21 września odbędzie się konferencja PMI® w Katowicach. Będziemy mieli przyjemność wygłosić krótki wykład o tym, jak rozwija się świat zarządzania projektami i w którym kierunku może podążać. Zaś popołudniu przeprowadzimy skróconą wersję Massawy.

Analiza badań, publikacji, dyskusji oraz własnych doświadczeń pokazuje, że presja na wzrost efektywności prowadzenia projektów będzie rosła. Aby spełnić oczekiwania, organizacje będą wypróbowywać rozmaite koncepcje i techniki. Zarządzanie projektami dynamicznie rozwija się i wśród trendów można dostrzec takie kierunki m.in. jak:

  • Wzrost znaczenia metod ilościowych, szczególnie bazujących na statystyce w obszarze szacowania czasów i kosztów oraz zarządzania ryzykiem.
  • Pojawienie się metryk efektywności i benchmarków zarządzania projektami oraz samych kierowników projektów.
  • Wzrost skali zmian, więcej projektów, większe projekty.
  • Zmiany filozofii zarządzania i relacji na linii przełożony-podwładny, klient-dostawca.
  • Rozwój technik wspierających komunikację i współpracę rozproszoną.
  • Profesjonalizacja zawodu kierownika projektu, rozpowszechnianie się certyfikatów.
  • Wzrost świadomości związku efektywnego zarządzania portfelem projektów a wynikami firm.
  • Większa mobilność pracowników związanych z projektami.
  • Integracja z zarządzaniem projektami takich dziedzin wiedzy, jak zarządzanie jakością, analiza biznesowa, zarządzanie wymaganiami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą.
  • Upowszechnianie się narzędzi wspierających koordynację pracy w projektach oraz nadzór nad inwestycjami.

Tymi zagadnieniami będziemy chcieli zainteresować was we wrześniu.

Serdecznie wszystkich zapraszamy

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This