ABC Projektów

Szkolenie w pigułce przybliża świat zarządzania projektami. W ciągu 3 dni  poznasz podstawy najpopularniejszych metodyk prowadzenia projektów.

Zanim wybierzesz, jaką metodyką chcesz podążać, zobacz ich najlepsze cechy i wybierz świadomie. Po szkoleniu ABC Projektów będziesz rozumiał, jak funkcjonuje projekt prowadzony kaskadowo (PMBOK Guide, PRINCE2) i zwinnie (Scrum, Agile).

Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Jednym z wyzwań jest wpojenie praktycznych umiejętności, a nie tylko wiedzy, w sposób atrakcyjny i efektywny. Połączenie teoretyczno-praktyczne różnych form zajęć pozwala na efektywne jej przekazanie  i szybkie utrwalenie przez praktyczną ilustrację wpływu na projekty. Elementem szkolenia są dwie symulacje komputerowe i dwie symulacje w świecie realnym (Baza na Marsie i Scrum Droid).

Wybrani klienci szkolenia

electrolux panalpinaknorr bremse  ernst young

Główne zagadnienia

 • Filozofia zwinnego i kaskadowego zarządzania projektami
 • Techniki planowania i kontroli projektów
 • Funkcjonowanie zespołu projektowego w różnych środowiskach

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 lub 3 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Day 1. Planowanie projektu kaskadowego 

Baza  na  Marsie   –   symulacja  realizacji   projektu  bez  planu

Podstawowe   pojęcia  zarządzania   projektami

Obszary  wiedzy  zarządzania  projektami

Rola  karty  projektu,  inicjacja  projektu

Filozofia planowania i kontroli projektu kaskadowego

Baza  na  Marsie  ciąg  dalszy  –  symulacja  realizacji  projektu  z  otrzymanym planem

Stawianie  celów  projektu

Planowanie  zakresu

WBS  –  struktura  podziału  prac

Planowanie  czasu

Baza  na  Marsie  ciąg  dalszy  –  symulacja  realizacji  projektu  z samodzielnie utworzonym  planem

Day 2. Koordynacja i kontrola projektu kaskadowego

Dlaczego  projektu  spóźniają  się?

Ścieżka  krytyczna,  harmonogramowanie

Metody  kompresji  harmonogramu

Kontrola  i  koordynacja  projektu

Podstawy  metody  wartości  wypracowanej

Turniej  oparty  na  symulacji  komputerowej projektu kaskasowego

Planowanie  kosztu

Podejście Kanban do zarządzania zespołem

Turniej oparty na symulacji komputerowej projektu zwinnego

Dzień 3 – Podstawy metodyki zwinnej

Zakres  w  podejściu  zwinnym  i  kaskadowym

Monitorowanie  projektu  w  podejściu  zwinnym

Zespół  samouczący  się

Role  w  podejściu  zwinnym

Skrócona  symulacja  Scrum  Droid  –  3  sprinty

Korzyści

 • Przedstawienie kaskadowych i zwinnych metodyk zarządzania projektami
 • Praktyczny charakter zajęć, dużo ćwiczeń i symulacji ilustrujących omawiane pojęcia
 • Intensywna forma – uczestnik jest szybko angażowany w następujące po sobie bloki o różnorodnej formule kształcenia
 • Elementem szkolenia są symulacje Baza na Marsie i Scrum Droid
 • Odpowiednie dla osób bez żadnego doświadczenia projektowego
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez praktyków zarządzania projektami
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Uzyskanie 21 godzin kontaktowych i PDU

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • świadom różnicy między światem projektów a procesów i zadań
 • rozumiał filozofię zarządzania projektami w podejściu kaskadowym i zwinnym
 • rozumiał rolę niepewności i trafnego estymowania w projektach
 • znał specyfikę zespołu projektowego i kierownika projektu
 • znał typowe role w projekcie
 • umiał korzystać z podstawowych technik projektowych
 • potrafił zaplanować projekt o przeciętnej złożoności
Share This