Scrum Droid

pmi award 2014W kopalni nastąpił zawał chodnika. Na szczęście nikt nie zginął, ani nie został ranny, jednak nie ma możliwości szybkiego uwolnienia górników. Okazało się jednak, że chodnikiem może przecisnąć się coś małego i sprawnego. Na przykład robot kroczący, który mógłby dostarczyć odizolowanym ludziom wodę, jedzenie, latarki oraz środki komunikacji. Zarząd kopalni szybko powołał zespół, którego celem jest skonstruowanie robota. Ze względu na presję na czas oraz dużą innowacyjność projektu postanowiono wybrać podejście Scrum do tego celu. Problemem jest nie tylko nieznana technologia, ale i nieprzewidywalne warunki pod ziemią. Celem zespołu jest zbudować robota, który dotrze do końca chodnika i zaniesie uwięzionym górnikom potrzebne artykuły.

Wybrani klienci symulacji

roche raiffeisen bank siemensikea

Główne zagadnienia

 • Filozofia zwinnego zarządzania
 • Wspierające przywództwo (servant leadership)
 • Zasady i role Scrum
 • Planning, Review, Retrospective
 • Poker planning
 • Product backlog, user stories, definition of done

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 3-7
 • Czas trwania: 2 – 4 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji – SCRUM Droid

Uczestnicy otrzymują informacje o zasadach symulacji, następnie trener przekazuje książeczki z wymaganiami klienta, tzw. product backlog. Uczestnicy estymują złożoność wymagań, tzw. user story za pomocą metody planning poker. Po sesji planowania rozgrywany jest sprint testowy, aby lepiej zapoznać się z klockami. Potem przekazywane są finalne wymagania i ponownie następuje estymacja. Uczestnicy krok po kroku realizują kolejne sprinty i jednocześnie budują kroczącego robota.

W kilku momentach symulacji trener przerywa jej przebieg i omawia różne techniki Scrum, jak na przykład Planning, Review meeting, Retrospective, czy stosowanie ról scrumowych.

Na koniec symulacji następuje demonstracja robota. Jeżeli na sali jest więcej grup, to można zorganizować wyścigi lub bitwy robotów, co dodaje więcej emocji szkoleniu i integruje ludzi.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Przeprowadzenie sptintu testowego celem zapoznania z klockami Lego Mindstorms

Przekazania product backlog

Estymacja user story z backlogu

Rozegranie sprintów od 1 do 5 (przekazywanie nowych wymagań, retrospektywy, planningi, odbiory)

Podsumowanie całej symulacji i dyskusja o stosowalności Scrum w firmie

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Atrakcyjne i uczące spotkanie integracyjne (team building)
 • Uświadomienie wartości zwinnego zarządzania projektami
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z podstaw projektów oraz szkolenia Scrum
 • Pokazanie wartości prototypowania i bliskiej współpracy z klientem
 • Praktyczne pokazanie projektu Scrumowego
Share This