Castra Romana – scenariusz symulacja projektowa

Celem tego scenariusza jest przekazanie wiedzy o podstawach planowania i kontroli projektu kaskadowego, a także praktyczne zademonstrowanie specyfiki pracy w ryzykownym i zmiennym projekcie oraz sposobu organizacji zespołu w warunkach dużej presji czasowej i niepewności środowiska pracy. Szkolenie stosuje metodę „wrzucenia” uczestników na głęboką wodę, zachęcenia ich do poradzenia sobie samodzielnie z trudną sytuacją, a następnie omówienia w zależności od uzyskanych rezultatów. Jednak dodatkowo oferuje omówienie istotnych zagadnień z zarządzania projektami przed symulacją oraz podsumowanie rezultatów w kontekście dobrych praktyk projektowych.

Gra nie jest prosta, to oznacza, że wiele zespołów nie daje rady osiągnąć pełnego sukcesu z perspektywy samej rozgrywki. Jednak celowo tak ustawiono poprzeczkę, aby zwycięstwo było faktycznym osiągnięciem, a droga do jego dojścia – wyzwaniem dla uczestników. Jednak z perspektywy szkolenia zwycięstwo w samej grze nie jest istotne, ważniejsze jest, do jakich wniosków dojdą uczestnicy i na jak długo zostaną im w pamięci.

Przygotowanie symulacji

Wydrukuj pliki zawierające planszę, karty stanowisk (A4), żetony oraz karty ataków. Karty przeciwdziałań i zdarzeń ułóż na osobnych kupkach. Planszę sklej w całość lub po prostu połóż na stole, żetony wytnij.

Przygotuj komputer z plikiem Excel z planami bazowymi. Następnie włącz prezentację.

Karty ataków potasuj i ułóż na jedną kupkę napisami w dół, aby nie było ich widać. Karty zdarzeń dodatkowo posortuj według tury, w której powinny zostać przekazane.  Karty przeciwdziałań przekażesz zespołowi przed grą.

Połóż na stole żetony reprezentujące 40 legionistów. Pamiętaj, że niektóre żetony reprezentują jednego legionistę, inne dwóch, a inne pięciu. Jest to oznaczone rzymską cyfrą na żetonie.

Jesteś gotowy do rozgrywki!

Scenariusz prowadzenia

 1. Wydrukowanie rekwizytów i pocięcie – ok. 10 minut.
 2. Wykład z podstaw projektów kaskadowych, a przede wszystkim z planowania zakresu, czasu i kosztów – 60 minut
 3. Przygotowanie rekwizytów na stołach: karty stanowisk, plansza, żetony, karty ataków, przeciwdziałań oraz zdarzeń – ok. 15 minut.
 4. Wprowadzenie uczestników w tło historyczne i zasady gry – 20 minut.
 5. Zaplanowanie symulowanego projektu – 60 minut
 6. Omówienie przygotowanych przez uczestników planów – 30 minut
 7. Wykład na temat roli planu bazowego w ocenie kondycji projektu oraz kontroli odchyleń projektu – 30 minut
 8. Planowanie ryzyk przez wybór kart przeciwdziałań – 20 minut
 9. Przekazanie planów bazowych oraz komputera z Excelem zawierającym plan bazowy – 5 minut
 10. Zapoznanie się uczestników z wzorcowym planem bazowym – 30 minut
 11. Rozegranie 4 tur symulacji – 60 minut.
 12. Krótkie omówienie uzyskanych wyników – 10-20 minut.
 13. Rozegranie 4 tur symulacji – 60 minut.
 14. Podsumowanie wyników – 20-40 minut.
 15. Końcowe omówienie dobrych praktyk zarządzania projektami przez pryzmat wniosków z symulacji – 30 minut

Całość szkolenia powinna zająć 1 dzień, tj. 8 godzin. Jeżeli po 60 minutach uczestnicy nie skończą pierwszych 4 tur, to sugerujemy przerwanie rozgrywki i podsumowanie stanu prac na dany moment. Brakujące tury będą mogli dokończyć po środkowym omówieniu. Podobnie warto postąpić przy rozgrywaniu kolejnych 4 tur. Umiejętne zarządzanie czasem jest jednym z wymiarów tej gry.

