Real Option Valuation

Metoda wyceny opcji realnych (ROV) jest techniką zapożyczoną z rynku finansowego. Metodę wyceny opcji finansowych zaprzęgnięto do wyceny decyzji w projektach. W przypadku decyzji takich, jak czy opłaca się robić pilota, czy warto zapłacić za możliwość wycofania się z kontraktu, co nam da opcja skasowania projektu po tym etapie itp. ROV bywa nieoceniona.

Jest to rzadko stosowana technika do precyzyjnego wyliczania wartości tego, że możemy podjąć określoną decyzję. Przy podejściu ilościowym do analizy szans i zagrożeń wręcz nieoceniona.

Główne zagadnienia

 • Podstawy statystyki w analizie ryzyk
 • Charakterystyka wyceny opcji realnych
 • Zastosowanie ROV w planowaniu inwestycji i analizie ryzyk
 • Rodzaje sytuacji decyzyjnych w ROV

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Day 1. Wprowadzenie do ROV, zastosowanie w projektach

Wprowadzenie do statystyki w analizie ryzyk

Wskaźniki analizy inwestycji

Podejście deterministyczne a probabilistyczne

Miejsce metody ROV w zarządzaniu ryzykami

Day 2. Różne sytuacje decyzyjne

Rodzaje opcji realnych

Przećwiczenie opcji na rozszerzenie rezultatu

Przećwiczenie opcji na zakontraktowanie

Przećwiczenie opcji na inicjację projektu

Przećwiczenie opcji na skasowanie projektu

Przećwiczenie opcji na uruchomienie kolejnego projektu

Przećwiczenie opcji na zmienność produkcji

Przećwiczenie opcji na zmienność dostaw

Przećwiczenie opcji na przeskalowanie produkcji

Korzyści

 • Poznanie metody wyceny opcji realnych
 • Praktyczne nabycie umiejętności wyliczania ROV w różnych sytuacjach
 • Wzrost efektywności projektów i redukcja ryzyka wskutek lepszej analizy niepewności

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał zasady podstawy ROV
 • potrafił obliczyć wartość sytuacji decyzyjnej dla różnych rodzajów opcji
 • umiał zastosować ROV na etapie inicjacji i analizie ryzyk
 • znał różne sytuacje decyzyjne do adaptacji pod opcje realne
 • potrafił dostosować sytuację deycyzjną do potrzeb użycia ROV
 • świadom konieczności podejścia ilościowego do analizy ryzyk i inwestycji
Share This