Akademia Project Managera – studia podyplomowe

Jedyne w Polsce specjalistyczne studia podyplomowe kładące nacisk nie tylko na wiedzę, ale i na umiejętności kierownika projektu. Studia zawierające symulacje strategicznie wielokrotnie nagradzane przez Project Management Institute.

Absolwenci pochodzą z takich firm, jak: BZWBK Leasing, BZWBK, Capgemini, Credit Agricole, Koelner, Gigaset, Mota Engil CE, PCC Rokita, Perschmann, Radio Zet, Thomson Reuters, Rockwool, ZPC Otmuchów.

Akademia PM adresowana jest do kierowników projektów, kierowników zespołów, członków zespołów projektowych, konsultantów oraz osób związanych z pracą w projektach, a także osób zainteresowanych poprawą efektywności swoich działań indywidualnych w obszarze, planowania, zarządzania ryzykiem, jakością, komunikacją czy zakresem, osób wytypowanych do programów związanych z zarządzaniem talentami, o wyższym potencjale, stanowiących przyszłą kadrę managerską.

Szkoła daje zarówno możliwość nabycia kompetencji dla osób wchodzących dopiero w tematykę zarządzania projektami jak i osób pracujących w tym charakterze. Szkoła stanowi również przygotowanie do certyfikacji PMP. Jednocześnie to pełnoprawne studia podyplomowe organizowane we współpracy z WSB Wrocław.

Wybrani uczestnicy

bzwbk leasing zarządzanie projektami szkolenia
cap gemini radio zet

Główne zagadnienia

 • Metodyk, techniki, procesy IPMA i PMBOK Guide
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMP
 • Podejście zwinne do projektów: Scrum
 • Kompetencje społeczne w projektach

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 14 dni (126 godzin)
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Uczestnicy z różnych branż – dla mnie bomba! okazuje się, że są inne równoległe światy do mojego farmaceutycznego.

Uśmiech przy słowie Szkoła w pełni oddaje specyfikę zajęć świetna atmosfera i co najważniejsze nauka przez doświadczenie, osobiste i prowadzących, a to bezcenne! Miernikiem tego jest niezwykle szybko upływający czas. Jak tak dalej pójdzie będę musiała powiedzieć: „wszystko co dobre szybko się kończy”

Zbudowaliście fajną atmosferę sprzyjającą nauce – zwróćcie uwagę, że podczas przerw często gadaliśmy na tematy związane z zajęciami – a więc miło socjalnie, ale również efektywnie pod względem nauki.

Jestem zaskoczony, bo jednak miałem wątpliwości 

To ja dziękuję za Szkołę PM, ponieważ dla mnie to była kopalnia nowej, ciekawej wiedzy.  Jestem bardzo zadowolony i ciągle myślę jak wdrażać to, co od Was wyniosłem. Na pewno będę Was polecał!

Agenda

Dzień 1. i 2. Wprowadzenie do zarządzanie projektami

Organizacja funkcjonalna, projektowa, macierzowa, Udziałowcy projektu, Metodyka zarządzania projektem, Projekt, Proces, Zadanie, Kierownik projektu, PMBOK® Guide, PRINCE 2, PMS, Cykl życia projektu, Role w projekcie, Otoczenie projektu, Struktura organizacyjna

Dzień 3. i 4. Massawa

Komunikacja w projekcie, Procesy zarządcze i wykonawcze w projekcie, Funkcjonowanie ról w projekcie, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie, jakością, Planowanie i śledzenie wykonania projektu (kamienie milowe), Identyfikacja wąskich gardeł

Dzień 5. i 6. Zarządzanie zakresem, czasem, kosztem, jakością

Wymiary projektu, Zakres, Czas, Koszt, Przedmiot dostaw w projekcie, WBS – struktura podziału prac, OBS, RACI, Scope creep, Harmonogram Gantta, Ścieżka krytyczna, Zależności między zadaniami, PERT, Kamień milowy, Etap, Prawo Parkinsona, Bilansowanie zasobów, Fast tracking, Crashing, Metoda wartości wypracowanej, Budżetowanie, ROI, NPV, CTQ, Jakość, Diagram Ishikavy, Burza mózgów, Mapa procesu, Defekt, Sigma

Dzień 7. Zarządzanie zmianą, Podróż dookoła świata – symulacja szkoleniowa

Zmiana, Integralność projekty, Rejestr zmian, Żądanie zmiany, Negocjacje

Dzień 8., 9., 10. Zarządzanie ryzykiem, Mayday Mayday – symulacja szkoleniowa

Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Baza wiedzy, Rejestr ryzyk, Kierownik projektu i Komitet sterujący, Plan bazowy, bieżący i rzeczywisty, Prognozowanie, Bufor na ryzyka, Strategie reakcji na ryzyka

Dzień 11. Zarządzanie portfelem projektów, Park Rozrywki – symulacja szkoleniowa

Portfel projektów, Bilansowanie zasobów, Cele strategiczne, Wąskie gardło, Cashflow, Inwestycja, Priorytetyzacja i selekcja projektów