Przebieg tury

Gra składa się z 8 tur. Każda tura ma podobny przebieg:

 1. Zespół ogłasza rozpoczęcie tury.
 2. Karty ataków są przesuwane o jedno pole do przodu. Trener dokłada nowe ataki z kart ataków na pola „+2 tury” w sposób losowy.
 3. Do obozu przychodzą legioniści z lasu pracujący tam w poprzedniej turze. Są oni przekazywani do zespołów N, E, S, W i alokowani na zdeklarowanych polach. Legionistę z lasu można zaalokować do obrony, ale traci on niesione drewno i w danej turze nie może nic budować.
 4. Zespół rozdziela pozostałych legionistów na obronę i pozyskanie drewna oraz budowę.
 5. Legioniści przeznaczeni do obrony są przekazywani do zespołów N, E, S, W i alokowani na polach obrony.
 6. Legioniści przeznaczeni do pracy w lesie są alokowani na polach alokacji zespołu las.
 7. Trener przekazuje zdarzenia zespołom według scenariusza. Jeżeli zespół posiada przeciwdziałanie, musi je natychmiast pokazać. Jeżeli w tym momencie nie pokaże przeciwdziałania, uznaje się, że nie zostało ono użyte, nawet, jeżeli było w posiadaniu zespołu. Trener sprawdza zgodność przeciwdziałania ze zdarzeniem i w razie zgodności chowa zdarzenie bez wpływu na projekt.
 8. Zespoły wykonują prace budowlane (według zaalokowanych ludzi), po zbudowaniu legioniści są odkładani. Ponadto las pozyskuje drewno, ci legioniści z drewnem pojawią się w obozie w kolejnej turze. Wykonanie prac budowlanych polega na zamalowaniu flamastrem odpowiednich pól na planszy.
 9. Ustalany jest wynik ataków na obóz i zdejmowane są zużyte karty ataków. Trener zabiera z gry pokonanych legionistów. Ataki zawsze rozlicza się w kolejności zespołów N, E, S, W. Pokonanych legionistów zdejmuje się z planszy dopiero po rozliczeniu wszystkich ataków w turze.
 10. Z portu przybywają nowi legioniści, o ile port jest zbudowany. Liczba nowych legionistów wynika z wielkości portu (2 – mały, 4 – średni, 6 – duży).
 11. Zespół analizuje odchylenia od planu bazowego, planuje kolejne działania i ogłasza koniec tury.

Zasady gry

Uczestnicy zostają podzieleni na 5 zespołów: las, N, E, S, W. W każdym zespole może być jeden lub dwóch ludzi, stąd liczba uczestników w grupie to od 5 do 10.

Każdy z zespołu powinien otrzymać swoje karty stanowiskowe. 40 legionistów startowych kładzie się na środku planszy.

Zanim gra się rozpocznie trener przedstawia zasady gry z użyciem prezentacji. Trwa to zwykle 20 minut.

Następnie grupa jest dzielona na zespoły Las, N, E, S, W i otrzymuje 20 minut na przygotowanie się i wejście w role. Równolegle grupa otrzymuje plik przeciwdziałań z prośbą o zakupienie tych, które mogą okazać się potrzebne. Za każde przeciwdziałanie płaci się legionistami, których trzeba odłożyć na bok.

Sama rozgrywka trwa 120 minut. Grupy jednak same decydują, ile zabierze im, która tura. Po tym czasie trener zatrzymuje grę.

Po rozgrywce dyskutowany jest wynik. Rezultaty grup można podsumować na bazie liczby legionistów, którzy pozostali na planszy oraz zakresu zbudowanego fortu, tj. ile budowli udało się postawić.

W przypadku większej liczby grup na sali można stworzyć ranking. Wygrywa wówczas ta grupa, która zbuduje najwięcej fortu i ma najwięcej legionistów na koniec gry.

Gra jest przeplatana wykładami na temat planowania projektu oraz kontroli projektu przez analizę odchyleń od planu bazowego. Uczestnicy mogą, albo sami zaplanować projekt i go zrealizować według swojego planu, albo otrzymać wzorcowy plan od trenera i próbować się go trzymać.

Logistyka

W scenariuszu symulacji projektowej Castra Romana zajmuje około jednego dnia szkoleniowego, ale możliwe jest wydłużenie do dwóch dni przez dołożenie materiału pomiędzy częściami gry. W jednej grupie powinno być od 5 do 10 ludzi, natomiast można zorganizować dowolnie do trzech grup w ramach jednego szkolenia. Szacujemy, że jeden trener jest w stanie obsłużyć do trzech grup naraz i w jednym szkoleniu nie powinno brać udział więcej niż 15-20 osób.

Warto pamiętać o tym, aby sala miała ok. 20 m2 na każdą grupę. Na sali powinny być przesuwne stoliki i krzesła, aby można było ustawić je w wyspy.

Share This