Templariusze

Szkolenie Templariusze jest również dostępne w formule zdalnej. Więcej na osobnej stronie.

Jest rok 1220, Dolny Śląsk.

Templariusze staraniami księcia śląskiego Henryka Brodatego, mają otrzymać ziemię w Oławie celem założenia pierwszej komandorii na terenie Polski.

Henryk Brodaty prowadzi rozmowy z Zakonem Templariuszy na temat sprzedaży im ziemi celem osiedlenia ich na jakiś czas. To może wzmocnić przewagę Henryka nad możnymi oraz poprawić nadszarpnięte relacje z Kościołem. Jednocześnie negocjuje sprzedaż dużej partii kamienia i gliny cechowi murarzy, co mogłoby znacząco podreperować pusty skarbiec książęcy.

Jednocześnie jedynym wykonawcą prac budowlanych może być gildia, która łączy murarzy i kamieniarzy. Gildia jest też częścią ligi hanzeatyckiej, która jest żywo zainteresowana współpracą z Templariuszami w zakresie ochrony karawan kupieckich, szczególnie wzdłuż szlaku Via Regia.

Wybrani klienci symulacji

ibm autoliv arcelor mittal pmi poland chapter uniwersytet szczeciński

Główne zagadnienia

 • Wartość planowania projektu
 • Różnice w działaniu ad hoc a zgodnie z planem
 • Czynnik ludzki w projekcie
 • Struktura i rola planu bazowego (zakres, harmonogram, koszt)
 • Filozofia projektu kaskadowego

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 4 – 8 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Trener krótko wprowadza w kontekst historyczny dwunastowiecznych negocjacji, a następnie dzieli grupę na trzy zespoły i przekazuje każdemu z nich jego informacje. Symulacja zasadza się na silnej asymetrii informacyjnej, tj. jedna strona wie coś, czego nie wie inna strona i na odwrót. Przy trzech stronach sytuacja staje się dość złożona.

Przed startem trzy grupy planują i rozrysowuja swoje strategie negocjacyjne zgodnie z metodą negocjacji szachowych lub w inny sposób.

Uczestnicy negocjują jednocześnie trzy kontrakty zawierające po kilkanaście parametrów. Nie jest to targowanie się o cenę wyłącznie, ale dochodzi również aspekt powiększania tortu. Negocjacje odbywają się w trzech rundach, pomiędzy którymi następuje podsumowanie ustaleń i zaktualizowanie strategii.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry i podział na zespoły

Zaplanowanie strategii negocjacyjnej

Spotkania negocjacyjne w ramach pierwszej rundy

Podsumowanie wyników i przeplanowanie strategii

Drugie spotkania negocjacyjne

Podsumowanie wyników i przeplanowanie strategii

Trzecie spotkania negocjacyjne

Podsumowanie wyników symulacji, ogłoszenie zwycięzców

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Uświadomienie konieczności planowania negocjacji przed zasiądnięciem do stołu
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z negocjacji i sprzedaży
 • Cwiczenie umiejętności negocjacyjnych

Skontaktuj się z nami:

8 + 5 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Share This