Dzień 12. Zwinne zarządzanie projektami, Scrum Droid – symulacja szkoleniowa

Scrum, product backlog, sprint planning, poker planning, retrospective, daily standup, technika sashimi, burndown chart, velocity chart, samoorganizacja zespołu, scrum master, product owner

Dzień 13. i 14. Podsumowanie inicjacji, planowania, kontroli, egzekucji i zamykania projektu, omówienie metodyki PMBOK® Guide przygotowanie do certyfikacji CAPM® i PMP®

Inicjacja, Planowanie, Egzekucja, Zamykanie projektu, Certyfikat PMP® i CAPM®, Procesy i obszary wiedzy PMBOK® Guide, Wdrażanie PMBOK® Guide, Project charter, Project plan, Cykl życia projektu.

Korzyści

 • Państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności zarządzanie projektami (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wystawia dyplom)
 • Dostęp do portalu wiedzy na WWW
 • Najbardziej przekrojowy i kompletny program nauczania zarządzania projektami
 • Zjazdy w weekendy w wygodnych i klimatyzowanych salach we Wrocławiu, zapewniony pełen catering (lunch, przerwy kawowe, napoje)
 • Ponad 50% czasu to warsztaty i gry szkoleniowe, co czyni zajęcia dużo atrakcyjniejszymi i jednocześnie pokazuje praktyczną stronę zarządzania
 • Szkolenia zawarte w programie  wielokrotnie nagradzane PMI Award 
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania projektami
 • Metodyka nauczania oparta na najlepszych praktykach szkoleń biznesowych, opracowana we współpracy z firmą Moderator, liderem na rynku szkoleń dla trenerów
 • Program przeszedł wieloletnią weryfikację w różnych grupach odbiorców
 • Program maksymalnie skompresowany, aby jak najwięcej treści dostarczyć w minimalnym czasie – tylko 7 zjazdów weekendowych
 • W programie nauczania zastosowano komputerowe symulacje projektów
 • Uczestnikami szkoły są praktycy biznesu z różnych gałęzi gospodarki, co daje szansę na interesującą wymianę doświadczeń z prowadzenia projektów
 • Zajęcia prowadzone w niewielkich, maksymalnie 15 osobowych grupach
 • Każdy uczestnik otrzyma karty do gry w Łasicę
 • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do portalu Octigo zawierającego ponad 200 artykułów, kilkanaście lekcji i ponad 800 pytań testowych
 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie Projektami Małymi Kroczkami” w PDF
 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie projektami dla początkujących” w formie papierowej
 • Zebranie kompletu punktów PDU® potrzebnych do przedłużenia certyfikacji PMP® – 126 PDU lub godzin kontaktowych
 • Kilkaset stron materiałów szkoleniowych
 • Dostęp do portalu wiedzy na WWW

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMP i CAPM,
 • znał strukturę PMBOK Guide i sposób korzystania z książki,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną z zarządzaniem projektami wg PMBOK® Guide,
 • znał przeznaczenie procesów PMBOK® Guide oraz ich główne wejścia i wyjścia,
 • umiał zinterpretować zastosowanie procesów PMBOK® Guide do typowych sytuacji w projektach,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMP® i CAPM®.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

Syndrom czystej kartki – AI w zarządzaniu projektami

Wprowadzenie Pojawienie się algorytmów generatywnych języka naturalnego uruchomiło lawinę rozwiązań. Dzisiaj mamy na rynku dostępnych grubo ponad 1000 startupów, które wykorzystują GPT. Za chwilę, gdy Google udostępni swojego Palm, pojawią się dziesiątki rozwiązań...

GoodBA – funkcjonalności systemu

GoodBA to narzędzie do automatycznego tworzenia dokumentacji wymagań systemu IT. Użytkownik w pierwszym kroku wprowadza opis swojego pomysłu na system. GoodBA zintegrowana z GPT radzi sobie z opisami w języku polskim, ale lepiej jednak działa, gdy opis jest po...

Agile @ Scale

PMBOK powstał jako encyklopedia zarządzania projektami, korzystając z której firmy muszą zbudować własną metodykę przez właściwą selekcję i adaptację metod. Dwadzieścia lat temu pojawiło się kilkanaście metodyk zwinnych, z których świat zdominował Scrum z elementami...

Trendy w zarządzaniu projektami

Spójrz proszę na poniższy wykres. Prezentuje trend wyszukiwań dwóch haseł w Google w USA. Zwróciłeś uwagę, jak czerwona linia opada i przecina się z rosnącą linią niebieską? Otóż czerwona linia to hasło "pmbok", a niebieska to "agile waterfall". Wielokrotnie w...

Projekty zwinniejsze niż Scrum

Pod hasłem projekt ekstremalny, eksploracyjny, eksperymentalny odnalazłem przedsięwzięcia z różnych obszarów: Hackathony - to bardzo krótkie projekty od 24 do 36 godzin zwykle. Ekstremalność w nich wynika z innowacyjności rozwiązania i krótkiego czasu na produkcję....

Share This