Massawa – komunikacja i współpraca w projekcie

W 2007 roku Project Management Institute uznał Massawę za najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami (PMI Award 2007), a w 2014 International Simulation and Gaming Association uznał Massawę za najlepszy warsztat interaktywny. Massawę przeżyło ponad 3000 uczestników szkoleń zamkniętych, otwartych i studiów podyplomowych z kilkunastu krajów Europy.

Szkolenie Massawa symuluje realizację złożonego projektu. Jest on jednak tłem dla zasymulowania procesów komunikacji i współpracy w zespole.

Symulacja Massawa to narzędzie dla każdej firmy, która swój rozwój opiera na działaniach projektowych. Potrzeba skutecznego zarządzania projektami jest podłożem do wykorzystania warsztatu do zmiany postaw i kompetencji uczestników. Głównym celem jest zapoznanie uczestników z zasadami metodycznej pracy w projektach w praktyczny sposób, zmiana nastawienia pracowników wobec procedur i metodyki zarządzania projektami. Rozwój tych kompetencji to klucz do sukcesu wielu przedsiębiorstw.

Szkolenie kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców. Uczestnicy mogą stanowić zarówno grupę niepowiązanych ze sobą osób, jak również zespoły projektowe. W tym przypadku dodatkowym efektem symulacji jest konsolidacja i integracja zespołu.

To jeden z najpopularniejszych i zarazem najskuteczniejszych szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Jego nazwa ma swoje historyczne źródło i odnosi się do spektakularnego dowództwa komandora Edwarda Ellsberga nad zniszczonym portem w Massawie, w którym panowały wyjątkowo trudne warunki. Komandor kierował wielokulturowym i wielonarodowym zespołem, a jego przedsięwzięcie zapisało się na kartach historii. W nawiązaniu do tego wydarzenia w szkoleniu Massawa istotną kwestią jest przede wszystkim zagadnienie efektywnej komunikacji, kluczowej dla prawidłowej realizacji projektu. Główną rolę odgrywa w nim symulacja, w ramach której uczestnicy uczą się, na czym powinna polegać owocna współpraca w zespole. Ten swoisty warsztat interaktywny cieszy się ogromną popularnością wśród właścicieli mniejszych i większych firm, którym zależy na lepszej komunikacji między pracownikami. Nie oznacza to jednak, że szkolenie jest dedykowane wyłącznie konkretnym zespołom projektowym – mogą w nim wziąć udział także osoby zupełnie niezwiązane ze sobą zawodowo.

Logistyka i przebieg szkolenia Massawa

Nasza firma organizuje szkolenia Massawa dla grup składających się z 8 do 12 osób. Opcjonalnie można zdecydować się na język polski lub angielski. Do dyspozycji naszych kursantów oddajemy dużą i komfortową salę. Dbamy o to, aby samo szkolenie było nie tylko efektywne, ale przede wszystkim interesujące dla jego uczestników. Czas trwania spotkań wynosi jeden lub dwa dni, w zależności od oczekiwań zapisanych osób. Podczas zajęć poruszamy kluczowe zagadnienia, takie jak komunikacja w projekcie, podział na role, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością czy planowanie i śledzenie wszystkich etapów realizacji projektu. Proponujemy opcjonalnie różne rodzaje warsztatów, w zależności od preferencji kursantów. Nasze zajęcia mają za zadanie zaangażować wszystkich uczestników, wprowadzając ich w konkretną sytuację symulacyjną.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie Massawa?

Udział w szkoleniu Massawa wiąże się z wieloma korzyściami, które mają znamienny wpływ na efektywne zarządzanie projektami. Specjalnie opracowane aktywności uświadamiają uczestnikom, jak ważną rolę w realizacji poszczególnych zadań odgrywa współdziałanie wszystkich członków wybranego zespołu. Podczas ćwiczeń kursanci utrwalają sobie najważniejsze pojęcia z zakresu zarządzania projektami. Warto podkreślić, że szkolenie Massawa jest doskonałym pomysłem także w kontekście integracji zespołu. Przeprowadzona symulacja znakomicie wpływa na przełamanie dotychczasowych barier komunikacyjnych wśród kursantów. Dodatkowo uczestnicy zagłębiają się w cykl życia projektu i poznają najważniejsze czynniki, które wpływają na jego sprawną realizację. Szkolenie stanowi świetny wybór także pod kątem sprawdzenia praktycznych umiejętności dotyczących zastosowania konkretnych technik zarządzania projektami. Poszczególne etapy aktywności przeprowadzanych w ramach Massawa są dokładnie omawiane, co pomaga kursantom wysnuć właściwe wnioski.

Wybrani klienci szkolenia

bd ibm  agc glass  infosys toyota danone

Główne zagadnienia

 • Komunikacja w projekcie
 • Procesy zarządcze i wykonawcze w projekcie
 • Role w projekcie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością
 • Planowanie i śledzenie wykonania projektu

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-12
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1.  

