Castra Romana – scenariusz gra integracyjna

Celem tego scenariusza jest zapewnienie inteligentnej rozrywki oraz integrowanie zespołu. Budowanie ducha zespołu następuje przez takie ustawienie reguł, które wymuszają współpracę uczestników dla osiągnięcia celu przy jednoczesnym zróżnicowaniu pełnionych ról. Gra nie jest prosta, to oznacza, że wiele zespołów nie daje rady osiągnąć pełnego sukcesu z perspektywy samej rozgrywki. Jednak celowo tak ustawiono poprzeczkę, aby zwycięstwo było faktycznym osiągnięciem, a droga do jego dojścia – wyzwaniem dla uczestników.

Przygotowanie symulacji

Wydrukuj pliki zawierające planszę, karty stanowisk (A4), żetony oraz karty ataków. Nie drukuj kart przeciwdziałań, nie będą w tym scenariuszu potrzebne. Planszę sklej w całość lub po prostu połóż na stole, żetony wytnij. Odłoż też karty z planami bazowymi oraz plik Excel z planami bazowymi, również nie będą potrzebne. Następnie włącz prezentację.

Karty ataków potasuj i ułóż na jedną kupkę napisami w dół, aby nie było ich widać. Karty zdarzeń połóż na drugą kupkę.

Połóż na stole żetony reprezentujące 30 legionistów. Pamiętaj, że niektóre żetony reprezentują jednego legionistę, inne dwóh, a inne pięciu. Jest to oznaczone rzymską cyfrą na żetonie. Możesz też użyć pionków lub małych klocków, jeżeli takie posiadasz, na oznaczenie legionistów. Będziesz w takiej sytuacji potrzebował około 60 klocków.

W osobnym miejscu rozłóż żetony reprezentujące pnie drewna. Możesz też użyć klocków na oznaczenie drewna, jęzeli takowe posiadasz. Przyda ci się wówczas około 80 klocków na oznaczenie drewna.

Jesteś gotowy do rozgrywki!

Scenariusz prowadzenia

 1. Wydrukowanie rekwizytów i pocięcie – ok. 10 minut.
 2. Przygotowanie rekwizytów na stołach: karty stanowisk, plansza, żetony, karty ataków – ok. 10 minut.
 3. Wprowadzenie uczestników w tło historyczne i zasady gry – 20 minut.
 4. Rozegranie 8 tur gry – 80 minut.
 5. Podsumowanie wyników – 20 minut.

Całość gry integracyjnej powinna zająć około 2 godzin. Jeżeli po 80 minutach uczestnicy nie skończą ośmiu tur, to sugerujemy przerwanie rozgrywki i podsumowanie stanu prac na dany moment. Umiejętne zarządzanie czasem jest jednym z wymiarów tej gry.

Przebieg tury

Gra składa się z 8 tur. Każda tura ma podobny przebieg:

 1. Zespół ogłasza rozpoczęcie tury.
 2. Karty ataków są przesuwane o jedno pole do przodu. Trener dokłada nowe ataki z kart ataków na pola „+2 tury” w sposób losowy.
 3. W obozie pojawia się drewno z lasu i jest przekazywane do zespołów N, E, S, W. 
 4. Zespół rozdziela pozostałych legionistów na obronę i pozyskanie drewna oraz budowę.
 5. Legioniści przeznaczeni do obrony są przekazywani do zespołów N, E, S, W i alokowani na polach obrony.
 6. Legioniści przeznaczeni do pracy w lesie są alokowani na polach alokacji zespołu las.
 7. Zespoły wykonują prace budowlane (według zaalokowanych ludzi), po zbudowaniu legioniści są odkładani. Ponadto las pozyskuje drewno, ci legioniści z drewnem pojawią się w obozie w kolejnej turze. Wykonanie prac budowlanych polega na zamalowaniu flamastrem odpowiednich pól na planszy.
 8. Ustalany jest wynik ataków na obóz i zdejmowane są zużyte karty ataków. Trener zabiera z gry pokonanych legionistów. Ataki zawsze rozlicza się w kolejności zespołów N, E, S, W. Pokonanych legionistów zdejmuje się z planszy dopiero po rozliczeniu wszystkich ataków w turze.
 9. Z przystani przybywają nowi legioniści, o ile port jest zbudowany. Liczba nowych legionistów wynika z wielkości portu (2 – mały, 4 – średni, 6 – duży).
 10. Zespół ogłasza koniec tury.

Zasady gry

Uczestnicy zostają podzieleni na 5 zespołów: las, N, E, S, W. W każdym zespole może być jeden lub dwóch ludzi, stąd liczba uczestników w grupie to od 5 do 10.

Każdy z zespołu powinien otrzymać swoje karty stanowiskowe. 40 legionistów startowych kładzie się na środku planszy.

Zanim gra się rozpocznie trener przedstawia zasady gry z użyciem prezentacji. Trwa to zwykle 20 minut.

Następnie grupa jest dzielona na zespoły Las, N, E, S, W i otrzymuje 20 minut na przygotowanie się i wejście w role.

Sama rozgrywka trwa dokładnie 80 minut. Grupy jednak same decydują, ile zabierze im, która tura. Po tym czasie trener zatrzymuje grę.

Po rozgrywce dyskutowany jest wynik. Rezultaty grup można podsumować na bazie liczby legionistów, którzy pozostali na planszy oraz zakresu zbudowanego fortu, tj. ile budowli udało się postawić.

W przypadku większej liczby grup na sali można stworzyć ranking. Wygrywa wówczas ta grupa, która zbuduje najwięcej fortu i ma najwięcej legionistów na koniec gry.

Logistyka

W scenariuszu gry integracyjnej Castra Romana zajmuje około 2 godzin. W jednej grupie powinno być od 5 do 10 ludzi, natomiast można zorganizować dowolnie wiele grup. Szacujemy, że jeden trener jest w stanie obsłużyć do trzech grup naraz.

Warto pamiętać o tym, aby sala miała ok. 20 m2 na każdą grupę. Czyli na przykład dla 50 uczestników sala powinna mieć ok. 100 m2. Na sali powinny być przesuwne stoliki i krzesła, aby można było ustawić je w wyspy.

Share This