PMI® właśnie ogłosił, że nowa wersja PMBOK® Guide 6 zostanie opublikowana w Q3 2017, zaś nowe egzaminy PMP® pojawią się w Q1 2018. Skąd tytułowe stwierdzenie, że wkrótce. Bo dla pierwszych kandydatów już może być za późno, by zdać egzamin w dotychczasowej wersji. A zmian będzie całkiem sporo, jeżeli wierzyć opublikowanemu draftowi PMBOK® 6. Pierwsza i najbardziej widoczna to ta, że „Agile comes to PMBOK® Guide”. To może oznaczać w praktyce miesiąc więcej nauki dla kandydatów, szczególnie z branż innych niż IT, gdzie podejście zwinne nie jest tak powszechne.

Poniżej opisałem najważniejsze zmiany, które można wyczytać z opublikowanego przez PMI® draftu.

Dobra wiadomość jest taka, że według draftu struktura grup procesów i obszarów wiedzy pozostaje niezmienna.

Pierwsza i najgłośniej reklamowana to wprowadzenie szeregu odniesień do zwinnego prowadzenia projektów. Pojawiają się takie terminy jak backlog produktu, zespół wirtualny, retrospektywa, sprint, empowered team, active listening, servant leader. W każdym rozdziale wprowadzono sekcję odnoszącą się do zwinnego prowadzenia projektów, jednak w aktualnej wersji są one bardzo ogólne i trudno wyciągnąć wnioski, jakie kompetencje będą tu wymagane.

Pojawia się proces Manage Project Knowledge. Wspomniano w nim o koncepcji wiedzy ukrytej i jawnej, inspirowanej pracami Nonaki i Takeuchiego, które z resztą były również inspiracją dla Agile Manifesto. Jednak sam temat zarządzania wiedzą potraktowano bardzo oględnie, co może być szansą – niewielka istotność na egzaminie, lub zagrożeniem – duża istotność na egzaminie przy braku wskazania techniki i źródeł. Ciekawe, że przy deklarowanych odniesieniach do agile pominięto w tym procesie tematykę retrospektyw. Dość często w różnych procesach wymienia się rejestr nauczek projektowych. Ponadto w wielu miejscach pojawiła się technika analizy danych, np. dla celów estymacji, planowania ryzyk, gromadzenia doświadczeń.

Zamiast Perform Quality Assurance pojawia się Manage Quality. Jak podają autorzy wynika to z chęci rozszerzenia zarządzania jakością na obszar doskonalenia procesów.

Pojawiają się ponadto nowe procesy Control Resources, Implement Risk Responses. Oraz zniknął proces Close Procurements.

Pojawiły się odniesienia do realizacji korzyści strategicznych z projektów. Coś, co dotąd było obecne w Standard for Program Management®, a od stycznia również na egzaminie PMP®, teraz zostało uwzględnione w PMBOK®. Pojawia się nawet dokument pod tytułem Plan zarządzania korzyściami, co sugeruje rozszerzone rozumienie roli kierownika projektu.

Dlaczego to moim zdaniem dodatkowy miesiąc nauki do egzaminu? Otóż PMI® oficjalnie podaje i podkreśla, że PMBOK® Guide nie jest jedynym źródłem wiedzy przydatnej na egzaminie. To oznacza, że samo dodanie wiedzy o metodykach zwinnych zwiększa zakres potrzebnej wiedzy o kilkanaście pozycji książkowych (zobaczcie literaturę do PMI-ACP® oraz zakres zagadnień).

A dlaczego dla niektórych już może być za późno, by zdać dotychczasowy egzamin? Ponieważ, jeżeli kandydat oblał 3 razy egzamin PMP®, to musi sobie zrobić rok przerwy w zdawaniu. Wyobraźmy sobie kandydata, który w lipcu 2016 podszedł do egzaminu i go oblał. Załóżmy, że przed nim jeszcze 6 miesięcy do końca okresu, kiedy może podejść ponownie. W tym czasie nie podchodzi lub podchodzi i nie zdaje. Mamy styczeń 2017. W tym momencie rozpoczyna się roczny okres karencji, który potrwa do stycznia 2018. A w tej chwili zgodnie z zapowiedzią pojawi się nowa wersja egzaminu na PMP®. Tadam! … poprzeczka wędruje w górę.

Narazie sporo obszarów jest jeszcze nieopublikowanych, więc pewnie kolejna wersja draftu PMBOK® Guide ujawni więcej. Jednak strzelam, że książka znowu urośnie o nawet 100 stron.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This