Podróż dookoła świata

Gracze łączą się w zespoły, których zadaniem jest zrealizowanie fascynującego projektu -podróży dookoła świata. Projekt został zlecony przez Towarzystwo Geograficzne i TV Podróżnik, które chcą nakręcić serię reportaży pt. Wielka planeta.

Celem zespołów jest odwiedzić jak najwięcej, jak najatrakcyjniejszych miejsc na Ziemii z listy stu najpiękniejszych.

Niestety warunki na naszej planecie są niesłychanie zmienne, aby z sukcesem zrealizować cele podróży uczestnicy muszą aktywnie zarządzać zmianami takimi, jak epidemie, strajki linii lotniczych, kryzys finansowy, zmiany zarządu i zespołów projektowych, nowe priorytety i wiele innych.

Wybrani klienci symulacji

  

Główne zagadnienia

  • Zmienność i integralność projektu
  • Zarządzanie przez odchylenia
  • Eskalowanie odchyleń i tolerancje
  • Rejestr zmian i żadanie zmiany

Logistyka

  • Liczba uczestników w grupie: 2 – 3 osoby
  • Czas trwania: 3 – 4 godziny
  • Dostępne języki: polski, angielski
  • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Uczestnicy przyjmują rolę niewielkiego zespołu projektowego. Trener jest sponsorem tego projektu. Zadaniem jest zrealizować podróż dookoła świata przy jak najoptymalniejszych warunkach. W trakcie podróży wydarza się kilkadziesiąt sytuacji. Jednak wszystkie z nich nie mają charakteru ryzyk, bowiem komunikowane sa z dużym wyprzedzeniem. Zadaniem zespołu jest przeplanować projekt i ewentualnie wyeskalować do sponsora odchylenia od planu.

Symulacja toczy się w 30 rundach, co 10 rund następuje porównanie wyników i omówienie ich. Na koniec podsumowuje się wyniki wszystkich zespołów oraz dyskutuje. Na ogół każdy zespół w inny sposób zrealizował cele projektu, jednak podkreśla się, że to nie ma znaczenia, o ile projekt pozostał integralny.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Zaplanowanie podróży na ogólnym poziomie

Przeprowadzenie 10 rund

Zgłoszenie i wynegocjowanie żądań zmian

Omówienie wyników

Przeprowadzenie kolejnych 10 rund

Zgłoszenie i wynegocjowanie żądań zmian

Omówienie wyników

Realizacja końcowych 10 rund

Zgłoszenie i wynegocjowanie żądań zmian

Omówienie wyników, przegląd rejestru zmian w projekcie

Zastosowanie

  • Moduł uzupełniający szkolenie z zarządzania zmianą w projekcie
  • Demonstracja praktyczne podejścia do integralności projektu
Share This