Scale Agile

Symulacja kooperacji w środowisku zwinnym.

Gra symuluje prace z wieloma zwinnymi projektami, w których zaangażowani są ludzie ze wspólnej puli zasobów. Uczestnicy szkolenia mają za zadania zrealizować, jak najwięcej zadań na swojej tablicy kanban, ale przy wykorzystaniu członków zespołu, którzy mogą też być zaangażowani w inne projekty.

Aby osiągnąć maksymalną efektywność, uczestnicy szkolenia muszą się dogadać.

Symulacja demonstruje, co się dzieje, gdy różne projekty „wyrywają” sobie zasoby i zamiast dogadać się, piętrzą wielozadaniowość i wąskie gardła.

Wybrani klienci symulacji

Główne zagadnienia

 • wspólna pula zasobów
 • czas cyklu, czas przejścia, czas taktu
 • velocity projektu i firmy
 • flow
 • kanban
 • zarządzanie kompetencjami
 • wąskie gardła

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2-3 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Symulator Kanban rozgrywany jest w oknie przeglądarki WWW i demonstruje użycie w praktyce tablicy zadań oraz zasad zarządzania zespołem zgodnie z Kanban.

Funkcje oferowane przez nasz symulator:

 • Tablica zadań (kanban board)
 • Synchronizacja decyzji członków drużyny i postępu zadań w czasie rzeczywistym
 • Informowanie o przydzielonych zasobach do projektów w czasie rzeczywistym
 • Objaśnienie zasad efektywnego zarządzania zasobami zgodnie z Kanban w projektach
 • Zadania z różną wartością i pracochłonnością
 • Pojawiające się zadania o wysokiej wartości
 • Raporty: velocity chart, burn up chart indywidualne i całej drużyny
 • Automatyczna ocena efektywności gracza w wymiarze alokacji ludzi i priorytetyzacji prac
 • Wskaźniki bieżącej efektywności zespołu
 • Zmienna efektywność zasobów w zależności od kompetencji
 • Symulacja wpływu wielozadaniowości na efektywność zasobów
 • Ranking
 • Podgląd alokacji zasobów w drużynie dla trenera i dla członków drużyny w czasie rzeczywistym
 • Skalowanie symulatora od 1 do 8 członków w drużynie i od 3 do 30 sprintów

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Wielozadaniowość w projektach i portfelu

Współdzielenie puli zasobów

Zasady pracy z Kanban

Pierwsza runda symulacji

Uzgodnienie strategii dzielenia zasobów w drużynach

Druga runda symulacji

Optymalizacja współdzielenia zasobów

Trzecia runda symulacji

Podsumowanie wyników

Zastosowanie

 • Wzrost świadomości lean
 • Poznanie podstawowych pojęć i technik lean
 • Doświadczenie praktyczne realizacji procesu zoptymalizowanego
 • Identyfikacja wąskich gardeł
Share This