Scrum to spójny i coraz popularniejszy zbiór ról, procesów, dokumentów i metod wspierający realizację zwinnych projektów. Jednak nie w każdej sytuacji zastosowanie całej metodyki jest wskazane. Czasem warto wybrać pojedynczą technikę, która zrealizuje jedno zadanie.

Dyskusja z Darkiem na ostatnim seminarium PMI zainspirowała mnie do wyjęcia właśnie jednej techniki – Product Backlog i wykorzystania jej do zarządzania komunikacją z interesariuszami projektu.

Podejście do projektów proponowane przez PMBOK Guide jako główne narzędzie współpracy z interesariuszami wymienia mapę udznieiałowców. Mapa ta wspiera analizę nastawienia i wpływu udziałowców na projekt. Natomiast niewiele wspomina o tym, jak z nimi współpracować. Generalnie spotkania wymienione są jako główne metody komunikacji jednak bez uwzględnienia konkretnej specyfiki kooperacji z interesariuszami.

Scrum natomiast do zarządzania zadaniami oraz zbierania wymagań od tzw. Product ownera (dla uproszczenia nazwijmy go klientem) proponuje wykorzystać Product Backlog. Backlog to prosta tabelka, często rozwieszana na ścianie, aby każdy ją widział, na którą przyczepia się karteczki reprezentujące oczekiwania klienta. Następnie karteczki przekleja się do kolejnych kolumn opisanych statusem, np.: Zgłoszone, Do wykonania, W trakcie, Wykonane. W czasie realizacji prac zespół sygnalizuje statusy zadań za pomocą takiej tablicy.

Dobrym pomysłem wydaje się zastosować tą technikę Scruma w innym obszarze. Wystarczy każde wymaganie klienta, które nie jest jeszcze uwzględnione w zakresie projektu i umieścić na takiej tablicy. Przykładowe kolumny to mogą być: Zgłoszone, Wycenione, Uwzględnione w projekcie, Odrzucone. Gdyby użyć takiego narzędzia do komunikacji, interesariusze mieliby jasną informacje, na jakim statusie są ich życzenia. To z kolei mogłoby zmniejszyć presję otoczenia, na ciągłe spotykanie się i analizę różnych roszczeń względem projektu.

Podejście zwinne nie jest właściwe do każdego projektu. Jednak Scrum oferuje szereg technik, które mogą okazać się atrakcyjne również w innych zastosowaniach.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This