Warsztat do wyboru – na przykład łańcuchy komunikacji lub wprowadzenie do pojęć projektowych, na przykład czym jest projekt, prawidłowa inicjacja projektu, role w projekcie lub blok skonstruowany pod potrzeby konkretnej firmy np. dotyczący programu zmian

Wprowadzenie w sytuację

Omówienie zasad gry

Pierwsza połowa symulacji

Podsumowanie rezultatów pierwszej połowy

Dzień 2. 

Wykład na temat procesów i metodyki projektowej lub alternatywnie analiza procesu projektowego obecnego w firmie

Analiza problemów w zarządzaniu projektem z poprzedniego dnia

Wdrożenie przez zespół usprawnionej metodyki projektowej

Druga połowa symulacji       

Zebranie wyników i podsumowanie gry

Korzyści

 • Jakość potwierdzona dwoma międzynarodowymi nagrodami
 • Zintegrowanie zespołu projektowego i przełamanie barier komunikacyjnych
 • Zmiana postaw na proprojektowe, których podstawą jest przekonanie, że sukces i klęska projektu zależy od całego zespołu
 • Wzrost motywacji do prowadzenia projektów
 • Wzrost przekonania, że zarządzanie projektem to nie jest tylko biurokracja
 • Nabycie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami, np.: zakres, koszt, harmonogram, WBS, jakość, zmiana, sponsor, ryzyko itp.
 • Poznanie środowiska realizacji projektu i wpływu udziałowców
 • Zrozumienie optymalnego sposobu planowania projektu
 • Poznanie cyklu życia projektu i wpływu zmian, ryzyk, udziałowców, zysku, kosztu na projekt w poszczegól- nych etapach
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce technik zarządza- nia projektami: mapa udziałowców, trendy kamieni milowych, planowanie bieżące

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 •  znał podstawowe pojęcia związana z metodologią zarządzania projektami,
 • wiedział, jakie komórki biorą udział w zarządzaniu projektem,
 • znał cykle życia projektu,
 • potrafił określić (nazwać) główne elementy realizowanego projektu,
 • potrafił dopasować styl swojej pracy do wymagań zespołu projektowego,
 • potrafił przeanalizować bieżące problemy i wyciągać z nich wnioski,
 • czuł konieczność skutecznego zarządzania projektami,
 • rozumiał konieczność skutecznego i efektywnego komunikowania się w procesie zarządzania projektami,
 • rozumiał konieczność bieżącego raportowania w projektach,
 • widział konieczność szybkiej akomodacji do zmian wynikających w projektach,
 • rozumiał konieczność pracy w grupie nad wynikiem całego projektu,
 • widział złożoność i zależność wielu czynników w projekcie.
Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Agile @ Scale

PMBOK powstał jako encyklopedia zarządzania projektami, korzystając z której firmy muszą zbudować własną metodykę przez właściwą selekcję i adaptację metod. Dwadzieścia lat temu pojawiło się kilkanaście metodyk zwinnych, z których świat zdominował Scrum z elementami...

Jak wygrać hackathon, albo realizować projekty pod presją czasu

(ten artykuł jest częścią książki Bardziej niż Agile, która ukaże się w 2023 roku) Pierwszy hackathon został zorganizowany w 1999 roku w ramach konferencji OpenBSD. Dzisiaj Hackathon to krótki, zwykle dwudniowy, maraton, w trakcie którego zespoły rywalizują przy...

Trendy w zarządzaniu projektami

Spójrz proszę na poniższy wykres. Prezentuje trend wyszukiwań dwóch haseł w Google w USA. Zwróciłeś uwagę, jak czerwona linia opada i przecina się z rosnącą linią niebieską? Otóż czerwona linia to hasło "pmbok", a niebieska to "agile waterfall". Wielokrotnie w...

Projekty zwinniejsze niż Scrum

Pod hasłem projekt ekstremalny, eksploracyjny, eksperymentalny odnalazłem przedsięwzięcia z różnych obszarów: Hackathony - to bardzo krótkie projekty od 24 do 36 godzin zwykle. Ekstremalność w nich wynika z innowacyjności rozwiązania i krótkiego czasu na produkcję....

Zwinna metodyka Komisji Europejskiej

Wiedzieliście, że Komisja Europejska rozwija własną metodykę prowadzenia projektów w duchu agile? Okazuje się, że tak. Efektem prac tego zespołu jest stworzenie dwóch książek, które za darmo można pobrać ze stron Unii Europejskiej. Metodykę opracowała organizacja pod...

Trucks – nowy symulator ryzyk

Udostępniamy wam za darmo prototyp najnowszego symulatora o nazwie Trucks. Symulator uczy, jak zachowują się losowe zjawiska. Zadaniem gracza jest obliczyć, jaki mają rozkład te zjawiska i podjąć decyzję biznesową na tej podstawie. Gra może pokazywać, w jaki sposób...

Share This