PMI ACP – Agile Certified Practitioner®

Szkolenie PMI Agile Certified Practitioner® przygotowuje kompleksowo do certyfikacji PMI-ACP® oraz dostarcza wszechstronnej wiedzy o metodykach zwinnych, np.: Scrum, Lean Software Development, Kanban, Extreme Programming.

Szkolenie prowadzone jest po polsku lub angielsku, jednak testy próbne i materiały są po angielsku, aby oswoić uczestników z profesjonalnym słownictwem.

Szkolenie PMI ACP (Agile Certified Practitioner) to doskonały wybór dla osób, które chcą uzyskać certyfikację z zakresu PMI-ACP. Na kursie uczestnicy mają okazję zapoznać się z najnowszymi metodami dotyczącymi zwinnego zarządzania projektami. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu najpopularniejszych metodyk zwinnych, w tym między innymi Scrum, Lean Software Development i Kanban. Nasi trenerzy mogą przeprowadzić je w języku polskim lub angielskim, w zależności od indywidualnych preferencji. Szkolenia organizujemy w mało liczebnych grupach, co wpływa na ich efektywność (minimalna liczba uczestników to jedynie 6 osób). Każdy z kursantów otrzymuje od nas materiały szkoleniowe w języku angielskim, dzięki którym może zagłębić się w branżowe słownictwo, co zaowocuje swobodnym posługiwaniem się profesjonalnymi terminami. Dbamy także o komfort wszystkich uczestników, oddając do ich dyspozycji kompleksowo wyposażoną, wygodną salę szkoleniową.

Jakie zagadnienia są poruszanie na szkoleniu PMI ACP?

W ramach szkolenia PMI ACP uczestnicy zapoznają się z charakterem tak zwanych zwinnych projektów oraz ich poszczególnymi etapami. Poznają konkretne techniki, które w praktyce pomogą w ich realizacji. Nasi trenerzy wiedzą, jak ważny dla każdego kursanta jest sukces procesu certyfikacji. Na szkoleniu uczestnicy mają okazję zapoznać się z chwytami, które okażą się szczególnie przydatne na egzaminie. Jednym z kluczowych punktów jest dokładne omówienie zagadnień sytuacyjnych, które pojawiają się na egzaminie PMI ACP. Dzięki temu, po ukończonym szkoleniu uczestnicy wiedzą, na czym polega proces certyfikacji i jakich zadań mogą się spodziewań. Trenerzy gwarantują dokładne wprowadzenie do zwinnych metodyk, aby następnie przejść do etapów praktycznych. Już w drugim dniu szkolenia kursanci biorą udział w symulacji Scrum Droid, przekonując się o skuteczności konkretnych metod działania. Po dokładnym wprowadzeniu w symulację następuje etap planowania projektu oraz rozegranie sprintów. Wykładowcy szczegółowo omawiają wyniki uzyskane przez uczestników i wskazują, na jakim etapie mogłyby zostać dokonane zmiany.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie PMI ACP?

Szkolenie PMI ACP organizowane przez naszą firmę trwa zaledwie trzy dni, podczas których wszyscy uczestnicy zostają dokładnie przygotowani do procesu certyfikacji. Wiedza merytoryczna przeplata się z ćwiczeniami praktycznymi, co pomaga lepiej zrozumieć specyfikę zwinnej metodyki. Kładziemy nacisk na najważniejsze zagadnienia, które okażą się kluczowe także podczas egzaminu, czego przykładem jest dokładne omówienie roli lidera wspierającego. Po ukończonym kursie uczestnik rozumie istotę zwinnego zespołu i orientuje się w zasadach podstawowych metodyk. W praktyczny sposób poznaje techniki, które będą obecne na egzaminie. Szkolenie wiąże się także z wiedzą z zakresu przebiegu procesu aplikacyjnego PMI ACP. Ostatni dzień kursu kończy się próbnym testem (zawierającym 50 pytań), stanowiącym potwierdzenie zdobytych umiejętności.

Wybrani klienci szkolenia

zarządzanie projektami szkolenie unit4 hpe  credit agricole

Główne zagadnienia

 • Specyfika i cykl życia projektu zwinnego
 • Techniki zwinne
 • Sztuczki i chwyty na egzamin PMI-ACP®
 • Zagadnienia sytuacyjne obecne na egzaminie PMI-ACP®

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 3 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do zwinnych metodyk 

Wprowadzenie do zwinnego zarządzania

Różnie w podejściu zwinnym i kaskadowym

Struktura zwinnego projektu

Rola kierownictwa w zwinnym projekcie

Prototypowanie, dostarczanie przyrostowe

Kontraktowanie w zwinnym projekcie

Obszary wiedzy pod PMI-ACP®

Techniki zwinne: Komunikacji, Planowania, monitorowania i adaptacji, elementy kanban, WIP, burndown chart, velocity chart

