Lean Game

Gra w szybki i efektywny sposób demonstruje, jak wygląda przepływ produktów w sytuacji, gdy proces jest nieskoordynowany oraz gdy poprawnie się go zaplanuje i realizuje zgodnie z planem. Pokazuje, jaką wartość dają nawet drobne udoskonalenia procesów, jak na przykład optymalne ustawienie stanowisk, dostarczanie materiałów Just In Time, ustandaryzowana praca na stanowiskach, brak strat, ergonomiczne wykonywanie operacji, kontrola jakości produktu na każdym etapie.

Wybrani klienci symulacji

 credit agricole wsb arcelor mittal

Główne zagadnienia

 • czas cyklu
 • czas przejścia
 • czas taktu
 • rodzaje straty
 • flow
 • produkcja ciągniona
 • kanban, JIT

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 1 – 2 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Uczestnicy mają za zadanie dostarczyć partię kilkudziesięciu produktów. Podzieleni są na różne specjalizacje od logistyki przez przetwarzanie surowców, po finalny montaż półproduktów. Naturalnym ograniczeniem są fizyczne czasy składania klocków. Celem gry jest wykonać partie produkcyjną jak najszybciej. W trakcie wytwarzania mierzony jest czas przejścia (lead time) i czas taktu (takt time).

Dodatkową pułapką jest to, że produkt można wyprodukować na wiele różnych sposobów. Symulacja ilustruje wartość standaryzacji procesów. Bowiem, gdy zespół nie uzgodni jednego przepływu dochodzi do zatrzymań procesu, błędnych zamówień i strat czasu.

Symulacja daje poczucie zwycięstwa uczestnikom, gdy udaje im się skrócić czas procesu z kilkunastu minut do zaledwie dwóch. Tym samym pomaga nabrać przekonania, że podejście lean w procesach daje istotną wartość.

W kolejnym kroku uczestnicy otrzymują do wykonania kilka różnych produktów równolegle. Od tego momentu muszą radzić sobie ze zmiennym procesem, w którym trzeba realizować zamówienia w trybie JIT. W ten sposób uczestnicy są wprowadzani w podstawy kanban.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Rozegranie procesu z jednym produktem

Optymalizacja procesu

Rozegranie zoptymalizowanego procesu

Wprowadzenie kolejnych produktów

Zaplanowanie produkcji

Rozegranie zmiennego procesu z trzema produktami

Podsumowanie całej symulacji

Zastosowanie

 • Wzrost świadomości lean
 • Poznanie podstawowych pojęć i technik lean
 • Doświadczenie praktyczne realizacji procesu zoptymalizowanego
 • Identyfikacja wąskich gardeł

Skontaktuj się z nami:

6 + 14 =

Lub napisz do nas na szkolenia@octigo.pl albo zadzwoń na +48 512 364 075

Share This