Wbrew tytułowi tego wpisu, nic nie wiem o tym, aby PMI® zamierzało wprowadzić nowy certyfikat. Wiadomo, że za 2 miesiące wyjdzie nowy PMBOK® Guide poszerzony między innymi o terminologię zwinną, a na przełomie lat konsekwentnie zmieni się egzamin PMP®.  Jednak nie o takiej zmianie tu zamierzam napisać. Przyszedł mi do głowy pomysł, w jaki sposób PMBOK® Guide i sam certyfikat zarządzania projektami mógłby się rozwijać.

Zacznę od początku. PMBOK® Guide jest zbiorem dziesiątków technik i metod (jeśli interesuje cię, co zawiera ta książka, to zapraszam do obejrzenia mojego filmiku). Wiele jest opisanych dość szczegółowo, jak EVM, CPM, czy strategie ryzyk. Inne jednak bardzo pobieżnie, np. QFD, DOE, karty controlne, Six Sigma, Lean, Monte Carlo, BPMN. Jeszcze innych w ogóle tu nie ma, jak Kanban, ROV, ROA, ROE i inne wskaźniki finansowe, VSM, MSA, wnioskowanie statystyczne. Na egzaminie PMP® wiedza na temat wielu z technik wymienianych przez PMBOK Guide jest sprawdzana wyłącznie na poziomie znajomości ich definicji. I uważam, że to dobrze. Sądzę, że posiadacz PMP® powinien być przede wszystkim kompetentnym kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu, ze szczegółową znajomością technik należących do kanonu wiedzy (zaliczam tutaj WBS, CPM, EVM) oraz ogólną znajomością kilku innych technik. Natomiast nie musi mieć kompetencji analitycznych w każdym obszarze od typów kontraktów, przez kontrolę produkcji, przez analizy finansowe, po modelowanie systemów informatycznych.

Z drugiej strony dynamiczny rozwój technik menadżerskich w tak wielu różnych kierunkach aż kusi, aby pojawił się na rynku certyfikat, który potwierdzałby ich znajomość u tych, których bawi studiowanie nowinek. Moja sugestia jest taka, aby po pierwsze dodać certyfikat PMM (Project Management Mentor), a po drugie opublikować zbiór technik i metod, które składałyby się na egzamin z PMM. Tego typu zbiór zagadnień został spisany przez IPMA na potrzeby ich certyfikacji. Z czasem ów zbiór mógłby się rozrosnąć do pełnego podręcznika w stylu Advanced Techniques Extension to the PMBOK® Guide, który byłby uzupełnieniem PMBOK® Guide.

Zakładam, że u PMM oczekiwano by nie tylko wiedzy definicyjnej, ale i umiejętności stosowania tych technik. Ta wszechstronność kompetencji byłaby wyzwaniem dla wielu, ale na tym chyba polegałaby atrakcyjność nowego certyfikatu. Myślę, że mógłby być szczególnie interesujący dla konsultantów i szkoleniowców z tego zakresu 🙂

Warto wyjaśnić, że aktualnie istnieje certyfikat PgMP®, który traktowany jest jako wyższy szczebel niż PMP®. Jednak dotyczy on nieco innego sposobu zarządzania, bowiem programów, a nie większych projektów. Poza tym od PgMP® nie oczekuje się analitycznej znajomości technik, gdyż na ogół są to menadżerowie wysokiego szczebla.

Powyższym artykułem zamierzam sprowokować dyskusję nad potrzebą i możliwością stworzenia nowego certyfikatu PMM. Co sądzicie o tym?

Ps.

Osobną kwestią są techniki związane z analizą wymagań, ale tutaj PMI® wprost mi napisał, że są one rozwijane w ramach innej książki i weryfikowane w innym certyfikacie (PBA), i nie zostaną włączone do PMBOK® Guide.

Pps.

IPMA ma w swojej ofercie cztery poziomy certyfikacji: A do D. B i C adresowane są do kierowników projektów, różnią się od siebie skalą realizowanych projektów oraz sposobem weryfikacji kandydatów. W Polsce według witryny tego stowarzyszenia proporcje posiadaczy B do C są jak 1 do 10. Przyjąwszy, że na świecie jest 800 000 posiadaczy PMP®, to spośród nich mogłoby pojawić się 80 000 posiadaczy PMM.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This