Szacowanie, poker planning, story points, czas idealny

Analizy i projektowania, kreatywne, analizy procesów

Jakość produktu, FMEA, podstawy lean

Dzień 2. Scrum i symulacja Scrum Droid

Założenia Agile Manifesto

Omówienie artefaktów, spotkań i ról w Scrum

Retrospektywa

Wprowadzenie w symulację Scrum Droid

Planowanie symulowanego projektu

Rozegranie sprintów od 1 do 5

Omówienie wyników

Dzień 3 – Przygotowanie do egzaminu PMI-ACP

Techniki zwinne

Ocena i priorytetyzowanie wartości, NPV, ROI, IRR, MMF

Zarządzania ryzykiem

Metryk i metoda wartości wypracowanej w agile

VSM i lean canvas

Kodeks etyczny PMI

Proces i warunki podejścia do certyfikacji PMI-ACP®

Próbny test PMI-ACP® 50 pytań

Omówienie wyników testu

Korzyści

 • Praktyczne przygotowanie do egzaminu PMI-ACP®
 • Próbny test 50 pytań z omówieniem
 • W trakcie części symulacyjnej uczestnicy budują zdalnie sterowanego robota
 • Intensywna forma – uczestnik jest szybko angażowany w następujące po sobie bloki o różnorodnej formule kształcenia
 • Potwierdzona bardzo wysoka satysfakcja uczestników z uczestnictwa w szkoleniu
 • Połowa czasu to interaktywne formy szkolenia – bardzo praktyczne podejście do nauki
 • Octigo jest autoryzowanym przez Project Management Institute® dostawcą szkoleń PMI® R.E.P. oraz instytucjonalnym członkiem IPMA
 • Doświadczenie pięciokrotnych laureatów nagród PMI® w kategorii produktów edukacyjnych
 • Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego PMI-ACP®
 • Wypełnienie warunku 24 godzin szkoleniowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu aplikacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • przygotowany do egzaminu PMI-ACP®,
 • znał zasady podstawowych metodyk zwinnych Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean,
 • rozumiał specyfikę zwinnego zespołu i rolę lidera wspierającego (servant leader),
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki obecne na egzaminie,
 • znał techniki i narzędzia obecne na egzaminie,
 • znał angielską terminologię związaną ze zwinnym zarządzaniem projektami,
 • rozumiał specyfikę egzaminu i procesu aplikacyjnego PMI-ACP®.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Skontaktuj się z nami:

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Wpisy z naszego bloga związane z tematem szkolenia

PMI Agile Certified Practitioner® – spostrzeżenia z egzaminu

Zachęcony kilkoma komentarzami postanowiłem podzielić się refleksją z egzaminu i całego procesu certyfikacji PMI-ACP®. PMI-ACP® to jeden z siedmiu tytułów które oferuje Project Management Institute. Ten dotyczy metod, technik, filozofii pracy i procesów zarządzania...

Największe szkolenie ze Scrum

Właśnie zakończyliśmy szkolenie Scrum Droid dla naszego klienta. 60 inżynierów i kierowników projektów budowało w 8 zespołach kroczące roboty i przede wszystkim uczyło się Scruma. W Radziejowicach przez cały dzień na codzień pracujący w projektach głównie kaskadowych,...

Porównanie certyfikacji zwinnego zarządzania projektami

Zwinne podejście do prowadzenia projektów (tzw. agile) szturmem zdobywa zainteresowanie kierowników projektów w Polsce. Aktualnie dostępnych jest kilka ścieżek, w ramach których można formalnie potwierdzić posiadanie wiedzy na temat tej rodziny metodyk. Postanowiłem...

Zakończyliśmy IV edycję Szkoły Project Managera

Kilka dni temu zakończyliśmy czwartą już edycję naszej Szkoły Project Managera. Od tej edycji program został rozszerzony do 7 zjazdów (14 dni) i wprowadziliśmy szereg zmian, między innymi symulację Scrum Droid. Na filmiku możecie zobaczyć jak robot pędzi do celu. Był...

Product Backlog jako narzędzie komunikacji z udziałowcami projektu

Scrum to spójny i coraz popularniejszy zbiór ról, procesów, dokumentów i metod wspierający realizację zwinnych projektów. Jednak nie w każdej sytuacji zastosowanie całej metodyki jest wskazane. Czasem warto wybrać pojedynczą technikę, która zrealizuje jedno zadanie....

PMI® Award 2014 dla Scrum Droid!!! Hurrraaaa!

Oficjalnie informujemy, że nasze szkolenie Scrum Droid wygrało konkurs na najlepsze szkolenie z zarządzania projektami PMI® Award 2014. Ciekawe jest to, że Scrum Droid przybliża Scruma, a nie certyfikat Agile Certified Practitioner oferowany przez PMI®. Ekspertom...

Share This