PwC opublikował raport z badania dojrzałości projektowej organizacji na całym świecie. W 2012 roku przepytano ponad 1500 respondentów z 38 krajów z różnorodnych sektorów gospodarki.

Zdaniem respondentów efektywna komunikacja w największym stopniu wpływa na lepsze zarządzanie kosztem projektów (17%).

Wśród głównych wniosków można wymienić:

  • 97% respondentów potwierdza, że zarządzanie projektami ma krytyczny wpływ na ich biznes;
  • 32% organizacji stara się podnieść swój poziom dojrzałości projektowej;
  • 32% uznaje złe szacowanie za główny problem w projektach;
  • 34% organizacji stosuje podejście zwinne do zarządzania projektami;
  • 80% respondentów uważa, że w ich firmach istnieje silna korelacja między strategią a realizowanymi projektami;
  • Spośród organizacji, które stosują metodę wartości wypracowanej 62% uważa, że wpływa ona na sukces projektów, a 51% uważa, że dobrze monitoruje kondycję projektów;
  • Znacznie wzrosła dojrzałość projektowa organizacji, przykładowo w 2004 roku 12,7% deklarowało, że jest na poziomie 4 (Monitoruj), a aktualnie – 42,5%.

Ciekawe są również spostrzeżenia odnośnie zarządzania portfelem projektów. Za najbardziej wartościowe obszary tutaj uznaje się:

  • uzgadnianie portfela ze strategią organizacji;
  • wykorzystywanie z biura zarządzania projektami;
  • miesięczne przeglądy projektów.

Źródło: www.pwc.com Insights and Trends:Current Portfolio,Programme, and ProjectManagement Practices The third global survey onthe current state of project management, 2012

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This