznego i efektywnego komunikowania symptomów ryzyk
 • dostrzegał rolę wszystkich osób zaangażowanych w projekt w proces
  zarządzania ryzykiem,
 • dostrzegał słuszność strategii „patrzenia w przód” w projektach.
Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Niepewność, czy pracochłonność

Mam wrażenie, że jedną z najważniejszych strategicznych kompetencji jest umiejętność rozróżnienia tego, co jest tylko pracochłonne od tego, co totalnie niepewne. Korzyść ucieczka ze ślepej uliczki zanim zmarnujemy w niej lata naszego życia i furmanki pieniędzy. Od...

Metoda Monte Carlo w biznesie

Wyobraźcie sobie, że musicie odpowiedzieć na pytanie, jaką cenę wziąć za projekt, albo kiedy skończycie go. Albo inne pytanie, jaką maszynę wybrać na naszą linię produkcyjną, drogą i bezawaryjną, czy tanią, ale łatwą w naprawie? Albo inny dylemat, jaką mamy szansę...

Symulator ryzyk gotowy!

Nurtowało Was, o co chodzi z tym wykresem Tornado albo metodą Monte Carlo? Zastanawialiście się, dlaczego PMBOK® Guide proponuje dwa procesy analizy ryzyk: jakościowy i ilościowy? A może chcieliście zobaczyć, jaki jest wpływ redukcji zmienności czynnika środowiskowego...

Nowy symulator zarządzania ryzykiem

Z dumą prezentujemy prototyp naszego najnowszego symulator zarządzania ryzykami w projektach. Symulator ryzyk już dawno chodził za nami, a zaproszenie na konferencję Techrisk tylko sprowokowało nas do przyśpieszenia prac nad nim. Symulator jest narzędziem szkoleniowym...

Zmienność i uczenie się w biznesie część 1

Im bardziej rzeczywistość nam ucieka do przodu, tym mniej o niej wiemy. Im mniej wiemy, tym częściej podejmujemy błędne decyzje. A jeżeli nawet czasem są trafne, to nie zawsze potrafimy wyjaśnić, dlaczego tym razem się udało. Tym jest właśnie ryzyko - niepewnością...

Share This