Praca zespołowa – druga garść sprawdzonych naukowo zależności

Praca zespołowa – druga garść sprawdzonych naukowo zależności

Obiecałem, że przekopię jeszcze źródła literaturowe i opublikuje kolejną porcję zweryfikowanych faktów. Ich weryfikacja odbywała się głównie na dwa sposoby. Albo badacze analizowali zachowanie zespołów w trakcie eksperymentów związanych ze współpracą. My sami przeprowadziliśmy taki eksperyment przy okazji symulacji Baza na Marsie, o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Tego typu eksperymenty mają postać symulacji, w których grupa ludzi musi osiągnąć jakiś wspólny cel, na przykład obrona bazy wojskowej przed atakiem, zbudowanie domu, rozegranie gry strategicznej w prowadzenie firmy. Drugi sposób to obserwacja pracowników w rzeczywistych organizacjach, jak korporacje, szpitale, wojsko. Następnie zbieranie informacji ankietowej o odczuciach związanych z pracą i efektywności zespołów.

Niektóre z poniższych pewnie okażą się dla was oczywiste i zgodne z doświadczeniem, jak to, że lider jest w stanie skutecznie wpływać na efektywność zespołu. Inne, przynajmniej dla mnie były zaskakujące, jak na przykład to, że wcale nie zorientowanie na relacje w zespole, ale zorientowanie na zadania i ich rezultat wpływ na pozytywny klimat wspierający współpracę w innowacyjnych zadaniach.

(więcej…)

Skoordynowana improwizacja, czyli commander’s intent

Skoordynowana improwizacja, czyli commander’s intent

intencja dowódcyNieprzewidywalność biznesu rośnie. Dla działań powtarzalnych lub rutynowych możemy organizować zespoły w procesy lub po prostu delegować ludziom zadania. Gdy obszar, w którym działamy jest przewidywalny. Ale nieprzewidywalność rośnie. Zatem możemy zaplanować kroki do zrealizowania w ramach innowacyjnego przesięwzięcia i starać się ich trzymać. Bo wierzymy, że plan jest dobry, a wykonanie powinno za nim podążać. Uruchamiamy projekt kaskadowy. Jednak nieprzewidywalność rośnie. Możemy w takiej sytuacji z grubsza zdefiniować wizję produktu finalnego i na bieżąco specyfikować najbliższe zadania. Jednocześnie możemy starać się wyzwolić w zespole inicjatywę, aby sam wskazywał lepsze kierunku prac. Staramy się być zwinni w odpowiedzi na nieprzewidywalność, która nadal rośnie. W końcu może sprecyzować wizję sukcesu, zbudować kulturę efektywnego improwizowania i gromadzić wiedzę na różnych poziomach organizacji. O tym jest poniższy tekst, o zamiarze dowódcy, choć po polsku już nie brzmi tak profesjonalnie.

(więcej…)

Zarządzanie zespołem – kilka sprawdzonych naukowo faktów

Zarządzanie zespołem – kilka sprawdzonych naukowo faktów

Tematyka efektywności współpracy w zespole jest szeroko poruszana w literaturze i na konferencjach biznesowych. Często odwołują się do niej trenerzy na szkoleniach. Jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wiele ze stwierdzeń jest jedynie mitami, a wiele zasad współpracy już dawno zostało zbadanych. Od dwudziestu lat prowadzonych jest bardzo dużo badań efektywności zespołów w środowisku korporacji, jak i w symulowanych warunkach. Okazuje się, że temat wcale nie jest prosty, ani oczywisty. Wiedzieliście na przykład, że słaba atmosfera w zespole w krótkiej perspektywie nie obniża jego efektywności. Należy oczywiście pamiętać, że wyniki badań nie zawsze da się jednoznacznie przełożyć do każdej sytuacji. Człowiek poddawany jest dziesiątkom bodźców wpływających na jego motywację, percepcję obecnej sytuacji, odwołujących się do jego osobistych przeżyć z przeszłości i w związku z tym może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Warto jednak wiedzieć, które reguły współpracy zostały zweryfikowane, bo warto znać sprawdzone tendencje. Poniżej przytaczam tylko kilka stwierdzeń, które udało mi się odnaleźć dziś rano w artykułach naukowych.

(więcej…)

Różne sposoby organizacji pracy zespołu

Różne sposoby organizacji pracy zespołu

team work

Przez tysiące lat funkcjonowania w większych grupach udało nam się wypracować wiele sposobów organizowania się w sprawne i mniej sprawne zespoły. Kwestii samej sprawności zespołów poświęciłem jeden z poprzednich wpisów. Teraz chciałem poruszyć zagadnienie powiększania potencjału grupy ludzi przez organizowanie im właściwego sposobu współpracy. Jakie złożone zdanie, ale po kilku tysiącach lat sprawa jest dużo prostsza.

Poniżej omawiam cztery typowe podejścia do organizacji pracy zespołu.
(więcej…)

Jak zorganizować pracę małego zespołu dla początkujących

Jak zorganizować pracę małego zespołu dla początkujących

Nie wszystko jest procesem. Nie wszystko nawet jest projektem, co może zaskoczyć niektórych. Czasem praca zespołu ma charakter listy słabo powiązanych i powtarzalnych zadań wpadających z różnych stron. W poniższym artykule przybliżam kilka metod organizacji takich zadań zaczerpniętych ze świata projektów i procesów, ale możliwych do użycia w świecie zadaniowym, zwanym potocznie bieżączką.

(więcej…)

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany