Park Rozrywki –  przygotowanie do PgMP®

Jedyny w Polsce kurs przygotowujący do certyfikacji PgMP® (Program Management Professional). Program Management Professional Certiticate. Kurs prowadzony jest przez certyfikowanego Program Management Professional, więc podawane informacje są zawsze z pierwszej ręki. Szkolenie przybliża metodykę PMI® Standard for Program Management oraz główne elementy PMBOK® Guide. Przedstawia również powiązania między oboma tymi metodykami, tj. poziomem programu i projektu.

Szkolenie może być prowadzone po polsku lub po angielsku, jednak materiały szkoleniowe i testy próbne są po angielsku.

Wybrani klienci szkolenia

ibm alcatel lucent 

volvo inwi 

Główne zagadnienia

 • Procesy  PMBOK® Guide
 • Wybrane techniki  PMBOK® Guide
 • Procesy SPM
 • Techniki i narzędzia SPM
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PgMP®
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PgMP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 3 – 5 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do PgMP, przypomnienie PMBOK Guide, struktura SPM

Ćwiczenie – projekt, proces, zadanie, program, portfolio

Obszary wiedzy składające się na PgMP®

Podstawowe terminy

Przegląd metodyki PMBOK® Guide

Wprowadzenie do zarządzania programem

Struktura SPM

Dzień 2. Procesy SPM

Warsztat – Inicjowanie projektów

Szkielet zarządzania programem

Inicjowanie programu

Planowanie programu

Wykonywanie programu

Monitoring and kontrola programu

Zamykanie programu

Dzień 3 – Monitorowanie i Kontrola w SPM i PMBOK® Guide

Metoda wartości wypracowanej

Ćwiczenie wartości wypracowanej

Warsztat wykorzystujący komputerową symulację

Procesy monitorowania i kontroli w PMBOK® Guide i SPM

 

Dzień 4 – Symulacja Park Rozrywki

Wprowadzenie

Selekcja i priorytetyzacja projektów

Rundy 1-5

Podsumowanie po pierwszej części

Rundy 6-10

Podsumowanie po drugiej części

Rundy 11-15

Końcowe podsumowanie

Dzień 5 – Mapa drogowa PgMP, test próbny

Mapa drogowa do uzyskania certyfikacji

Pełny próbny egzamin PgMP® – 200 pytań

Pytania sytuacyjne na egzaminie

Omówienie rezultatów egzaminu

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide oraz SPM
 • Przygotowanie do certyfikacji PgMP®
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Zademonstrowanie w praktyce, jak zarządza się rozwojem firmy za pomocą projektów na przykładzie gry symulacyjnej
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PgMP® i praktyka zarządzania projektami i programami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW z testami próbnymi PgMP® i PMP®
 • 5 dni – 35 PDU®
 • Dodatkowo potwierdzone certyfikatem uzyskanie 14 godzin kontaktowych za korzystanie portalu e-learningowego
 • Wypełnienie warunku 35 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PgMP®,
 • znał strukturę PMBOK® Guide oraz SPM i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał różnicę między programem, projektem a portfelem
 • rozumiał miejsce i różne rodzaje programów w organizacjach i rolę kierownika programu
 • umiał stosować techniki przydatne na egzaminie, m.in. ścieżka krytyczna, mapa drogowa, wartość wypracowana, PWBS, risk log, wskaźniki finansowe,
 • znał techniki i narzędzia zobszaru zarządzania projektami obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK® Guide oraz SPM
 • znał przeznaczenie procesów SPM oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK® Guide i SPM do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PgMP®.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Share This