Koloseum Podstawy Projektów

pmi award 2007Kurs wprowadzający do zagadnień zarządzania projektami z grą symulacyjną. Przekrojowo i w atrakcyjnej formule przedstawia metody i techniki zarządzania projektami kaskadowymi.

Szkolenie PMP®, które stało się inspiracją dla szkolenia Koloseum Podstawy projektów, zostało w 2013 roku zostało uznane przez PMI® za najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami.

Wybrani klienci szkolenia

 ibm  euro bank vorwerk ipma polska

Główne zagadnienia

 • Inicjowanie projektów, karta projektu, rola sponsora
 • Planowanie projektów, harmonogram, zakres, koszt, jakość, ryzyko
 • Kontrola projektów, metoda wartości wypracowanej, kontrola jakości, czasu, zakresu
 • Koordynacja projektów, zarządzanie zespołem
 • Wdrażanie procesów projektowych

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 5 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie i Inicjowanie 

Podstawowe pojęcia zarządzania projektami

Ćwiczenia – projekt, proces, zadanie, program, portfolio

Obszary wiedzy zarządzania projektami

Warsztat inicjacji projektu, rola karty projektu

Prezentacja zasad symulacji Koloseum

Dyskusja na temat roli karty projektu w symulowanym projekcie

Dzień 2. Planowanie i zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenie tworzenia karty projektu

Filozofia planowania projektu według PMBOK® Guide

Planowanie zakresu, czasu, kosztu, jakości, zasobów ludzkich, komunikacji

Planowanie zakresu i czasu w projekcie Koloseum

Dyskusja na temat praktycznego sposobu zarządzania projektem w symulacji Koloseum

Dzień 3 – Planowanie, Egzekucja, Zarządzanie czasem, część pierwsza Koloseum

Narzędzia i techniki kierownika projektu – ćwiczenie

Techniki zarządzania ryzykiem

Koordynacja projektu

Techniki zarządzania czasem

Metoda ścieżki krytycznej

Rozegranie pierwszych 3 rund w Koloseum

Dyskusja o wynikach gry i dostosowania sposobu zarządzania projektem do realiów konkretnego projektu i zespołu projektowego

Dzień 4 – Monitorowanie i kontrola, Zamykanie, Zarządzanie kosztem, druga część Koloseum

Monitorowanie i kontrola projektu

Techniki zarządzania kosztami projektu

Metoda wartości wypracowanej (symulacja online), turniej realizacji projektów

Rozegranie kolejnych 3 rund Koloseum

Dyskusja o wynikach gry i poprawienie sposobu zarządzania projektem

Dzień 5 – Zarządzanie jakością, podsumowanie Koloseum, próbny test

Rola zarządzania jakością w projekcie

Podstawowe techniki zarządzania jakością

Miękkie kompetencje w zarządzaniu projektami, rozwiązywania konfliktów

Rozegranie ostatnich 3 rund Koloseum

Podsumowanie całej symulacji i rezultatów projektu

Wypełnienie ankiet i zakończenie szkolenia

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide i IPMA
 • Praktyczne doświadczenie wdrażania metodyki do symulowanego projektu
 • Bardzo atrakcyjne podejście do nauczania projektów
 • Nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności wykorzystania procesów roaz technik zarządzania projektami
 • Różnorodne techniki i metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia, warsztaty, pytania kontrolne, gra symulacyjna, symulacja komputerowa
 • Około 100 stron drukowanych materiałów
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami
 • 60% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia
 • Dostęp do portalu przez WWW
 • Uzyskanie 35 godzin kontaktowych i PDU

„Gratulacje  Świetne szkolenie, świetna gra. Zasłużyła na wygraną”

„PM Fundamentals in a nutshell, presented in an organized, structured, concise, fun way!”

„A ‚must’ training for all PMs that can be hard to follow is changes in a ‚really interesting’ training, where theory and practice are merged in a perfect way.”

„Training was good to collect whole knowledge into one pack and recall. Atmosphere was good, many workshops, great in time plan.”

„On a microenvironment you can experience real-life situations and problems but in here you have many people trained and eager to have them resolved or talked through with you.”

„Good atmosphere, the trainer was keeping the audience interested and watching if the group is still with him. The trainer with great experience, showed many aspects of the training on real examples (which was very interesting).”

„It has been an original and different approach to PM training.”

„Atmosphere was very good. The materials were very useful for me to order my knowledge about project management. It will very helpful for my future career as project manager.”

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał podstawowe narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • miał praktyczne doświadczenie, jak zarządzać projektem na przykładzie symulowanego projektu Koloseum
 • doświadczy w praktyce środowiska projektowego na podstawie gry symulacyjnej Koloseum
 • rozumiał specyfikę pracy w zespole projektowym, znał typowe role w projekcie
 • znał podstawy zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBOK® Guide
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • umiał adaptować dobre praktyki do potrzeb konkretnego projektu.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Share This