Most – zarządzanie projektami zgodnie z Łańcuchem Krytycznym

W 2010 roku PMI® przyznał nagrodę grze Most dla najlepszego szkolenia z zarządzania projektami na świecie.

Gra szkoleniowa Most w praktyczny i przystępny sposób prezentuje założenia metodyki łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management – CCPM). Uczy głównych elementów tej metody, jak i w pokazuje, jak one funkcjonują w praktyce.

Wyjątkowo atrakcyjnym elementem jest fakt, że przez cały dzień uczestnicy budują papierowy most długości ponad 2 metrów na 1,5 metra wysokości.

Główne zagadnienia

 • CCPM – Crtitical Chain Project Management
 • Harmonogramowanie agresywne, kompresowanie harmonogramu, ALAP
 • Wąskie gardło, bufor
 • Monitorowanie bufora

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 1 – 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. CCPM

Wprowadzenie do CCPM

Teoria ograniczeń

Kompresowanie harmonogramu, ALAP

Monitorowanie bufora

Werblista, zasób krytyczny

Ograniczenia CCPM

Dzień 2. Symulacja Most

Wprowadzenie do zasad gry

Analiza harmonogramu projektu

Kompresja harmonogramu zgodnie z CCPM

Rozegranie pierwszej części gry

Omówienie wyników

Rozegranie drugiej części gry

Rozegranie trzeciej części gry

Podsumowanie wyników i całego bloku szkoleniowego

Korzyści

 • Nagroda PMI Award 2010
 • Zapoznanie się i przećwiczenie metodyki łańcucha krytycznego
 • Doświadczenie wpływu na realizację projektu przyjęcia agresywnych czasów zadań
 • Wsparcie programu wdrożenia CCPM w organizacji
 • Uświadomienie pracownikom, że projekty można realizować przed czasem, jeżeli zastosować właściwą metodę ich koordynacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał podstawowe pojęcia związane z łańcuchem krytycznym,
 • wiedział, jak skompresować harmonogram zgodnie z CCPM,
 • wiedział, jak monitorować i zarządzać projektem, wspierać bufory i wąskie gardła,
 • znał różnicę między czasem agresywnym i bezpiecznym,
 • świadomy powodów opóźnień w realizacji projektów,
 • umiał zidentyfikować wąskie gardła,
 • umiał tworzyć agresywne plany,
 • potrafił zarządzać projektami i wspierać bufory,
 • potrafił monitorować projekt przez obserwację wykorzystania bufora projektu (zielony, żółty, czerwony stan),
 • postrzegał projekt jako skomplikowany system powiązanych ze sobą elementów ograniczonych przez wiele ograniczeń,
 • dostrzegał znaczenie identyfikacji „wąskich gardeł”,
 • czuł potrzebę ujawniania buforów zadań i przesyłania ich do bufora projektu,
 • skupiał się na zagrożeniach buforów projektu,
 • dostrzegał znaczenie skutecznego zarządzania zasobami krytycznymi,
 • znał specyfikę funkcjonowania zespołu w agresywnym harmonogramie.
Share This