Zarządzanie wymaganiami

Szkolenie z podstaw analizy biznesowej obejmuje nie tylko analizę wymagań pod kątem systemów IT, ale również zwinną analizę rynku, analizę nowo wprowadzanych produktów na rynek, elementy analizy finansowej, planowanie jakości. 

Szkolenie nawiązuje zarówno do technik i metod wymienianych przez BABOK i PMI® Business Analysis Practice Guide, ale również techniki zwinnego i jakościowe analizy wymagań.

Wybrani klienci szkolenia

knauf service tauron dystrybucjasonel zarządzanie projektami szkolenie

Główne zagadnienia

 • Techniki analizy wymagań
 • Perspektywa klasyczna, zwinna i jakościowa na analizę wymagań
 • Struktura dokumentu analizy biznesowej

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 3 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej 

Wprowadzenie do analizy biznesowej

Rola analityka biznesowego

Wprowadzenie do standardu BABOK

Analiza biznesowa w projektach IT

Kontekst procesów biznesowych

Mapa strumienia wartości

Mapowanie procesów biznesowych, SIPOC

Symulacja Korea Północna – mapowanie procesu

Struktura dokumentu analizy biznesowej

Dzień 2. Proces zarządzania wymaganiami, modelowanie systemów

Proces identyfikacji wymagań

Inżynieria wymagań

Podstawy modelowania systemów informatycznych

Symulacja Korea Północna ciąg dalszy – tworzenie modelu systemu

Techniki identyfikacji wymagań

Analiza i dokumentacja wymagań

Tworzenie specyfikacji wymagań

Ocena i walidacja rozwiązania

Zarządzanie zmianą wymagań

Dzień 3 – Zwinne techniki analizy wymagań, jakościowa perspektywa

Podstawy zwinnego prowadzenia projektów

Zwinne techniki analizy wymagań – model Kano, storyboarding, user stories

Rola product ownera i rejestru produktu

Storyboarding

Studium przypadku gry mobilnej Business Inc. (PMI® Award 2016, ponad 2 miliony pobrań)

Lean canvas

Voice of the Customer – VoC

Model Kano

Critical to Quality – CtQ,

Quality Function Deployment – QFD

Warsztat z tworzenia QFD dla studium przypadku

Korzyści

 • Poznanie pojęć z zakresu zarządzania wymaganiami z perspektywy modelowania systemów IT, jakościowej i zwinnej
 • Doświadczenie pracy w kreatywnym zespole
 • Nauczenie się radzenia sobie z ograniczonymi informacjami
 • Praktyczne przećwiczenie modelowania procesu biznesowego i systemu IT
 • Rzeczywiste przykłady wyzwań w analizie wymagań w projektach IT
 • Darmowy przykład dokumentu analizy biznesowej do samodzielnego wykorzystania
 • Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem warsztatów i symulacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał typowe techniki analizy wymagań,
 • potrafił stworzyć mapę procesu i prostą mapę strumienia wartości,
 • umiał stworzyć funkcjonalny model systemu,
 • rozumiał podstawową terminologię z zakresu analizy biznesowej,
 • potrafił stworzyć rejestr produktu,
 • zbudować uproszczony model QFD dla wskazanego przykładu,
 • rozumiał odpowiedzialności i role w projekcie w obszarze analizy wymagań,
 • potrafił stworzyć scenorys aplikacji.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Share This