Podróż dookoła świata – zmiana w projekcie

Integralność rozumiemy jako spójność, logiczność, kompletność wszystkich elementów projektu (zakresu, kosztów, czasu, komunikacji, zakupów itd.) w kontekście celów, dla których projekt został uruchomiony. Zarządzanie integralnością natomiast to powodowanie, aby mimo zmian pojawiających się w projekcie, został on integralny. 

Połowę dnia zajmuje wykład wprowadzający do zarządzania integralnością, a drugą połowę sama symulacja Podróż dookoła świata, która w praktyce ilustruje zagadnienia z wykładu. Wykład opowiada o procesie zarządzania zmianą wg PMBOK® Guide, pojęciu integralności projektu, rejestrze zmian oraz żądaniu zmiany.

Wybrani klienci szkolenia

zarządzanie projektami szkolenie sonelwsb 

Główne zagadnienia

 • Procesy zarządzania integralnością  PMBOK® Guide
 • Zmiana vs. ryzyko
 • Rejestr zmian, zgłoszenie zmiany
 • Role w zarządzaniu zmianą

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. 

Wprowadzenie do procesów zarządzania integralnością

Obsługa zmian w projektach

Zgłoszenie zmiany, rejestr zmian, zmiana a ryzyko

Role w obsłudze zmian w projektach

Wprowadzenie do zasad symulacji Podróż dookoła świata

Zaplanowanie symulowanego projektu

Rozegranie pierwszych 10 tur

Omówienie postępów

Rozegranie kolejnych 10 tur

Omówienie postępów

Rozegranie ostatnich 10 tur

Omówienie postępów i podsumowanie rezultatów

Korzyści

 • Uświadomienie wpływu wielowymiarowych i nakładających się zmian na projekt
 • Wpojenie proaktywnej postawy wobec zmian w projekcie
 • Nauczenie zasad utrzymywania integralności projektu
 • Praktyczna demonstracja, że analiza zmian jest wielowymiarowa
 • Uświadomienie, że posiadanie efektywnego procesu zarządzania zmianą pozwala uniknąć pomyłek w analizie wpływu zmiany i szybciej podejmować właściwe decyzje

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał proces zarządzania zmianą,
 • wiedział, czym jest żądanie zmiany,
 • wiedział, jak działa rejestr zmian,
 • umiał analizować wpływ zmian na projekt w rozbiciu na wymiary projektu,
 • potrafił modyfikować projekt, aby był zgodny z żądaniami zmian,
 • umiał dokumentować zmiany,
 • umiał negocjować zmiany, aby zachować integralność projektu,
 • uważał, że zachowanie integralności projektu jest istotnym obowiązkiem kierownika projektu,
 • podejmował aktywne działania, gdy pojawia się zmiana i stara się uświadamiać udziałowców projektu o konsekwencjach swoich decyzji,
 • uważał, że zmiany w projekcie są nieuniknione,
 • rozumiał, jak złożone bywa zarządzanie integralnością.

Share This