Wiedza w projektach

Wiedza jest czynnikiem redukującym niepewność oraz zmienność innowacyjnych przedsięwzięć. Uczestnicy szkolenia poznają rolę wiedzy w zwiększaniu szans na sukces projektu.

Główne zagadnienia

 • Techniki gromadzenia wiedzy
 • Wiedza a ryzyko
 • Uczenie się indywidualne, zespołowe i organizacyjne
 • Czynniki środowiskowe a ryzyka
 • Metody ilościowe gromadzenia wiedzy

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 1-2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i jakościowe techniki zarządzania wiedzą

Warsztat Naparstki

Typowe podejścia do realizacji projektów

Rola raportu poprojektowego

Pętle uczenia się w zespole

Spotkania retrospektywne, after action review, wspólnoty praktyków

Tworzenie kultury wspierającej dzielenie się wiedzą

Bariery dzielenia się wiedzą i uczenia się

Dzień 2. Ilościowe techniki zarządzania wiedzą

Czynniki środowiskowe a ryzyka w projekcie

Zmienność projektu, efekt byczego bicza

Tworzenie modelu czynnika środowiskowego

Podstawy statystyki opisowej

Warsztat z odkrywania zależności w danych projektowych

Rola biura projektów w gromadzeniu wiedzy

Korzyści

 • Przedstawienie praktycznych technik, które działają w organizacjach
 • Szkolenie oparte na doświadczeniach z pracy doktorskiej realizowanej w polskich korporacjach
 • Interaktywne formy szkoleniowe

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • świadom wpływu wiedzy na pewność realizacji projektu
 • umiał przeprowadzić retrospektywę
 • potrafił zidentyfikować typowe czynniki środowiskowe w projektach
 • znał parametry rozkładu statystycznego
 • znał bariery dzielenia się wiedzą
Share This