Koloseum

Cesarz postanowił wybudować teatr w jednej z prowincji imperium. Celem projektu jest postawienie koloseum wraz z otaczającą infrastrukturą, aby zapewnić cesarstwu zyski z przedstawień walk gladiatorów tradycyjnych i morskich. Mianowano was budowniczymi i waszym zadaniem jest wznieść teatr, domy gladiatorów, akwedukty oraz wytrenować gladiatorów.

Warsztat Koloseum jest świetnym uzupełnieniem programów szkoleniowych PRINCE2, PMP® oraz programów wdrażania metodyki PRINCE2 i PMBOK® Guide w firmie. Pozwala spojrzeć na zasady i narzędzia metodyki z perspektywy praktycznej. Pozwala również uświadomić sobie faktyczne funkcjonowanie procesów i podział ról oraz odpowiedzialności w ramach podejścia PRINCE2, dzięki temu łatwiej jest zaadaptować je do realiów przedsiębiorstwa i uniknąć ryzyka porażki przy wdrażaniu tej metodyki.

Wybrani klienci symulacji

vorwerk ibm zarządzanie projektami szkolenia  alcatel lucent

Główne zagadnienia

 • Filozofia projektu kaskadowego
 • Demonstracja metodyki projektowej
 • Zarządzanie przez odchylenia
 • Typowe role w projekcie

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 – 8 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Uczestnicy zapoznają się z historią Koloseum. Otrzymują różne role w zespole projektowym takie, jak: komitet sterujący, kierownik projektów, nadzór jakości, wsparcie projektów, wykonawcy prac. Każda z ról ma tylko kilka reguł pracy, ale główny problem pojawia się na poziomie interakcji między rolami.

Symulacja toczy się przez 9 rund (lat). Po pierwszych pięciu rundach następuje przerwa i omówienie wyniki. Zespoły otrzymują też nieco czasu na przeplanowanie swojego projektu. Po skończonej dziewiątej rundzie omawiane są całościowe wyniki na kilku poziomach: osiągniętych celów projektu, jakości komunikacji i współpracy, konfliktów oraz dobrych praktyk do przeniesienia na grunt firmowy. Omawiane jest również praktyczne zastosowanie metodyki PMBOK Guide.

Symulacja jest skonstruowana w taki sposób, że sumarycznie duża ilość reguł powoduje, że pierwsza połowa symulacji często kończy się kryzysem w projekcie, niekiedy nawet reakcjami emocjonalnymi. W połowie zespół ma motywację do omówienia stanu prac i wdrożenia usprawnień. W drugiej połowie zwykle następuje duża poprawa efektywności prac, więc na koniec zespoły często entuzjastycznie reagują na osiągnięte rezultaty.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Zapoznanie się z planem bazowym

Ustalenie ról i sposobu współpracy w zespole

Realizacja pierwszej połowy projektu

Dyskusja na temat rezultatów

Wprowadzenie optymalizacji w obszarze zarządzania projektem

Realizacja drugiej połowy projektu

Podsumowanie całej symulacji

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Uświadomienie wartości planowania
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z podstaw projektów
 • Moduł praktycznie demonstrujący funkcjonowanie metodyki PMBOK Guide
 • Praktyczne pokazanie procesu planowania i elementów planu bazowego
Share This