Park Rozrywki

W pewnym mieście funkcjonuje duży park rozrywki. Właśnie został przez właściciela mianowany nowy zarząd na jeden rok. Ma prosty cel: zarobić jak najwięcej pieniędzy, rozbudowując park rozrywki za pomocą kolejnych projektów. Sytuacja na rynku jest trudna, bowiem właśnie zakończył się trwający dwa lata kryzys. Konsumenci w pierwszej kolejności oszczędzali na przyjemnościach, w tym odwiedzinach parków rozrywki. W okolicy działa jeszcze kilka konkurencyjnych parków. Na szczęście nasze przedsiębiorstwo dzięki elastyczności kosztowej wyszło z tego trudnego okresu obronną ręką i ma szansę, dzięki śmiałym inwestycjom, przejąć dużą część udziałów w rynku. Czy mu się uda, zależy od zarządu firmy.

W styczniu i lutym nowowybrany zarząd planuje działania na najbliższy rok przez selekcję i priorytetyzowanie projektów. Po tym okresie zostanie rozliczony z tego, jaką rentowność przedsiębiorstwa udało mu się uzyskać. Zarząd składa się z : prezesa sprzedaży i marketingu, IT, inwestycji, operacji.

Wybrani klienci symulacji

     

Główne zagadnienia

 • Portfel projektów
 • Rola komitetu sterującego
 • Inicjacja projektów, karta projektu
 • Alokacja zasobów, analiza wąskich gardeł

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 2 – 4
 • Czas trwania: 4 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Symulacja Park Rozrywki wprowadza uczestników w zagadnienia zarządzania portfelem projektów i programem. W przystępny sposób przedstawia perspektywę zarządu na projekty.

Uczestnicy pełnią role członków zarządu, którego zadaniem jest rozwinąć przedsiębiorstwo, którym jest właśnie park rozrywki. Symulacja toczy się w 15 turach. W ich trakcie uczestnicy alokują dostępne zasoby do projektów, analizują otrzymane karty projektów i reagują na napotkane zdarzenia.

Na koniec trener podsumowuje osiągnięte rezultaty oraz dyskutuje z grupą sposób podejścia do rozwoju firmy, alokowania zasobów oraz doboru projektów do realizacji.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Zaplanowanie strategii Parku Rozrywki

Zrealizowanie pierwszych 5 miesięcy

Porównanie osiągniętych wyników

Zrealizowanie kolejnych 5 miesięcy

Porównanie osiągniętych wyników

Zrealizowanie ostatnich 5 miesięcy

Podsumowanie osiągniętych rezultatów

Zastosowanie

 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z zarządzania programem i portfelem projektów
 • Element szkolenia z analizy i priorytetyzacji inwestycji

  Skontaktuj się z nami:

  2 + 8 =

  Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

  Share This