Mayday Mayday

– Mayday, mayday, mayday – kapitan drobnicowca płynącego po Bałtyku odebrał właśnie niepokojącą wiadomość i natychmiast zmienił kurs, kierując się na tonący statek.

Wkrótce go zobaczył, wielki prom kołysał się na falach, a przez uszkodzoną burtę regularnie przelewała się woda. Nie tracąc czasu, kapitan, zebrał zespół i rozpoczął akcję ratunkową – najbardziej ryzykowny projekt, w jakim brał udział.

Wybrani klienci symulacji

roche perfecta volvo tauron

Główne zagadnienia

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Ryzyko a zmiana
 • Nastawienie do niepewności w projektach
 • Ryzykowny portfel projektów
 • Rejestr ryzyk, koordynator ryzyk, przeciwdziałania
 • Strategie reakcji na ryzyka w projektach

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 4 – 8 godzin
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Uczestnicy wprowadzani są w symulowaną rzeczywistość, a następnie dzielą się na mniejsze grupy pełniące różne role: nadzoru portfela projektów, zespołów realizujących różne projekty, koordynacji ryzyk. Po zapoznaniu się z planszą rozpoczyna się symulacja, która trwa 8 rund.

Pierwszym wyzwaniem jest fakt, że uczestnicy w ogóle nie znają zasad realizacji projektów w symulacji. Celowo zostają zderzeni z dużą niepewnością. To częstokroć powoduje frustrację, ale pokazujemy jednocześnie, że zbierając dane ze środowiska, realizując próby i kupując informacje na zewnątrz, można efektywnie budować tą wiedzę.

W efekcie okazuje się, że im większy poziom wiedzy, tym bardziej przewidywalne działania uczestników symulacji w niepewnym środowisku. Na pierwszym poziomie uczestniczy gromadzą wiedzę na swoje potrzeby, natomiast nie zauważają, że inni ludzie przy tym samym stole napotykają na podobne znaki zapytania. Toteż po jakimś czasie grupa dojrzewa na drugi poziom, kiedy zaczynają wymieniać się wiedzą między sobą. W dalszym ciągu brakuje skoordynowania działań, ale przynajmniej szybciej akumulują się wnioski. Na trzecim poziomie cała grupa odkrywa, że pracuje w tym samym środowisku, więc nie tylko wiedza o czynnikach środowiskowych może być współdzielona, ale i wspólne działania mogą prowadzić do generowania nieprzewidywalnych szans. W końcu na czwartym poziomie uczestnicy mają świadomość wspólnej wiedzy, zasobów, celów i czynników środowiskowych, ale dodatkowo opracowywana jest strategia radzenia sobie z niepewnością i akumulowania zysków ze współpracy.

Na koniec symulacji omawiane są rezultaty grupy i pokazywane jest, jakie ryzyka udało się zmaterializować w postaci szans, a jakie zignorowano.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Podział na role i zapoznanie się z nimi

Przygotowanie się do projektów

Realizacja pierwszych czterech rund

Dyskusja na temat rezultatów

Realizacja kolejnych czterech rund

Podsumowanie całej symulacji

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Uświadomienie roli ryzyk i proaktywnego podejścia do nich
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z zarządzania ryzykiem w projektach
 • Uświadomienie, żę ryzyka to nie tylko zagrożenia, ale i okazje
 • Demonstracja, że ryzyka są naturalnym elementem projektów i należy się do nich przygotowywać
 • Pokazanie zależności między poziomem wiedzy a ryzykownością projektu
Share This